యోబు 23:1-17

  • యోబు జవాబు (1-17)

    • తన వ్యాజ్యాన్ని దేవుని ముందు పెట్టాలని కోరుకున్నాడు (1-7)

    • దేవుణ్ణి కనుగొనలేకపోయానని అన్నాడు (8, 9)

    • “నేను పక్కకు తిరగకుండా ఆయన దారిలోనే నడిచాను” (11)

23  అప్పుడు యోబు ఇలా అన్నాడు:   “ఈ రోజు కూడా నేను మొండిగా ఫిర్యాదు చేస్తాను;+నా నిట్టూర్పుల వల్ల నా బలం క్షీణించింది.   దేవుడు ఎక్కడ ఉంటాడో నాకు తెలిస్తే బావుండు!+ అప్పుడు నేను ఆయన నివాస స్థలానికి వెళ్తాను.+   నా వ్యాజ్యాన్ని ఆయన ముందు పెడతాను,నా నోటిని వాదనలతో నింపుకుంటాను.   ఆయన నాకు ఎలా జవాబిస్తాడో తెలుసుకుంటాను,నాకు ఏం చెప్తాడో చూస్తాను.   ఆయన తన గొప్ప శక్తిని ఉపయోగించి నాతో పోరాడతాడా? లేదు, నేను చెప్పేది తప్పకుండా వింటాడు.+   ఆయన ముందు నిజాయితీపరుడి వ్యాజ్యం పరిష్కరించబడుతుంది,నా న్యాయమూర్తి నన్ను నిర్దోషిగా ప్రకటించి, శాశ్వతంగా విడుదల చేస్తాడు.   కానీ నేను తూర్పు వైపుకు వెళ్లినా, ఆయన అక్కడ లేడు;పడమటి వైపుకు వెళ్లినా, ఆయన కనిపించలేదు.   ఆయన ఎడమవైపు పనిచేస్తున్నప్పుడు నేను ఆయన్ని చూడలేను;ఆయన కుడివైపు తిరిగినప్పుడు కూడా ఆయన నాకు కనిపించడు. 10  కానీ నేను నడిచే దారి ఆయనకు తెలుసు,+ ఆయన నన్ను పరీక్షించిన తర్వాత, నేను స్వచ్ఛమైన బంగారంలా బయటికొస్తాను.+ 11  నా పాదాలు ఆయన అడుగుజాడల్లోనే నడిచాయి;నేను పక్కకు తిరగకుండా ఆయన దారిలోనే నడిచాను.+ 12  ఆయన పెదవుల ఆజ్ఞను నేను విడిచిపెట్టలేదు, ఆయన నన్ను అడిగిన దానికన్నా ఎక్కువే చేశాను.+ 13  ఆయన నిశ్చయించుకుంటే ఎవరు ఆయన్ని అడ్డుకోగలరు?+ ఆయన ఏదైనా చేయాలనుకుంటే తప్పకుండా చేస్తాడు.+ 14  ఆయన నా విషయంలో చేయాలనుకున్నది పూర్తిగా చేస్తాడు,ఆయన మనసులో ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి. 15  అందుకే, ఆయన్ని బట్టి నాకు ఆందోళనగా ఉంది;ఆయన గురించి ఆలోచించినప్పుడు, నాలో భయం పెరిగిపోతోంది. 16  దేవుడు నన్ను పిరికివాణ్ణి చేశాడు,సర్వశక్తిమంతుడు నన్ను భయపెట్టాడు. 17  గాఢాంధకారం నా ముఖాన్ని కప్పేసింది.అయినా నేను మౌనంగా ఉండను.

అధస్సూచీలు