యెహోషువ 23:1-16

  • ఇశ్రాయేలు నాయకులతో యెహోషువ చివరి మాటలు (1-16)

    • యెహోవా మాటల్లో ఒక్కటి కూడా తప్పిపోలేదు (14)

23  యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల చుట్టూ ఉన్న శత్రువులందరి నుండి వాళ్లకు విశ్రాంతి ఇచ్చిన+ చాలా రోజుల తర్వాత, యెహోషువ బాగా ముసలివాడైనప్పుడు,+  అతను ఇశ్రాయేలీయులందర్నీ, వాళ్ల పెద్దల్ని, నాయకుల్ని, న్యాయమూర్తుల్ని, అధికారుల్ని+ పిలిపించి,+ వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “నేను బాగా ​ముసలివాణ్ణి అయ్యాను, వయసు పైబడింది.  మీ దేవుడైన యెహోవా మీ కోసం ఈ దేశాల​న్నిటికీ చేసినదంతా మీరే స్వయంగా చూశారు, మీ దేవుడైన యెహోవాయే మీ ​తరఫున పోరా​డాడు.+  చూడండి, పడమటి వైపున* యొర్దాను నుండి మహా సముద్రం* వరకు నివసిస్తున్న దేశాలవాళ్లను నేను వెళ్లగొట్టి,+ ఆ ప్రాంతాన్ని చీట్లు వేసి నేను మీకు ఇచ్చాను; ఇతర జనాలు ఇంకా ఆ ప్రాంతంలోనే ఉన్నారు, అయినా ఆ ప్రాంతం మీదే.+  మీ దేవుడైన యెహోవాయే వాళ్లను మీ ఎదుట నుండి నెట్టేసి+ మీ కోసం వాళ్లను బయటికి వెళ్లగొట్టాడు. మీ ​దేవుడైన యెహోవా మీకు వాగ్దానం చేసినట్టే వాళ్ల దేశాన్ని మీరు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.+  “కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు మోషే ధర్మశాస్త్ర గ్రంథంలో+ రాయబడిన వాటన్నిటినీ పాటించి, అమలు చేయడానికి చాలా ధైర్యంగా ఉండాలి. దాని నుండి మీరు కుడివైపుకు గానీ ఎడమవైపుకు గానీ ఎప్పుడూ మళ్లకూడదు,+  మీ మధ్య మిగిలివున్న ఈ దేశాలవాళ్లతో ఎన్నడూ కలవకూడదు.+ మీరు కనీసం వాళ్ల దేవుళ్ల పేర్లు కూడా పలకకూ​డదు, వాళ్ల దేవుళ్ల పేరున ప్రమాణం ​చేయకూడదు; మీరు ఎన్నడూ వాళ్ల దేవు​ళ్లను సేవించకూడదు, వాటికి మొక్కకూడదు.+  బదులుగా, మీరు ఈ రోజు వరకు ఉన్నట్టే మీ దేవుడైన యెహోవాను హత్తుకొని ఉండాలి.+  యెహోవా శక్తివంతమైన గొప్ప దేశాల్ని మీ ఎదుట నుండి వెళ్ల​గొడతాడు. ఈ రోజు వరకు ఏ మనిషీ మీకు ఎదురు నిలవలేకపోయాడు.+ 10  మీలో ఒక్క మనిషి వెయ్యిమందిని తరుముతాడు.+ ఎందుకంటే మీకు మాటి​చ్చినట్టే+ మీ ​దేవుడైన యెహోవా మీ కోసం యుద్ధం చేస్తున్నాడు.+ 11  కాబట్టి మీ దేవుడైన యెహోవాను ప్రేమించే విషయంలో+ ఎల్లప్పుడూ జాగ్రత్తగా ఉండండి.+ 12  “అయితే మీరు దేవుణ్ణి విడిచిపెట్టి, మీ మధ్య మిగిలివున్న+ ఈ దేశాల ప్రజల్ని హత్తుకొని వాళ్లతో పెళ్లి సంబంధాలు కలుపుకొని,+ వాళ్లతో సహవసిస్తుంటే, 13  మీ దేవుడైన యెహోవా మీ కోసం ఈ దేశాలవాళ్లను వెళ్లగొడుతూ ఉండడని+ మీరు ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఇచ్చిన ఈ మంచి దేశంలో ఉండకుండా మీరు నాశనమయ్యేంతవరకు వాళ్లు మీకు బోనులా, ఉరిలా, మీ వీపులమీద కొరడాలా, మీ కళ్లలో ముళ్లలా తయారౌతారు. 14  “చూడండి! నేను చనిపోబోతున్నాను,* మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు చెప్పిన మంచి వాగ్దానాలన్నిట్లో ఒక్కమాట కూడా తప్పిపోలేదని మీకు బాగా తెలుసు.* అవన్నీ మీ విషయంలో నిజమయ్యాయి. వాటిలో ఒక్కమాట కూడా తప్పిపోలేదు.+ 15  అయితే మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు చెప్పిన మంచి వాగ్దానాలన్నిటినీ మీ కోసం నెరవేర్చినట్టే,+ యెహోవా తాను వాగ్దానం చేసిన విపత్తులన్నిటినీ* మీ మీదికి తీసుకొస్తాడు, మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఇచ్చిన ఈ మంచి దేశంలో ఉండకుండా మిమ్మల్ని నాశనం చేస్తాడు.+ 16  మీరు పాటించాలని మీ దేవుడైన యెహోవా ఆజ్ఞాపించిన ఒప్పందాన్ని మీరు మీరితే, మీరు వెళ్లి ఇతర దేవుళ్లను సేవించి, వాటికి మొక్కితే యెహోవా కోపం మీ మీద రగులుకుంటుంది;+ ఆయన మీకు ఇచ్చిన మంచి దేశంలో ఉండకుండా మీరు త్వరగా నాశనమౌతారు.”

అధస్సూచీలు

లేదా “సూర్యాస్తమయం వైపున.”
అంటే, మధ్యధరా సముద్రం.
అక్ష., “నేను ఈ రోజు సర్వలోక మార్గంలో వెళ్తున్నాను.”
అక్ష., “మీ నిండు హృదయంతో, మీ నిండు ప్రాణంతో మీకు బాగా తెలుసు.”
లేదా “శాపాలన్నిటినీ.”