యెహోషువ 2:1-24

  • యెహోషువ ఇద్దరు గూఢచారుల్ని యెరికోకు పంపించడం (1-3)

  • రాహాబు గూఢచారుల్ని దాచిపెట్టడం (4-7)

  • రాహాబుకు మాటివ్వడం (8-21ఎ)

    • గుర్తుగా ఎర్ర తాడు (18)

  • గూఢచారులు యెహోషువ దగ్గరికి తిరిగిరావడం (21బి-24)

2  ఆ తర్వాత నూను కుమారుడైన యెహోషువ రహస్యంగా ఇద్దరు మనుషుల్ని షిత్తీము+ నుండి గూఢచారులుగా పంపించాడు. అతను వాళ్లకు ఇలా చెప్పాడు: “మీరు వెళ్లి దేశాన్ని, ముఖ్యంగా యెరికోను పరిశీలించి రండి.” కాబట్టి వాళ్లు యెరికోకు వెళ్లారు. వాళ్లు అక్కడ రాహాబు+ అనే వేశ్య ఇంటికి వెళ్లి ఆమె ఇంట్లో బసచేశారు.  యెరికో రాజుకు, “ఇదిగో! మన దేశాన్ని వేగుచూడడానికి రాత్రిపూట ఇశ్రాయేలు మనుషులు వచ్చారు” అనే వార్త అందింది.  అప్పుడు యెరికో రాజు రాహాబుకు ఇలా కబురు పంపించాడు: “నీ దగ్గరికి వచ్చి నీ ఇంట్లో ఉంటున్న మనుషుల్ని బయటికి తీసుకురా. వాళ్లు దేశాన్నంతటినీ వేగుచూడడానికి వచ్చారు.”  అయితే ఆమె ఆ ఇద్దరు మనుషుల్ని తీసుకెళ్లి దాచిపెట్టింది. ఆ తర్వాత ఆమె రాజు పంపిన మనుషులతో ఇలా అంది: “వాళ్లు నా దగ్గరికి వచ్చిన మాట నిజమే. కానీ వాళ్లు ఎక్కడి నుండి వచ్చారో నాకు తెలీదు.  చీకటి పడినప్పుడు, నగర ద్వారం మూసేసే సమయానికి ఆ మనుషులు వెళ్లిపోయారు. వాళ్లు ఎక్కడికి వెళ్లారో నాకు తెలీదు, అయితే మీరు త్వరగా వాళ్ల వెనకాలే వెళ్తే వాళ్లను పట్టుకోగలుగుతారు.”  (అయితే ఆమె వాళ్లను మిద్దె* మీదికి తీసుకెళ్లి, వరుసగా పరిచివున్న జనుప కట్టెల మధ్య వాళ్లను దాచిపెట్టింది.)  దాంతో రాజు పంపిన మనుషులు వాళ్లను వెతుక్కుంటూ యొర్దాను రేవుల*+ దారిలో వెళ్లారు. వాళ్లు బయటికి వెళ్లగానే నగర ద్వారాన్ని మూసేశారు.  ఆ ఇద్దరు మనుషులు పడుకునేముందు, ఆమె మిద్దె మీదున్న వాళ్ల దగ్గరికి వచ్చి,  వాళ్లతో ఇలా అంది: “యెహోవా మీకు ఈ దేశాన్ని+ ఇస్తాడని నాకు తెలుసు, మీరంటే మాకు భయం పట్టుకుంది.+ మీ వల్ల మా దేశ ప్రజలందరి గుండెలు జారిపోయాయి.+ 10  ఎందుకంటే మీరు ఐగుప్తు* నుండి వస్తున్నప్పుడు యెహోవా మీ ముందు ఎర్రసముద్రం నీళ్లను ఎలా ఎండిపోయేలా చేశాడో,+ అమోరీయుల ఇద్దరు రాజులైన సీహోనును,+ ఓగును+ మీరు ఏమి చేశారో, యొర్దాను అవతల* మీరు వాళ్లను ఎలా పూర్తిగా నాశనం చేశారో మేము విన్నాం. 11  అది విన్నప్పుడు మేము చాలా భయపడిపోయాం.* మిమ్మల్ని ఎదిరించే ధైర్యం మాలో ఎవ్వరికీ లేదు. ఎందుకంటే మీ దేవుడైన యెహోవా పైన ఆకాశంలో, కింద భూమ్మీద దేవుడు.+ 12  నేను మీ మీద విశ్వసనీయ ప్రేమ చూపించాను కాబట్టి మీరు కూడా నా తండ్రి ఇంటివాళ్లమీద విశ్వసనీయ ప్రేమ చూపిస్తారని యెహోవా పేరున దయచేసి ప్రమాణం చేయండి; అంతేకాదు, నమ్మడానికి* ఒక సూచన ఇవ్వండి. 13  మీరు నా తల్లిదండ్రుల, నా అన్నదమ్ముల, అక్కచెల్లెళ్ల ప్రాణాల్ని, వాళ్ల తరఫు వాళ్లందరి ప్రాణాల్ని కాపాడాలి, మేము చావకుండా మీరు మమ్మల్ని రక్షించాలి.”+ 14  అప్పుడు వాళ్లు ఆమెతో ఇలా అన్నారు: “మీ ప్రాణాలకు బదులుగా మా ప్రాణాలు ఇస్తాం! మేము వచ్చిన పని గురించి మీరు చెప్పకుండా ఉంటే, యెహోవా మాకు ఈ దేశాన్ని ఇచ్చినప్పుడు మీ మీద విశ్వసనీయ ప్రేమను, నమ్మకత్వాన్ని చూపిస్తాం.” 15  తర్వాత ఆమె వాళ్లను ఒక తాడుతో కిటికీ నుండి కిందికి దింపింది. ఎందుకంటే ఆమె ఇల్లు నగర ప్రాకారం మీద ఉంది.+ 16  అప్పుడు ఆమె వాళ్లతో, “మిమ్మల్ని వెదికేవాళ్లకు మీరు దొరకకుండా కొండలకు వెళ్లి మూడు రోజులు అక్కడే దాక్కోండి. వాళ్లు వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత, మీ దారిన మీరు వెళ్లొచ్చు” అని అంది. 17  ఆ మనుషులు ఆమెతో ఇలా అన్నారు: “నువ్వు మాతో చేయించిన ప్రమాణానికి+ మేము కట్టుబడి ఉండాలంటే 18  మేము ఈ దేశానికి వచ్చినప్పుడు, నువ్వు మమ్మల్ని దింపిన కిటికీకి ఈ ఎర్ర తాడు కట్టాలి. నువ్వు నీ తల్లిదండ్రుల్ని, నీ అన్నదమ్ముల్ని, నీ తండ్రి ఇంటివాళ్లందర్నీ నీ ఇంట్లోకి తెచ్చుకోవాలి.+ 19  నీ ఇంట్లో నుండి ఎవరైనా బయటికి వెళ్తే వాళ్ల చావుకు* వాళ్లే బాధ్యులౌతారు, మా మీద అపరాధం ఉండదు. అయితే నీతోపాటు నీ ఇంట్లో ఉన్న ఎవరికైనా హాని జరిగితే, వాళ్ల చావుకు మేము బాధ్యులమౌతాం. 20  కానీ మేము వచ్చిన పని గురించి నువ్వు ఎవరికైనా చెప్తే,+ నువ్వు మాతో చేయించిన ప్రమాణానికి మేము కట్టుబడి ఉండం.” 21  దానికి ఆమె, “మీరు చెప్పినట్టే జరగాలి” అని అంది. ఆమె ఆ మాట చెప్పి వాళ్లను పంపించేసింది, వాళ్లు తమ దారిన వెళ్లిపోయారు. ఆ తర్వాత ఆమె కిటికీకి ఎర్ర తాడు కట్టింది. 22  అప్పుడు వాళ్లు అక్కడి నుండి కొండలకు వెళ్లి తమను వెదుకుతున్నవాళ్లు తిరిగొచ్చే వరకు మూడు రోజులు అక్కడే ఉన్నారు. వెదుకుతున్నవాళ్లు ఈ ఇద్దరి కోసం అన్ని దారులు వెదికారు కానీ వాళ్లు దొరకలేదు. 23  తర్వాత ఆ ఇద్దరు మనుషులు కొండల నుండి కిందికి దిగి, నది దాటి నూను కుమారుడైన యెహోషువ దగ్గరికి వచ్చారు. వాళ్లు తమకు జరిగినవన్నీ అతనికి చెప్పారు. 24  వాళ్లు యెహోషువతో ఇలా అన్నారు: “యెహోవా ఆ దేశాన్నంతా మనకు అప్పగించాడు.+ నిజానికి, మనల్ని బట్టి ఆ దేశంలో ఉన్న వాళ్లందరి గుండెలు జారిపోయాయి.”+

అధస్సూచీలు

లేదా “డాబా.”
అంటే, నదిని నడుస్తూ దాటగలిగేలా లోతు తక్కువ ఉన్న ప్రదేశం.
లేదా “ఈజిప్టు.”
అంటే, తూర్పు వైపున.
లేదా “మా గుండెలు నీరుగారిపోయాయి.”
లేదా “నమ్మదగిన.”
అక్ష., “రక్తానికి.”