యెహోషువ 1:1-18

  • యెహోవా యెహోషువను ప్రోత్సహించడం (1-9)

    • ధర్మశాస్త్రాన్ని ధ్యానించాలి (8)

  • యొర్దానును దాటడానికి ఏర్పాట్లు (10-18)

1  యెహోవా సేవకుడైన మోషే చనిపోయిన తర్వాత, నూను కుమారుడూ మోషే పరిచారకుడూ+ అయిన యెహోషువతో* యెహోవా ఇలా అన్నాడు:  “నా సేవకుడు మోషే చనిపోయాడు. కాబట్టి నువ్వు లేచి, నువ్వూ ఈ ప్రజలందరూ యొర్దాను నది దాటి, నేను వాళ్లకు అంటే ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు ఇవ్వబోతున్న దేశానికి వెళ్లండి.+  నేను మోషేకు మాటిచ్చినట్టు, మీరు అడుగుపెట్టే ప్రతీ ప్రాంతాన్ని మీకు ఇస్తాను.  ఎడారి* మొదలుకొని లెబానోను వరకు, యూఫ్రటీసు మహానది వరకు, అంటే హిత్తీయుల దేశమంతా, అలాగే పడమటి వైపు* మహా సముద్రం* వరకు మీ ప్రాంతం ఉంటుంది.+  నువ్వు బ్రతికినంత కాలం ఎవ్వరూ నీ ముందు నిలవలేరు.+ నేను మోషేకు తోడుగా ఉన్నట్టే నీకూ తోడుగా ఉంటాను.+ నేను నిన్ను విడిచిపెట్టను, నిన్ను వదిలేయను.+  ధైర్యంగా, నిబ్బరంగా ఉండు.+ ఎందుకంటే, నేను వీళ్ల పూర్వీకులకు ఇస్తానని మాటిచ్చిన దేశాన్ని ఈ ప్రజలు స్వాధీనం చేసుకునేలా నువ్వే నడిపిస్తావు.+  “నువ్వైతే ధైర్యంగా, ఎంతో నిబ్బరంగా ఉండి నా సేవకుడైన మోషే నీకు ఆజ్ఞాపించిన ధర్మశాస్త్రమంతటినీ జాగ్రత్తగా పాటించు. దాని నుండి కుడివైపుకు గానీ ఎడమవైపుకు గానీ మళ్లొద్దు,+ అప్పుడు నువ్వు వెళ్లే ప్రతీచోట తెలివిగా నడుచుకోగలుగుతావు.+  నువ్వు ధర్మశాస్త్రంలోని విషయాల గురించి మాట్లాడడం మానేయకూడదు,+ దానిలో రాయబడి ఉన్నవాటన్నిటినీ జాగ్రత్తగా పాటించేలా పగలూ రాత్రీ దాన్ని ధ్యానించాలి;*+ అప్పుడే నువ్వు విజయం సాధిస్తావు, తెలివిగా నడుచుకుంటావు.+  నేను నీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను; ధైర్యంగా, నిబ్బరంగా ఉండు. నువ్వు వెళ్లే ప్రతీ చోట నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడుగా ఉంటాడు కాబట్టి బెదిరిపోకు, భయపడకు.”+ 10  అప్పుడు యెహోషువ ప్రజల అధికారులకు ఇలా ఆజ్ఞాపించాడు: 11  “పాలెం అంతటా తిరిగి ప్రజలకు ఈ ఆజ్ఞ ఇవ్వండి, ‘ఆహారం సిద్ధం చేసుకోండి, మూడు రోజుల్లో మీరు యొర్దాను నది దాటి, స్వాధీనం చేసుకోవడానికి మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు ఇస్తున్న దేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటారు.’ ”+ 12  తర్వాత రూబేనీయులతో, గాదీయులతో, మనష్షే అర్ధగోత్రం వాళ్లతో యెహోషువ ఇలా అన్నాడు: 13  “యెహోవా సేవకుడైన మోషే మీకు ఇచ్చిన ఈ ఆజ్ఞ గుర్తుచేసుకోండి:+ ‘మీ దేవుడైన యెహోవా మీకు విశ్రాంతి ఇస్తున్నాడు; ఆయన ఈ దేశాన్ని మీకు ఇచ్చాడు. 14  మీ భార్యలు, మీ పిల్లలు, మీ పశువులు యొర్దానుకు ఇవతలి వైపున* మోషే మీకు ఇచ్చిన ప్రాంతంలో ఉంటారు,+ అయితే బలమైన యోధులైన+ మీరు యుద్ధ పంక్తులు తీరి, మీ సహోదరుల కన్నా ముందు ఈ నది దాటాలి.+ మీరు వాళ్లకు సహాయం చేయాలి, 15  యెహోవా మీకు ఇచ్చినట్టే మీ సహోదరులకు విశ్రాంతినిచ్చే వరకు, మీ దేవుడైన యెహోవా వాళ్లకు ఇస్తున్న దేశాన్ని వాళ్లు కూడా స్వాధీనం చేసుకునేంత వరకు మీరు వాళ్లకు సహాయం చేయాలి. ఆ తర్వాత, మీరు ఆక్రమించుకుని నివసించడానికి మీకు ఇవ్వబడిన ప్రాంతానికి, అంటే యెహోవా సేవకుడైన మోషే యొర్దానుకు తూర్పు వైపున మీకు ఇచ్చిన ప్రాంతానికి తిరిగి రండి.’ ”+ 16  అప్పుడు వాళ్లు యెహోషువతో ఇలా అన్నారు: “నువ్వు ఆజ్ఞాపించినవన్నీ చేస్తాం, నువ్వు ఎక్కడికి పంపిస్తే అక్కడికి వెళ్తాం.+ 17  మోషే చెప్పిన వాటన్నిటికీ లోబడినట్టే నీకూ లోబడతాం. నీ దేవుడైన యెహోవా మోషేకు తోడుగా ఉన్నట్టే నీకూ తోడుగా ఉండాలి.+ 18  నీ ఆదేశాన్ని ఎదిరించి, నువ్వు ఇచ్చే ప్రతీ ఆజ్ఞను పాటించని ఏ వ్యక్తి అయినాసరే చంపబడతాడు.+ నువ్వైతే ధైర్యంగా, నిబ్బరంగా ఉండు.”+

అధస్సూచీలు

“యెహోవాయే రక్షణ” అని అర్థం.
పదకోశం చూడండి.
లేదా “సూర్యాస్తమయం వైపు.”
అంటే, మధ్యధరా సముద్రం.
లేదా “చిన్న స్వరంతో చదవాలి; జాగ్రత్తగా చదవాలి.”
అంటే, తూర్పు వైపున.