యెహెజ్కేలు 6:1-14

  • ఇశ్రాయేలు పర్వతాలకు వ్యతిరేకంగా (1-14)

    • అసహ్యమైన విగ్రహాలు అవమానాలపాలు అవుతాయి (4-6)

    • “నేను యెహోవానని మీరు తెలుసుకుంటారు” (7)

6  యెహోవా వాక్యం మళ్లీ నా దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంది:  “మానవ కుమారుడా, ఇశ్రాయేలు పర్వతాల వైపు నీ ముఖం తిప్పి వాటికి వ్యతిరేకంగా ప్రవచించు.  నువ్వు ఇలా అనాలి, ‘ఇశ్రాయేలు పర్వతాల్లారా, సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా చెప్పేది వినండి: పర్వతాలతో, కొండలతో, వాగులతో, లోయలతో సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ఇలా ​చెప్తున్నాడు: “ఇదిగో! నేను మీ మీదికి ఖడ్గాన్ని రప్పించి, మీ ఉన్నత స్థలాల్ని నాశనం చేస్తాను.  మీ బలిపీఠాలు పడగొట్టబడతాయి, మీ ధూపస్తంభాలు విరగ్గొట్టబడతాయి,+ మీలో చంపబడినవాళ్లను నేను మీ అసహ్యమైన విగ్రహాల* ముందు పడేస్తాను.+  నేను ఇశ్రాయేలు ప్రజల శవాల్ని వాళ్ల అసహ్యమైన విగ్రహాల ముందు పడేస్తాను, మీ ఎముకల్ని మీ బలిపీఠాల చుట్టూ విసిరేస్తాను.+  మీరు ​నివసించే ప్రాంతాలన్నిట్లో నగరాలు పాడైపోతాయి,+ ఉన్నత స్థలాలు పడగొట్టబడి పాడుబడిన స్థితిలో ఉంటాయి.+ మీ బలి​పీఠాలు పడగొట్టబడి ముక్కలు​ముక్కలు చేయబడ​తాయి, మీ అసహ్యమైన విగ్రహాలు నశించి​పోతాయి, మీ ధూపస్తంభాలు విరగ్గొట్టబడతాయి, మీ చేతుల పనులు తుడిచిపెట్టుకుపోతాయి.  చంపబడినవాళ్లు మీ మధ్య పడివుంటారు,+ అప్పుడు నేను యెహోవానని మీరు తెలుసు​కుంటారు.+  “ ‘ “అయితే నేను మీలో కొంతమంది మిగిలేలా చేస్తాను, మీరు ఆయా దేశాల్లోకి చెదిరిపోయినప్పుడు ఆ జనాల మధ్య మీలో కొంతమంది ఖడ్గాన్ని తప్పించుకుంటారు.+  అలా తప్పించుకున్నవాళ్లు తాము బందీలుగా వెళ్లిన జనాల మధ్య నన్ను గుర్తుచేసుకుంటారు.+ నన్ను విడిచిపెట్టిన తమ వ్యభిచార హృదయాన్ని బట్టి, తమ అసహ్యమైన విగ్రహాల్ని ఎంతో కోరుకున్న తమ కళ్లను బట్టి+ నా హృదయం ముక్కలైందని+ వాళ్లు గ్రహిస్తారు. తాము చేసిన అసహ్యమైన చెడ్డ పనులన్నిటిని బట్టి వాళ్లు సిగ్గుపడతారు, వాటిని అసహ్యించుకుంటారు.+ 10  నేను యెహోవానని, వాళ్ల మీదికి ఈ విపత్తు తీసుకొస్తానని నేను చెప్పిన మాట వట్టి మాట కాదని వాళ్లు తెలుసుకుంటారు.” ’+ 11  “సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ఇలా చెప్తున్నాడు: ‘ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లు చేసిన అసహ్యమైన చెడ్డ పనులన్నిటిని బట్టి నీ చేతులు చరుచుకొని, నీ పాదంతో నేలను తన్ని, ఏడువు; ఎందుకంటే వాళ్లు ఖడ్గం వల్ల, కరువు వల్ల, తెగులు వల్ల చనిపోతారు.+ 12  దూరంగా ఉన్నవాళ్లు తెగులు వల్ల చనిపోతారు, దగ్గర్లో ఉన్నవాళ్లు ఖడ్గం వల్ల చనిపోతారు; వీటిని తప్పించుకుని మిగిలినవాళ్లు కరువు వల్ల చనిపోతారు. వాళ్ల మీద నాకున్న ఆగ్రహాన్ని నేను పూర్తిగా వెళ్లగక్కుతాను.+ 13  వాళ్లలో చంపబడినవాళ్లు తమ అసహ్యమైన విగ్రహాల మధ్య, తమ బలిపీఠాల చుట్టూ, ప్రతీ ఎత్తైన కొండ మీద, పర్వత శిఖరాలన్నిటి మీద, పచ్చని ప్రతీ చెట్టు కింద, పెద్దపెద్ద చెట్ల కొమ్మల కింద ​పడినప్పుడు, అంటే తమ అసహ్యమైన విగ్రహాలన్నిటినీ సంతోషపెట్టడానికి వాళ్లు పరిమళ అర్పణలు+ అర్పించిన ప్రతీచోట వాళ్ల శవాలు పడినప్పుడు+ నేను యెహోవానని వాళ్లు తెలు​సుకుంటారు.+ 14  నేను వాళ్లకు వ్యతిరేకంగా నా చెయ్యి చాపి, ఆ దేశాన్ని నిర్జనంగా చేస్తాను; వాళ్ల నివాస స్థలాలన్నీ దిబ్లా దగ్గరున్న ఎడారి* కన్నా నిర్మానుష్యంగా తయారౌతాయి. అప్పుడు నేను యెహోవానని వాళ్లు తెలుసు​కుంటారు.’ ”

అధస్సూచీలు

ఇక్కడ ఉపయోగించిన హీబ్రూ పదం పేడకు సంబంధించినది. తిరస్కార భావాన్ని వ్యక్తం చేసేందుకు దాన్ని వాడతారు.
పదకోశం చూడండి.