యెహెజ్కేలు 24:1-27

  • యెరూషలేము తుప్పు పట్టిన వంటపాత్ర (1-14)

  • యెహెజ్కేలు భార్య మరణం ఒక సూచన (15-27)

24  తొమ్మిదో సంవత్సరం పదో నెల పదో రోజున యెహోవా వాక్యం మళ్లీ నా దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంది:  “మానవ కుమారుడా, ఈ రోజు తేదీని రాసిపెట్టు. ఈ రోజే బబులోను రాజు యెరూషలేము మీద తన దాడిని మొదలుపెట్టాడు.+  తిరుగుబాటుదారులైన ఈ ప్రజల గురించి ఒక సామెత* చెప్పు, వాళ్ల గురించి ఇలా అను: “ ‘సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ఇలా చెప్తున్నాడు: “ఒక వంటపాత్రను* పొయ్యి మీద పెట్టి, దానిలో నీళ్లు పోయి.+   దానిలో మంచిమంచి మాంసం ముక్కలు,తొడ ముక్క, జబ్బ ముక్క వేయి;+ ​శ్రేష్ఠమైన ఎముకలతో దాన్ని నింపు.   మందలోని శ్రేష్ఠమైన గొర్రెను తీసుకో,+ పాత్ర కింద చుట్టూ కట్టెలు పెట్టు. దానిలోని ముక్కల్ని, ఎముకల్ని బాగా ​ఉడికించు.” ’  “సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ఇలా చెప్తున్నాడు: ‘రక్తపాతంతో నిండిన నగరానికి శ్రమ,+ అది తుప్పు పట్టిన వంటపాత్రలా ఉంది, దాని తుప్పు పోవడం లేదు! దానిలోని ముక్కలన్నీ ఒక్కొక్కటిగా తీసేయి;+ వాటికోసం చీట్లు* వేయకు.   ఎందుకంటే, అది చిందించిన రక్తం దానిలోనే ఉంది;+ అది ఆ రక్తాన్ని చదునైన బండమీద పోసింది. మట్టితో కప్పబడేలా అది ఆ రక్తాన్ని ​నేలమీద పోయలేదు.+   దానిమీద ప్రతీకారం తీర్చుకునేలా కోపం రగలాలని,అది చిందించిన రక్తం కప్పబడకుండా ఉండేలాదాన్ని మెరిసే, చదునైన బండమీద ఉంచాను.’+  “కాబట్టి సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ఇలా చెప్తున్నాడు: ‘రక్తపాతంతో నిండిన నగరానికి శ్రమ!+ నేను కట్టెల్ని ఎత్తుగా పోగుజేస్తాను. 10  చాలా కట్టెలు పెట్టి, నిప్పు రాజెయ్యి,మాంసాన్ని బాగా ఉడికించు, పులుసును పారబోసి, ఎముకల్ని బాగా ​మాడనివ్వు. 11  ఖాళీ పాత్రను నిప్పుల మీద పెట్టిదాని రాగి ఎర్రబడేలా బాగా వేడి చేయి. దాని అపవిత్రత దానిలో కరిగిపోతుంది,+ అగ్ని దాని తుప్పును దహించేస్తుంది. 12  ఈ పని ఎంతో చిరాకు, అలసట తెప్పిస్తుంది,ఎందుకంటే విస్తారమైన తుప్పు పోవడం లేదు.+ తుప్పుతో పాటు పాత్రను అగ్నిలో పారేయి!’ 13  “ ‘నీ అపవిత్రత నీ అసభ్యమైన ప్రవర్తన వల్లే కలిగింది.+ నేను నిన్ను శుద్ధి చేయాలని ప్రయత్నించాను, కానీ నీ అపవిత్రత పోలేదు. నీ మీద నాకున్న ఆగ్రహం చల్లారే వరకు నువ్వు శుద్ధి అవ్వవు.+ 14  యెహోవానైన నేను ఈ మాట చెప్పాను. ఇది ఖచ్చితంగా జరుగుతుంది. నేను ఏమాత్రం సంకోచించకుండా, బాధపడకుండా, విచారపడకుండా చర్య తీసుకుంటాను.+ వాళ్లు నీ మార్గాల్ని బట్టి, నీ పనుల్ని బట్టి నీకు తీర్పు తీరుస్తారు’ అని సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా చెప్తున్నాడు.” 15  తర్వాత యెహోవా వాక్యం మళ్లీ నా దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంది: 16  “మానవ కుమారుడా, నేను అకస్మాత్తుగా నీ ప్రియమైన భార్యను నీకు దూరం చేస్తాను.+ నువ్వు దుఃఖపడకూడదు,* ఏడ్వకూడదు, కన్నీళ్లు పెట్టుకోకూడదు. 17  మౌనంగా మూలుగు, చనిపోయినవాళ్ల కోసం దుఃఖించేటప్పుడు చేసే ఎలాంటి ఆచారాలు చేయకు.+ నీ తలపాగా చుట్టుకొని,+ చెప్పులు వేసుకో.+ నువ్వు నీ మీసాన్ని* కప్పుకోవద్దు,+ వేరేవాళ్లు నీ కోసం తెచ్చే రొట్టెను తినకు.”+ 18  నేను పొద్దున ప్రజలతో మాట్లాడాను, సాయంత్రం నా భార్య చనిపోయింది. తర్వాతి ఉదయం, నాకు ఆజ్ఞాపించబడినట్టే చేశాను. 19  అప్పుడు ప్రజలు నాతో, “నువ్వు చేస్తున్న​వాటికీ మాకూ సంబంధం ఏంటో మాకు చెప్తావా?” అని అన్నారు. 20  నేను వాళ్లతో ఇలా అన్నాను: “యెహోవా వాక్యం నా ​దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంది, 21  ‘ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లతో ఇలా చెప్పు: “సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు, ‘మీకు గర్వకారణంగా, ఎంతో ప్రియంగా ఉన్న, మీ హృదయాలు ఎంతో కోరుకున్న నా పవిత్రమైన స్థలాన్ని నేను అపవిత్రపర్చబోతున్నాను.+ మీరు వదిలేసి వచ్చిన మీ కుమారులు, కూతుళ్లు కత్తివల్ల చనిపోతారు.+ 22  అప్పుడు మీరు నేనిప్పుడు ​చేసినట్టే చేస్తారు. మీరు మీ మీసాన్ని కప్పుకోరు, వేరేవాళ్లు మీ కోసం తెచ్చిన రొట్టెను మీరు తినరు.+ 23  మీ తలల మీద తలపాగాలు, మీ కాళ్లకు చెప్పులు ఉంటాయి. మీరు దుఃఖపడరు, ఏడ్వరు. బదులుగా మీ దోషాల్లోనే మీరు కుళ్లిపోతారు,+ ఒకర్ని చూసి ఒకరు మూల్గుతారు. 24  యెహెజ్కేలు మీకు ఒక సూచనగా ఉన్నాడు.+ అతను చేసినట్టే మీరు చేస్తారు. అది జరిగినప్పుడు నేను సర్వోన్నత ప్రభువైన ​యెహోవానని మీరు తెలుసుకుంటారు.’ ” ’ ” 25  “మానవ కుమారుడా, నేను వాళ్ల కుమారులూ కూతుళ్లతో పాటు వాళ్ల కోటను, అంటే వాళ్లకు సంతోషాన్నిచ్చిన అందమైనదాన్ని, ప్రియమైనదాన్ని, వాళ్ల హృదయం కోరుకున్నదాన్ని వాళ్ల దగ్గర నుండి తీసేసినప్పుడు,+ 26  పారిపోయివచ్చిన ఒక వ్యక్తి ఆ విషయం గురించి నీకు చెప్తాడు.+ 27  ఆ రోజు నువ్వు నీ నోరు తెరిచి, పారిపోయివచ్చిన ఆ వ్యక్తితో మాట్లాడతావు, ఇక మౌనంగా ఉండవు.+ నువ్వు వాళ్లకు ఒక సూచనగా ఉంటావు, అప్పుడు నేను యెహోవానని వాళ్లు తెలుసుకుంటారు.”

అధస్సూచీలు

లేదా “ఉపమానం.”
లేదా “వెడల్పాటి మూతిగల వంటపాత్రను.”
పదకోశం చూడండి.
లేదా “గుండెలు బాదుకోకూడదు.”
లేదా “పై పెదవిని.”