యెషయా 8:1-22

  • అష్షూరీయులు దాడి చేస్తారు (1-8)

    • మహేరు-షాలాల్‌-హాష్‌-బజ్‌ (1-4)

  • భయపడకండి—“దేవుడు మాతో ఉన్నాడు!” (9-17)

  • యెషయా, అతని పిల్లలు సూచనలుగా ఉన్నారు (18)

  • ధర్మశాస్త్రం వైపు తిరగండి, చెడ్డదూతల వైపు కాదు (19-22)

8  యెహోవా నాతో ఇలా అన్నాడు: “నువ్వు ఒక పెద్ద పలక+ తీసుకొని దానిమీద మామూలు కలంతో ‘మహేరు-షాలాల్‌-హాష్‌-బజ్‌’* అని రాయి.  నమ్మకమైన సాక్షులతో, అంటే యాజకుడైన ఊరియాతో,+ యెబెరెక్యా కుమారుడైన జెకర్యాతో నా కోసం దాన్ని రాతపూర్వకంగా ఖరారు చేయించు.”*  నేను ప్రవక్త్రితో* కలిసినప్పుడు* ఆమె గర్భవతి అయ్యి కొంతకాలానికి ఒక కుమారుణ్ణి కన్నది.+ అప్పుడు యెహోవా నాతో ఇలా అన్నాడు: “అతనికి మహేరు-షాలాల్‌-హాష్‌-బజ్‌ అని పేరు పెట్టు;  ఎందుకంటే, ఆ అబ్బాయికి ‘నాన్నా!’ ‘అమ్మా!’ అని పిలవడం రాకముందే దమస్కు వనరులు, సమరయ దోపుడుసొమ్ము అష్షూరు రాజు ముందుకు తీసుకెళ్లబడతాయి.”+  యెహోవా మళ్లీ నాతో మాట్లాడి ఇలా అన్నాడు:   “ఈ ప్రజలు ప్రశాంతంగా పారే షిలోయా* నీళ్లను తిరస్కరించి,+రెజీను విషయంలో, రెమల్యా కుమారుడి+ విషయంలో సంతోషిస్తున్నారు కాబట్టి,   ఇదిగో! యెహోవా వాళ్ల మీదికిశక్తివంతమైన, విస్తారమైన నది* నీళ్లను,అంటే అష్షూరు రాజును,+ అతని మహిమ అంతటినీ రప్పిస్తాడు. అతను తన కాలువలన్నిటి మీదుగా వచ్చి,తీరాలన్నిటి మీదుగా పొంగిపొర్లి   యూదాను తుడిచిపెట్టేస్తాడు. అతను ఉప్పొంగి, పీకల లోతు వరకు ప్రవహిస్తాడు;+ఇమ్మానుయేలూ,*+చాపబడిన అతని రెక్కలు నీ దేశమంతటినీ కప్పుతాయి!”   జనాల్లారా, హాని చేయండి; కానీ మీరు ముక్కలుముక్కలుగా పగలగొట్టబడతారు. భూమి సుదూర ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన మీరంతా వినండి! యుద్ధానికి సిద్ధంకండి,* అయితే మీరు ముక్కలుముక్కలుగా పగలగొట్టబడతారు!+ యుద్ధానికి సిద్ధంకండి, అయితే మీరు ముక్కలుముక్కలుగా పగలగొట్టబడతారు! 10  పన్నాగం పన్నండి, కానీ అది భగ్నం చేయబడుతుంది! ఏమంటారో అనండి, కానీ మీరన్నట్టు జరగదు,ఎందుకంటే దేవుడు మాతో ఉన్నాడు!*+ 11  యెహోవా తన బలమైన చేతిని నా మీద ఉంచి, ఈ ప్రజల మార్గాన్ని అనుసరించొద్దని నన్ను హెచ్చరించడానికి ఇలా అన్నాడు: 12  “ఈ ప్రజలు కుట్ర అని పిలిచేదాన్ని నువ్వు కుట్ర అని పిలవొద్దు! వాళ్లు భయపడేదానికి నువ్వు భయపడొద్దు;దాన్ని చూసి నువ్వు వణికిపోవద్దు. 13  సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవానే నువ్వు పవిత్రుడిగా ఎంచాలి,+ఆయనకే నువ్వు భయపడాలి,ఆయన్ని చూసే నువ్వు వణకాలి.”+ 14  ఆయన ఒక పవిత్రమైన స్థలం అవుతాడు,కానీ ఇశ్రాయేలు రెండు ఇళ్ల వాళ్లకుఆయన ఒక తగిలే రాయిగా,తడబడేలా చేసే బండరాయిగా ఉంటాడు;+యెరూషలేము నివాసులకుఒక ఉరిగా, ఉచ్చుగా ఉంటాడు. 15  చాలామంది తడబడి పడిపోతారు, గాయాలపాలౌతారు;ఉచ్చులో చిక్కుకొని పట్టబడతారు. 16  రాతపూర్వకంగా ఖరారు చేసినదాన్ని* చుట్టేయి;నా శిష్యుల మధ్య ధర్మశాస్త్రానికి* ముద్ర వేయి! 17  యాకోబు ఇంటివాళ్ల నుండి తన ముఖాన్ని తిప్పుకున్న యెహోవా+ కోసం నేను ఎదురుచూస్తూ* ఉంటాను,+ ఆయన మీదే నేను ఆశపెట్టుకుంటాను. 18  ఇదిగో! నేనూ, యెహోవా నాకిచ్చిన పిల్లలూ+ సీయోను పర్వతం మీద నివసించే సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా నుండి వచ్చిన సూచనలుగా,+ అద్భుతాలుగా ఇశ్రాయేలు మధ్య ఉన్నాం. 19  ఒకవేళ వాళ్లు నిన్ను, “చనిపోయినవాళ్లను సంప్రదించేవాళ్ల దగ్గర, కిచకిచలాడే-గొణిగే జ్యోతిష్యుల దగ్గర విచారణ చేయి” అని అడిగారనుకో. ఒక జనం విచారణ చేయాల్సింది తమ దేవుని దగ్గర కాదా? వాళ్లు బ్రతికున్నవాళ్ల గురించి చనిపోయినవాళ్ల దగ్గర విచారణ చేయడం సరైనదేనా?+ 20  బదులుగా వాళ్లు ధర్మశాస్త్రంలో, రాతపూర్వకంగా ఖరారు చేసినదానిలో* విచారణ చేయాలి! వాళ్లు ఈ మాట ప్రకారం మాట్లాడనప్పుడు వాళ్లకు వెలుగు* ఉండదు.+ 21  ప్రతీ వ్యక్తి వేదనతో, ఆకలితో దేశం గుండా సంచరిస్తాడు;+ అతను ఆకలిగా, కోపంగా ఉన్నందువల్ల తన రాజును, పైకి చూసినప్పుడు తన దేవుణ్ణి శపిస్తాడు. 22  తర్వాత అతను భూమి వైపు చూసినప్పుడు విపత్తు, చీకటి, అంధకారం, కష్టకాలాలు, గాఢాంధకారం కనిపిస్తాయి, వెలుగు ఉండదు.

అధస్సూచీలు

బహుశా “కొల్లసొమ్ము కోసం త్వరపడడం, దోపుడుసొమ్ము కోసం త్వరగా రావడం” అనే అర్థం ఉండవచ్చు.
లేదా “సాక్షి సంతకం చేయించు; ధృవీకరణ చేయించు.”
అంటే, యెషయా భార్య.
అక్ష., “దగ్గరికి వెళ్లినప్పుడు.”
షిలోయా అనేది ఒక నీటి కాలువ.
అంటే, యూఫ్రటీసు.
యెషయా 7:14 చూడండి.
లేదా “నడుం కట్టుకోండి.”
“దేవుడు మాతో ఉన్నాడు” అనే మాట కోసం హీబ్రూలో ఇమ్మానుయేలు అనే పదాన్ని ఉపయోగించారు. యెషయా 7:14; 8:8 చూడండి.
లేదా “ధృవీకరించినదాన్ని.”
లేదా “ఉపదేశానికి.”
లేదా “ఆత్రంగా ఎదురుచూస్తూ.”
లేదా “ధృవీకరించినదానిలో.”
అక్ష., “సూర్యోదయం.”