యెషయా 64:1-12

  • పశ్చాత్తాపంతో చేసిన ప్రార్థన కొనసాగింపు (1-12)

    • యెహోవా ‘మా కుమ్మరి’ (8)

64  నీ ముందు పర్వతాలు కంపించేలానువ్వు ఆకాశాన్ని చీల్చుకొని కిందికి దిగివస్తే,   అగ్ని గచ్చపొదల్ని కాల్చేసినీళ్లను మరిగించినట్టు నువ్వు దిగివస్తే,నీ శత్రువులకు నీ పేరు తెలుస్తుంది,దేశాలు నీ ముందు భయంతో వణుకుతాయి!   మేము ఊహించడానికి కూడా భయపడే సంభ్రమాశ్చర్య కార్యాలు నువ్వు చేసినప్పుడు+నువ్వు దిగివచ్చావు, నీ ముందు పర్వతాలు కంపించాయి.+   తన కోసం కనిపెట్టుకొని* ఉన్నవాళ్ల తరఫున చర్య తీసుకునేనీలాంటి దేవుడి గురించి ప్రాచీనకాలం నుండి ఎవ్వరూ వినలేదు, గమనించలేదు,ఏ కన్నూ అలాంటి దేవుణ్ణి చూడలేదు.+   నిన్ను గుర్తుపెట్టుకొని, నీ మార్గాల్ని అనుసరిస్తూ సంతోషంగా సరైనవాటిని చేసేవాళ్లను+ కలుసుకోవడానికి నువ్వు వచ్చావు.ఇదిగో! మేము పాపం చేస్తూ ఉన్నప్పుడు నీకు కోపమొచ్చింది,+ మేము చాలాకాలం పాటు అలా పాపాలు చేశాం.రక్షణ పొందడానికి ఇప్పుడు మేము అర్హులమేనా?   మేమంతా అపవిత్రుడైన వ్యక్తిలా తయారయ్యాం,మా నీతికార్యాలన్నీ మైలగుడ్డలా* ఉన్నాయి.+ మేమంతా ఆకులా వాడిపోతాం,మా తప్పులు గాలిలా మమ్మల్ని కొట్టుకొనిపోతాయి.   నీ పేరు ఎత్తి ప్రార్థించేవాళ్లు ఎవరూ లేరు,నిన్ను గట్టిగా పట్టుకునేలా తమను తాము పురికొల్పుకునేవాళ్లు ఎవరూ లేరు;ఎందుకంటే, నువ్వు మా నుండి నీ ముఖాన్ని దాచుకున్నావు,+మా తప్పుల వల్ల మేము కరిగిపోయేలా చేస్తున్నావు.   కానీ యెహోవా, నువ్వే మా తండ్రివి.+ మేము బంకమట్టి, నువ్వు మా కుమ్మరివి;*+మేమంతా నీ చేతి పని.   యెహోవా, మా మీద మరీ అంత కోప్పడకు,+మా తప్పుల్ని ఎల్లకాలం గుర్తుంచుకోకు. దయచేసి మా వైపు చూడు, మేమంతా నీ ప్రజలమే కదా. 10  నీ పవిత్ర నగరాలు ఎడారిలా మారిపోయాయి. సీయోను ఎడారిగా మారింది,యెరూషలేము పాడుబడ్డ భూమిలా తయారైంది.+ 11  పవిత్రమైన, మహిమాన్వితమైన* మా మందిరం,మా పూర్వీకులు నిన్ను స్తుతించిన మందిరం,అగ్నితో కాల్చేయబడింది,+మాకు ప్రియమైనవన్నీ శిథిలాలుగా మిగిలాయి. 12  యెహోవా, ఇంత జరిగినా నువ్వు ఇంకా చర్య తీసుకోవా? మౌనంగా ఉండి మమ్మల్ని ఇంతలా బాధలు పడనిస్తావా?+

అధస్సూచీలు

లేదా “ఓపిగ్గా ఎదురుచూస్తూ.”
లేదా “రుతుస్రావపు గుడ్డలా.”
లేదా “రూపకర్తవు.”
లేదా “సుందరమైన.”