యెషయా 63:1-19

  • జనాల మీద యెహోవా పగతీర్చుకోవడం (1-6)

  • గతంలో యెహోవా చూపించిన విశ్వసనీయ ప్రేమ (7-14)

  • పశ్చాత్తాపంతో చేసిన ప్రార్థన (15-19)

63  ఎదోము+ నుండి వస్తున్న ఈయన ఎవరు?రంగురంగుల* వస్త్రాలు వేసుకొని బొస్రా+ నుండి వస్తున్న ఈయన ఎవరు?వైభవోపేతమైన దుస్తులు ధరించిమహాబలంతో నడిచి వస్తున్న ఈయన ఎవరు? “నీతిగల మాటలు మాట్లాడే నేనే,రక్షించే గొప్పశక్తి గల నేనే.”   నీ బట్టలు ఎందుకు ఎర్రగా ఉన్నాయి?నీ వస్త్రాలు ద్రాక్షతొట్టి తొక్కేవాళ్ల వస్త్రాల్లా ఎందుకున్నాయి?+   “నేను ఒంటరిగా ద్రాక్షతొట్టి తొక్కాను. జనాల్లో ఎవ్వరూ నాతోపాటు లేరు. నేను కోపంతో వాళ్లను తొక్కుతూ ఉన్నాను,ఆగ్రహంతో వాళ్లను తొక్కేస్తూ ఉన్నాను.+ వాళ్ల రక్తం నా వస్త్రాల మీద చిమ్మింది,దాంతో వాటన్నిటికీ మరకలు అయ్యాయి.   ఎందుకంటే ప్రతీకారం తీర్చుకునే రోజును నేను నిర్ణయించాను,+వీళ్లను తిరిగి కొనే సంవత్సరం వచ్చేసింది.   నేను చూశాను, కానీ సహాయం చేసేవాళ్లు ఎవరూ లేరు;మద్దతు ఇవ్వడానికి ఎవ్వరూ ముందుకు రాకపోవడం చూసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను. కాబట్టి నా బాహువే రక్షణను* తీసుకొచ్చింది,+నా ఆగ్రహమే నాకు మద్దతు ఇచ్చింది.   నా కోపంలో జనాల్ని తొక్కాను,నా ఆగ్రహంతో వాళ్లను మత్తిల్లజేశాను,+వాళ్ల రక్తాన్ని నేలమీద ఒలికించాను.”   యెహోవా మా కోసం చేసిన వాటన్నిటిని బట్టి,+విశ్వసనీయ ప్రేమతో యెహోవా చేసిన కార్యాల్ని నేను ప్రకటిస్తాను,యెహోవాను స్తుతిస్తాను.తన కరుణ వల్ల, తన గొప్ప విశ్వసనీయ ప్రేమ వల్లఆయన ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లకు ఎన్నో మేలులు చేశాడు.   ఎందుకంటే ఆయన, “వాళ్లు నా ప్రజలు, నా పిల్లలు, ఎప్పటికీ నమ్మకద్రోహం చేయరు”+ అనుకున్నాడు. వాళ్లకు రక్షకుడు అయ్యాడు.+   వాళ్ల బాధలన్నిటిలో ఆయన బాధ అనుభవించాడు.+ ఆయన సన్నిధి దూత* వాళ్లను రక్షించాడు.+ తన ప్రేమను బట్టి, కనికరాన్ని బట్టి ఆయన వాళ్లను తిరిగి కొన్నాడు,+పాత రోజులన్నిట్లో వాళ్లను ఎత్తుకొని మోస్తూ వచ్చాడు.+ 10  కానీ వాళ్లు తిరుగుబాటు చేశారు,+ ఆయన పవిత్రశక్తిని దుఃఖపెట్టారు.+ దాంతో ఆయన వాళ్లకు శత్రువు అయ్యాడు,+వాళ్లతో పోరాడాడు.+ 11  అప్పుడు వాళ్లు పాత రోజుల్ని,అంటే ఆయన సేవకుడైన మోషే రోజుల్ని గుర్తుచేసుకొని ఇలా అన్నారు: “తన ప్రజల కాపరులతో పాటు+ వాళ్లను సముద్రం గుండా బయటికి తీసుకొచ్చిన దేవుడు+ ఎక్కడ? అతనిలో తన పవిత్రశక్తిని ఉంచిన దేవుడు+ ఎక్కడ? 12  మోషే కుడిచేతితో పాటు మహిమగల తన బాహువును పంపించిన దేవుడు+ ఎక్కడ?తనకు శాశ్వతమైన పేరు కలిగేలా+వాళ్ల ముందు నీళ్లను పాయలుగా చేసిన దేవుడు+ ఎక్కడ? 13  మైదానంలో గుర్రం నడిచినట్టువాళ్లు తొట్రుపడకుండా నడిచివెళ్లేలాఉప్పొంగే* జలాల గుండా వాళ్లను నడిపించిన దేవుడు ఎక్కడ? 14  లోయ మైదానంలోకి వెళ్లినప్పుడు పశువులు విశ్రాంతి తీసుకున్నట్టుయెహోవా పవిత్రశక్తి వాళ్లకు విశ్రాంతినిచ్చింది.”+ నీకు ఘనమైన* పేరు తెచ్చుకోవడానికి+నీ ప్రజల్ని నువ్వు అలా నడిపించావు. 15  పరలోకం నుండి, అంటే పవిత్రమైన, మహిమాన్వితమైన*నీ ఉన్నత నివాసం నుండి చూడు. నీ ఆసక్తి, నీ గొప్ప బలం ఏమయ్యాయి?నీ కనికరం, నీ కరుణ+ నిన్ను కదిలించట్లేదా?+ నా మీద నువ్వు వాటిని చూపించట్లేదు. 16  ఎంతైనా నువ్వే మా తండ్రివి;+అబ్రాహాముకు మేము తెలియకపోయినా,ఇశ్రాయేలు మమ్మల్ని గుర్తుపట్టకపోయినాయెహోవా, నువ్వే మా తండ్రివి. ప్రాచీనకాలం నుండి మా విమోచకుడు అనే పేరు నీకుంది.+ 17  యెహోవా, నీ మార్గాల నుండి మమ్మల్ని ఎందుకు తప్పిపోనిస్తున్నావు?* నీకు భయపడకుండా ఉండేలా మా హృదయాల్ని ఎందుకు కఠినం కానిస్తున్నావు?*+ నీ సేవకుల కోసం,నీ స్వాస్థ్యపు గోత్రాల కోసం తిరిగి రా.+ 18  అది నీ పవిత్ర ప్రజల స్వాధీనంలో కొంతకాలం పాటే ఉంది. మా శత్రువులు నీ పవిత్రమైన స్థలాన్ని తొక్కారు.+ 19  మేము చాలా ఎక్కువకాలం పాటు,నువ్వు ఎప్పుడూ పరిపాలించని ప్రజల్లా, నీ పేరుతో పిలవబడని ప్రజల్లా ఉన్నాం.

అధస్సూచీలు

లేదా “ముదురు ఎరుపు” అయ్యుంటుంది.
లేదా “విజయాన్ని.”
లేదా “వ్యక్తిగత సందేశకుడు.”
లేదా “అగాధ.”
లేదా “సుందరమైన.”
లేదా “సుందరమైన.”
లేదా “తప్పిపోయేలా చేస్తున్నావు?”
అక్ష., “చేస్తున్నావు?”