యెషయా 55:1-13

  • ఉచితంగా తిని, తాగమని పిలుపు (1-5)

  • యెహోవా కోసం, నమ్మదగిన ఆయన మాట కోసం వెదకండి (6-13)

    • దేవుని మార్గాలు మనుషుల మార్గాల కన్నా ఉన్నతమైనవి (8, 9)

    • దేవుని మాట ఖచ్చితంగా నెరవేరుతుంది (10, 11)

55  దాహంగా ఉన్నవాళ్లారా,+ మీరంతా నీళ్ల దగ్గరికి రండి!+ డబ్బు లేనివాళ్లారా, వచ్చి కొనుక్కొని తినండి! అవును, వచ్చి డబ్బులు ఇవ్వకుండానే ఉచితంగా+ ద్రాక్షారసాన్ని, పాలను+ కొనుక్కోండి.   ఆహారంకాని దానికోసం మీరెందుకు డబ్బు చెల్లిస్తూ ఉన్నారు?సంతృప్తినివ్వని దానికోసం మీ సంపాదనను* ఎందుకు ఖర్చు చేయాలి? నేను చెప్పేది జాగ్రత్తగా వినండి, మంచి ఆహారాన్ని తినండి,+అప్పుడు మీరు నిజంగా పుష్టికరమైన వాటిని తిని ఎంతో సంతోషిస్తారు.+   చెవిపెట్టి విని నా దగ్గరికి రండి.+ నేను చెప్పేది వినండి, అలాచేస్తే మీరు జీవిస్తూనే ఉంటారు,అప్పుడు నేను దావీదుకు వాగ్దానం చేసిన విశ్వసనీయ ప్రేమకు అనుగుణంగామీతో తప్పకుండా శాశ్వత ఒప్పందం చేస్తాను;+ ఆ వాగ్దానం నమ్మదగినది.*+   ఇదిగో! నేను ఆయన్ని దేశాలకు సాక్షిగా,+జనాలకు నాయకుడిగా,+ అధిపతిగా+ చేశాను.   ఇదిగో! నీకు తెలియని జనాన్ని నువ్వు పిలుస్తావు,నీకు తెలియని దేశానికి చెందిన ప్రజలు నీ దగ్గరికి పరుగెత్తుకుంటూ వస్తారు.నీ దేవుడూ, ఇశ్రాయేలు పవిత్ర దేవుడూ అయిన యెహోవాను బట్టి వాళ్లు అలా వస్తారు,+ఎందుకంటే ఆయన నిన్ను ఘనపరుస్తాడు.+   యెహోవా దొరికే సమయంలోనే ఆయన్ని వెదకండి.+ ఆయన దగ్గరగా ఉన్నప్పుడే ఆయన్ని వేడుకోండి.+   దుష్టుడు తన మార్గాన్ని,చెడ్డవాడు తన ఆలోచనల్ని విడిచిపెట్టాలి;+అతను యెహోవా దగ్గరికి తిరిగి రావాలి, ఆయన అతని మీద కరుణ చూపిస్తాడు,+మన దేవుని దగ్గరికి తిరిగొస్తే, ఆయన అధికంగా* క్షమిస్తాడు.+   “ఎందుకంటే నా ఆలోచనలు మీ ఆలోచనల లాంటివి కావు,+మీ మార్గాలు నా మార్గాల లాంటివి కావు” అని యెహోవా అంటున్నాడు.   “ఆకాశం భూమి కంటే ఎత్తుగా ఉన్నట్టునా మార్గాలు మీ మార్గాల కన్నా ఎత్తుగా ఉన్నాయి,నా ఆలోచనలు మీ ఆలోచనల కన్నా ఉన్నతంగా ఉన్నాయి.+ 10  వర్షం, మంచు ఆకాశం నుండి కురిసి,భూమిని తడిపి, విత్తనాలు మొలిచి ఫలించేలా చేసి,విత్తేవాడికి విత్తనాలు, తినేవాడికి ఆహారం ఇవ్వకుండా ఎలాగైతే తిరిగెళ్లవో 11  నా నోటి నుండి వచ్చే మాట కూడా అలాగే ఉంటుంది.+ అది ఫలితాలు సాధించకుండా నా దగ్గరికి తిరిగి రాదు;+బదులుగా అది నాకు నచ్చిన ప్రతీదాన్ని* ఖచ్చితంగా నెరవేరుస్తుంది,+నేను ఏ పని కోసం దాన్ని పంపించానో ఆ పనిని చేసి తీరుతుంది. 12  ఎందుకంటే మీరు సంతోషంతో బయల్దేరతారు,+శాంతితో తిరిగి తీసుకురాబడతారు.+ మీ ముందు పర్వతాలు, కొండలు సంతోషిస్తాయి; ఆనందంతో కేకలు వేస్తాయి;+పొలాల్లోని చెట్లన్నీ చప్పట్లు కొడతాయి.+ 13  ముళ్లపొదలకు బదులు సరళవృక్షాలు,+దురదగొండి చెట్లకు బదులు గొంజి చెట్లు పెరుగుతాయి. అది యెహోవాకు కీర్తిని* తెస్తుంది,+ఎప్పటికీ నాశనంకాని శాశ్వతమైన సూచనగా పనిచేస్తుంది.”

అధస్సూచీలు

లేదా “చాలా కష్టపడి సంపాదించిన డబ్బును.”
లేదా “నమ్మకమైనది; ఆధారపడదగినది.”
లేదా “ధారాళంగా.”
లేదా “నా ఇష్టాన్నంతా.”
లేదా “పేరును.”