యెషయా 54:1-17

  • గొడ్రాలైన సీయోనుకు చాలామంది కుమారులు (1-17)

    • యెహోవా, సీయోనుకు భర్త (5)

    • సీయోను కుమారులకు యెహోవా బోధిస్తాడు (13)

    • సీయోనుకు వ్యతిరేకంగా ఉన్న ఆయుధాలు విఫలమౌతాయి (17)

54  “గొడ్రాలా, పిల్లలు కననిదానా, సంతోషంతో కేకలు వేయి! ఎన్నడూ పురిటినొప్పులు పడనిదానా,+ సంతోషించు, ఆనందంతో కేకలు వేయి;+ఎందుకంటే, భర్త* ఉన్న స్త్రీ పిల్లల* కన్నావదిలేయబడిన స్త్రీ పిల్లలే చాలా ఎక్కువమంది”+ అని యెహోవా అంటున్నాడు.   “నీ డేరా స్థలాన్ని విశాలపర్చు. నీ గొప్ప డేరా తెరల్ని పెద్దవి చేయి. హద్దులు పెట్టుకోకు;నీ డేరా తాళ్లను పొడుగ్గా, వాటి మేకుల్ని బలంగా చేయి.+   ఎందుకంటే నువ్వు కుడివైపుకు, ఎడమవైపుకు విస్తరిస్తావు. నీ సంతానం దేశాల్ని స్వాధీనం చేసుకుంటుంది,వాళ్లు నిర్మానుష్యంగా ఉన్న నగరాల్లో నివసిస్తారు.+   భయపడకు,+ ఎందుకంటే నువ్వు సిగ్గుపర్చబడవు;+అవమానించబడినట్టు భావించకు, ఎందుకంటే నువ్వు నిరాశపర్చబడవు. నీ యౌవనం నాటి అవమానాన్ని నువ్వు మర్చిపోతావు,నువ్వు విధవరాలిగా ఉన్నప్పటి తలవంపుల్ని నువ్విక గుర్తుచేసుకోవు.”   “ఎందుకంటే నీ మహాగొప్ప రూపకర్త+ నీకు భర్త* లాంటివాడు,+ఆయన పేరు సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా,ఇశ్రాయేలు పవిత్ర దేవుడే నీ విమోచకుడు.+ ఆయన భూమంతటికీ దేవుడు అని పిలవబడతాడు.+   ఎందుకంటే వదిలేయబడి, పుట్టెడు దుఃఖంలో ఉన్న భార్యను పిలిచినట్టు,+యౌవనంలో పెళ్లయి, ఆ తర్వాత తిరస్కరించబడిన భార్యను పిలిచినట్టు యెహోవా నిన్ను పిలిచాడు” అని నీ దేవుడు అంటున్నాడు.   “ఒక్క క్షణంపాటు నేను నిన్ను వదిలేశాను,కానీ గొప్ప కరుణతో నిన్ను వెనక్కి తెచ్చుకుంటాను.+   విపరీతమైన కోపంలో క్షణకాలం నీ నుండి నా ముఖాన్ని దాచుకున్నాను,+కానీ శాశ్వతమైన విశ్వసనీయ ప్రేమతో నీ మీద కరుణ చూపిస్తాను”+ అని నీ విమోచకుడైన+ యెహోవా అంటున్నాడు.   “ఇది నాకు నోవహు రోజుల లాంటిదే.+ నోవహు కాలంలోని జలాలు ఇకమీదట భూమిని ముంచెత్తవని నేను ప్రమాణం చేసినట్టే,+ఇంకెప్పుడూ నీ మీద కోప్పడనని, నిన్ను గద్దించనని ప్రమాణం చేస్తున్నాను.+ 10  పర్వతాలు తొలగిపోయినా,కొండలు కదిలినా,నీ మీద నాకున్న విశ్వసనీయ ప్రేమ తొలగిపోదు,+నా శాంతి ఒప్పందం చెక్కుచెదరదు”+ అని నీ మీద కరుణ ఉన్న యెహోవా+ అంటున్నాడు. 11  “కష్టాల్లో ఉన్నదానా,+ తుఫాను బారినపడినదానా, ఓదార్పు దొరకనిదానా,+నేను నీ రాళ్లను గట్టి సున్నంతో* కడతాను,నీలం రాళ్లతో నీ పునాదిని వేస్తాను.+ 12  నేను నీ కోట బురుజుల్ని మాణిక్యాలతో,నీ ద్వారాల్ని మెరిసే రాళ్లతో,*నీ సరిహద్దులన్నిటినీ ప్రశస్తమైన రాళ్లతో కడతాను. 13  నీ పిల్లలందరూ* యెహోవా చేత బోధించబడతారు,+నీ పిల్లలకు* ఎంతో శాంతి ఉంటుంది.+ 14  నీతి వల్ల నువ్వు దృఢంగా స్థాపించబడతావు.+ అణచివేత నీకు చాలా దూరంలో ఉంటుంది,+నువ్వు దేనికీ భయపడవు, ఏదీ నిన్ను భయపెట్టలేదు,ఎందుకంటే అది నీ దగ్గరికి కూడా రాదు.+ 15  ఎవరైనా నీ మీద దాడిచేస్తే,అది నా ఆదేశం వల్ల కాదు. నీ మీద ఎవ్వరు దాడిచేసినా వాళ్లు ఓడిపోతారు.”+ 16  “ఇదిగో! నిప్పుల్ని ఊదుతూఆయుధం తయారుచేసేచేతిపనివాడిని నేనే సృష్టించాను. నాశనం చేసే నాశకుణ్ణి కూడా నేనే సృష్టించాను.+ 17  నీకు విరోధంగా రూపొందించబడిన ఏ ఆయుధమైనా అస్సలు వర్ధిల్లదు,+న్యాయం తీర్చే సమయంలో నీకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడే ప్రతీ నాలుకను నువ్వు ఖండిస్తావు. ఇది యెహోవా సేవకుల వారసత్వ సంపద,*నేను వాళ్లను నీతిమంతులుగా ఎంచుతున్నాను” అని యెహోవా అంటున్నాడు.+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “కుమారుల.”
లేదా “యజమాని.”
లేదా “యజమాని.”
ఇది సున్నం, ఇసుక, నీళ్ల మిశ్రమం.
లేదా “అగ్ని రాళ్లతో.”
అక్ష., “కుమారులకు.”
అక్ష., “కుమారులందరూ.”
లేదా “స్వాస్థ్యం.”