యెషయా 53:1-12

  • యెహోవా సేవకుడి వేదన, మరణం, సమాధి చేయడం (1-12)

    • చీదరించబడడం, దూరం పెట్టడం (3)

    • రోగాల్ని, నొప్పుల్ని భరిస్తాడు (4)

    • “వధించడానికి గొర్రెను తీసుకొచ్చినట్టు ఆయన్ని తీసుకొచ్చారు” (7)

    • ఆయన అనేకమంది పాపాల్ని మోశాడు (12)

53  మేము మాట్లాడిన* దానిమీద ఎవరు విశ్వాసం ఉంచారు?+ యెహోవా బాహువు ఎవరికి వెల్లడైంది?+   చిగురులా,+ ఎండిన దేశంలో వేరులా ఆయన అతని* ముందు పైకివస్తాడు. ఆయనకు చూడచక్కని రూపం గానీ, వైభవం గానీ లేవు;+ఆయన్ని చూసినప్పుడు, ఆయన రూపం మనల్ని ఆకట్టుకోదు.*   ప్రజలు ఆయన్ని చీదరించుకున్నారు, దూరం పెట్టారు,+నొప్పులు, రోగాలు అంటే ఏంటో ఆయనకు బాగా తెలుసు. ఆయన ముఖం మనకు దాచబడినట్టే ఉంది.* ప్రజలు ఆయన్ని నీచంగా చూశారు, మనం ఆయన్ని లెక్కచేయలేదు.+   నిజంగా, ఆయన మన రోగాల్ని మోశాడు,+మన నొప్పుల్ని భరించాడు,+ మనం మాత్రం ఆయన్ని అంటువ్యాధి వచ్చినవాడిలా, దేవుడు శిక్షించి బాధపెట్టిన వ్యక్తిలా చూశాం.   నిజానికి ఆయన మన దోషాల వల్ల+ పొడవబడ్డాడు;+మన తప్పుల్ని బట్టి నలగ్గొట్టబడ్డాడు.+ మనం నెమ్మదితో ఉండాలని ఆయన శిక్ష అనుభవించాడు,+ఆయన గాయాల వల్ల మనం బాగయ్యాం.+   మనందరం గొర్రెల్లా దారితప్పి తిరిగాం,+ప్రతీ ఒక్కరం నచ్చిన దారిలో వెళ్లిపోయాం,అయితే యెహోవా మనందరి దోషాన్ని ఆయన మీద మోపాడు.+   ఆయన అణచివేయబడ్డాడు,+ కష్టాలన్నీ భరించాడు,+అయినా ఆయన నోరు తెరవలేదు. వధించడానికి గొర్రెను తీసుకొచ్చినట్టు ఆయన్ని తీసుకొచ్చారు,+బొచ్చు కత్తిరించే వాళ్లముందు ఆడగొర్రె మౌనంగా ఉన్నట్టు ఆయన మౌనంగా ఉన్నాడు,ఆయన నోరు తెరవలేదు.+   అన్యాయపు తీర్పు తీర్చి* ఆయన్ని తీసుకెళ్లిపోయారు;ఆయన తరానికి* సంబంధించిన వివరాల గురించి ఎవరు ఆలోచిస్తారు? ఎందుకంటే సజీవుల దేశం నుండి ఆయన కొట్టివేయబడ్డాడు;+నా ప్రజల దోషం వల్ల ఆయన కొట్టబడ్డాడు.*+   ఆయన ఏ తప్పూ* చేయకపోయినా,ఆయన నోట ఎలాంటి మోసం లేకపోయినా,+ఆయన చనిపోయినప్పుడు దుష్టులతో పాటు ఆయన్ని సమాధి చేశారు,*+ఆయన ధనవంతుల* దగ్గర సమాధి చేయబడ్డాడు.+ 10  అయితే ఆయన నలగ్గొట్టబడడం, బాధలుపడడం యెహోవాకు ఇష్టమైంది.* నువ్వు ఆయన ప్రాణాన్ని అపరాధ పరిహారార్థ బలిగా అర్పిస్తే,+ఆయన తన సంతానాన్ని* చూస్తాడు, ఆయన ఆయుష్షు పెరుగుతుంది,+ఆయన ద్వారా యెహోవా ఇష్టం* నెరవేరుతుంది.+ 11  ఆయన తాను అనుభవించిన వేదన వల్ల, తాను చూసినదాన్ని బట్టి సంతృప్తి పొందుతాడు. నీతిమంతుడు, అంటే నా సేవకుడు తన జ్ఞానం వల్ల,చాలామంది నీతిమంతులయ్యేలా సహాయం చేస్తాడు,+వాళ్ల తప్పుల్ని భరిస్తాడు.+ 12  అందుకే, చాలామందితో పాటు నేను ఆయనకు భాగం నియమిస్తాను,బలశాలులతో పాటు ఆయన దోపుడుసొమ్ము పంచుకుంటాడు;ఎందుకంటే, ఆయన తన ప్రాణాన్ని ధారపోసి, చివరికి చనిపోయాడు,+దోషుల్లో ఒకడిగా లెక్కించబడ్డాడు;+ఆయన అనేకమంది పాపాల్ని మోశాడు,+ దోషుల తరఫున వేడుకున్నాడు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “మేము విన్న” అయ్యుంటుంది.
“అతను” అనే పదం, చూసే వ్యక్తిని గానీ దేవుణ్ణి గానీ సూచించవచ్చు.
లేదా “మనం ఇష్టపడేలా ఆయన రూపంలో ప్రత్యేకమైందేదీ లేదు.”
లేదా “ప్రజలు చూసి ముఖం పక్కకు తిప్పుకునే వ్యక్తిలా ఆయన ఉన్నాడు” అయ్యుంటుంది.
అక్ష., “అణచివేత వల్ల, తీర్పు వల్ల.”
లేదా “ఆయన జీవనశైలికి.”
లేదా “చనిపోయేలా కొట్టబడ్డాడు.”
అక్ష., “ఒక ధనవంతుడి.”
లేదా “ఆయనకు సమాధి స్థలం కేటాయిస్తారు.”
లేదా “దౌర్జన్యం.”
లేదా “బట్టి యెహోవా సంతోషించాడు.”
అక్ష., “విత్తనాన్ని.”
లేదా “సంతోషం.”