యెషయా 48:1-22

  • ఇశ్రాయేలును గద్దించి, శుద్ధిచేయడం (1-11)

  • బబులోను మీద యెహోవా చర్య తీసుకోవడం (12-16ఎ)

  • దేవుని ఉపదేశం ప్రయోజనకరం (16బి-19)

  • “బబులోను నుండి బయటికి వెళ్లండి!” (20-22)

48  యాకోబు ఇంటివాళ్లారా, ఈ మాట వినండి.మీరు ఇశ్రాయేలు పేరు పెట్టుకుంటారు,+మీరు యూదా జలాల నుండి* వచ్చినవాళ్లు;మీరు యెహోవా పేరున ప్రమాణం చేస్తారు,+ఇశ్రాయేలు దేవునికి ప్రార్థిస్తారు,కానీ సత్యంతో, నీతితో కాదు.+   ఈ ప్రజలు పవిత్ర నగరవాసులమని చెప్పుకుంటారు,+ఇశ్రాయేలు దేవుని సహాయాన్ని కోరతారు,+ఆయన పేరు సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా.   “నేను పాత* సంగతుల్ని చాలాకాలం క్రితమే మీకు చెప్పాను. అవి స్వయంగా నా నోటి నుండే వచ్చాయి,నేనే వాటిని తెలియజేశాను.+ నేను అకస్మాత్తుగా చర్య తీసుకున్నాను, అవి జరిగిపోయాయి.+   మీరు చాలా మొండివాళ్లని,మీ మెడ ఇనుప నరమని, మీ నొసలు రాగిదని నాకు తెలుసు+ కాబట్టి,   చాలాకాలం క్రితమే నేను మీకు చెప్పాను. అది జరగకముందే, నేను దాన్ని మీకు వినిపించాను,‘మా విగ్రహం దీన్ని చేసింది; మా చెక్కుడు విగ్రహం, మా పోత* విగ్రహం దీన్ని ఆజ్ఞాపించాయి’అని మీరు అనకుండా ఉండాలని అలా చెప్పాను.   అదంతా మీరు విన్నారు, చూశారు. మీరు దాన్ని ప్రకటించరా?+ ఇప్పటినుండి నేను మీకు కొత్త సంగతుల్నిఅంటే మీకు తెలియని వాటిని, భద్రంగా దాచివుంచిన వాటిని మీకు ప్రకటిస్తున్నాను.+   చాలాకాలం క్రితం కాదు ఇప్పుడే అవి సృష్టించబడుతున్నాయి,ఈ రోజుకు ముందు మీరెప్పుడూ వాటి గురించి వినలేదు,కాబట్టి, ‘ఇదిగో! అవి మాకు ముందే తెలుసు’ అని మీరు అనలేరు.   మీరు వాటి గురించి విననే వినలేదు,+ మీకు అవి తెలీదు,గతంలో మీ చెవులు తెరవబడలేదు. మీరు వట్టి నమ్మకద్రోహులని నాకు తెలుసు,+పుట్టినప్పటి నుండే మీకు దోషులనే పేరుంది.+   కానీ నా పేరు కోసం, నేను నా కోపాన్ని అదుపు చేసుకుంటాను,+నా సొంత మహిమ కోసం నన్ను నేను అణుచుకుంటాను,నేను మిమ్మల్ని తుడిచిపెట్టను.+ 10  ఇదిగో! నేను మిమ్మల్ని శుద్ధి చేశాను, కానీ వెండిలా కాదు.+ కష్టాల కొలిమిలో నేను మిమ్మల్ని పరీక్షించాను.*+ 11  నా కోసం, అవును, నా కోసమే నేను చర్య తీసుకుంటాను,+ఎందుకంటే, నా పేరును నేనెలా అపవిత్రం కానిస్తాను?+ నా మహిమను నేను ఎవ్వరికీ ఇవ్వను.* 12  యాకోబూ, నేను పిలిచిన ఇశ్రాయేలూ, నా మాట విను. నేను ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉన్నాను.+ నేనే మొదటివాణ్ణి; నేనే చివరివాణ్ణి కూడా.+ 13  నా చెయ్యే భూమికి పునాది వేసింది,+నా కుడిచెయ్యి ఆకాశాన్ని పరిచింది.+ నేను పిలిచినప్పుడు, అవన్నీ కలిసి నిలబడతాయి. 14  మీరంతా కలిసి ఒక్కచోటికి చేరి వినండి. ఆ దేవుళ్లలో* ఎవరు వీటిని ప్రకటించారు? యెహోవా అతన్ని ప్రేమించాడు.+ అతను బబులోను విషయంలో ఆయన ఇష్టాన్ని నెరవేరుస్తాడు,+అతని బాహువు కల్దీయుల మీదికి వస్తుంది.+ 15  నేనే స్వయంగా అలా చెప్పాను, నేనే అతన్ని పిలిచాను.+ నేనే అతన్ని తీసుకొచ్చాను, అతను చేసేది సఫలమౌతుంది.+ 16  నా దగ్గరికి వచ్చి, ఇది విను. మొదటి నుండి నేను రహస్యంగా మాట్లాడలేదు.+ అది జరిగినప్పటి నుండి నేను అక్కడ ఉన్నాను.” ఇప్పుడు సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా నన్ను పంపించాడు, తన పవిత్రశక్తిని కూడా నాకు ఇచ్చాడు. 17  నీ విమోచకుడూ, ఇశ్రాయేలు పవిత్ర దేవుడూ అయిన యెహోవా+ ఇలా అంటున్నాడు: “యెహోవా అనే నేనే నీ దేవుణ్ణి.నీకు ప్రయోజనం కలిగేలా* నేనే నీకు బోధిస్తున్నాను,+నువ్వు నడవాల్సిన దారిలో నేనే నిన్ను నడిపిస్తున్నాను.+ 18  నువ్వు నా ఆజ్ఞల్ని శ్రద్ధగా వింటే ఎంత బావుంటుంది!+ అప్పుడు నీ శాంతి నదిలా,+నీ నీతి సముద్ర తరంగాల్లా+ ఉంటుంది. 19  నీ సంతానం* ఇసుకంత విస్తారంగా తయారౌతుంది,నీ వంశస్థులు ఇసుక రేణువులంతమంది అవుతారు.+ వాళ్ల పేరు నా ముందు నుండి ఎన్నడూ కొట్టివేయబడదు, తుడిచిపెట్టబడదు.” 20  బబులోను నుండి బయటికి వెళ్లండి!+ కల్దీయుల నుండి పారిపోండి! సంతోషంతో కేకలు వేస్తూ దాన్ని చాటించండి! ప్రకటించండి!+ భూమి అంచుల వరకు దాన్ని తెలియజేయండి.+ ఇలా చెప్పండి: “యెహోవా తన సేవకుడైన యాకోబును తిరిగి కొన్నాడు.+ 21  ఆయన వాళ్లను ఎడారి ప్రాంతాల గుండా నడిపించినప్పుడు వాళ్లకు దాహం వేయలేదు.+ ఆయన వాళ్ల కోసం బండ నుండి నీళ్లు ప్రవహించేలా చేశాడు;ఆయన బండను చీల్చి నీళ్లు పెల్లుబికేలా చేశాడు.”+ 22  “దుష్టులకు మనశ్శాంతి ఉండదు” అని యెహోవా చెప్తున్నాడు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “వంశం నుండి” అయ్యుంటుంది.
అక్ష., “మొదటి.”
లేదా “లోహపు.”
లేదా “పరిశీలించాను.” లేదా “ఎంచుకున్నాను” అయ్యుంటుంది.
లేదా “ఎవ్వరితోనూ పంచుకోను.”
అక్ష., “వాళ్లలో.”
లేదా “నీ మంచి కోసమే.”
అక్ష., “విత్తనం.”