యెషయా 43:1-28

  • యెహోవా తన ప్రజల్ని తిరిగి సమకూరుస్తాడు (1-7)

  • న్యాయ విచారణలో దేవుళ్లు (8-13)

    • “మీరే నా సాక్షులు” (10, 12)

  • బబులోను నుండి విడుదల (14-21)

  • “మన మధ్య ఉన్న వివాదం గురించి మాట్లాడుకుందాం” (22-28)

43  యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు,యాకోబూ నీ సృష్టికర్త, ఇశ్రాయేలూ నిన్ను తయారుచేసిన దేవుడు ఇలా అంటున్నాడు:+ “భయపడకు, నేను నిన్ను తిరిగి కొన్నాను.+ పేరు పెట్టి నిన్ను పిలిచాను. నువ్వు నాకు చెందినవాడివి.   నువ్వు జలాల గుండా వెళ్లేటప్పుడు, నేను నీకు తోడుగా ఉంటాను;+నువ్వు నదుల గుండా వెళ్లినప్పుడు, అవి నిన్ను ముంచెత్తవు.+ అగ్ని గుండా నడిచినప్పుడు నువ్వు కాలిపోవు,అగ్ని జ్వాల వల్ల కమిలిపోవు.   ఎందుకంటే నేను నీ దేవుడైన యెహోవాను,ఇశ్రాయేలు పవిత్ర దేవుణ్ణి, నీ రక్షకుణ్ణి. నిన్ను విడిపించడానికి ఐగుప్తును మూల్యంగా చెల్లించాను,నీ కోసం ఇతియోపియాను, సెబాను చెల్లించాను.   ఎందుకంటే నువ్వు నా దృష్టిలో అమూల్యమైనవాడివి,+నేను నిన్ను ఘనపర్చాను, నేను నిన్ను ప్రేమించాను.+ కాబట్టి నీకు బదులుగా ప్రజల్ని,నీ ప్రాణానికి బదులుగా దేశాల్ని ఇస్తాను.   భయపడకు, నేను నీకు తోడుగా ఉన్నాను.+ నీ సంతానాన్ని* తూర్పు నుండి తీసుకొస్తాను,పడమటి నుండి నిన్ను సమకూరుస్తాను.+   ఉత్తర దిక్కుతో, ‘వాళ్లను ఇచ్చేయి!’ అని చెప్తాను.+ దక్షిణ దిక్కుతో నేనిలా అంటాను: ‘వాళ్లను నీ దగ్గరే ఉంచుకోవద్దు. దూరం నుండి నా కుమారుల్ని, భూమి కొనల నుండి నా కూతుళ్లను తీసుకురా;+   నా పేరుతో పిలవబడే ప్రతీ ఒక్కర్ని,+నా మహిమ కోసం నేను సృష్టించినవాళ్లను,నేను తయారుచేసి రూపించినవాళ్లను+ తీసుకురా.’   కళ్లు ఉండి కూడా గుడ్డివాళ్లలా ఉన్నవాళ్లను,చెవులు ఉండి కూడా చెవిటివాళ్లలా ఉన్నవాళ్లను+ తీసుకురండి.   దేశాలన్నీ ఒకచోట సమావేశమవ్వాలి,జనాలు సమకూడాలి.+ వాళ్లలో ఎవరు దీన్ని చెప్పగలరు? లేదా మొదటి సంగతుల్ని* ఎవరు మాకు వినిపించగలరు?+ తాము నిర్దోషులమని రుజువు చేసుకోవడానికి వాళ్లు తమ సాక్షుల్ని ప్రవేశపెట్టాలి,లేదా విని, ‘ఇదే సత్యం!’ అని ఒప్పుకోవాలి.”+ 10  “మీరే నా సాక్షులు”+ అని యెహోవా అంటున్నాడు,“అవును, నేను ఎంచుకున్న నా సేవకుడివి నువ్వు.+నువ్వు తెలుసుకొని, నా మీద విశ్వాసముంచి,*నేను ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉన్నానని+ అర్థం చేసుకునేలా నేను నిన్ను ఎంచుకున్నాను. నాకన్నా ముందు ఏ దేవుడూ లేడు,నా తర్వాత కూడా ఏ దేవుడూ లేడు.+ 11  నేను నేనే యెహోవాను,+ నేను తప్ప వేరే రక్షకుడు లేడు.”+ 12  “మీ మధ్య ఏ అన్య దేవుడూ లేనప్పుడు+ప్రకటించింది నేనే, రక్షించింది నేనే, తెలియజేసింది నేనే. కాబట్టి మీరే నా సాక్షులు” అని యెహోవా అంటున్నాడు, “నేనే దేవుణ్ణి.+ 13  అంతేకాదు, నేను ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉన్నాను;+నా చేతిలో నుండి ఎవ్వరూ ఏదీ లాక్కోలేరు.+ నేను చర్య తీసుకున్నప్పుడు ఎవరు దాన్ని అడ్డుకోగలరు?”+ 14  నీ విమోచకుడూ ఇశ్రాయేలు పవిత్ర దేవుడూ+ అయిన యెహోవా+ ఇలా అంటున్నాడు: “మీ కోసం నేను వాళ్లను బబులోనుకు పంపించి, దాని ద్వారాల అడ్డగడియలన్నిటినీ విరగ్గొడతాను,+తమ ఓడల్లో ఉన్న కల్దీయులు ఆర్తనాదాలు పెడతారు.+ 15  నేను యెహోవాను, నీ పవిత్ర దేవుణ్ణి,+ ఇశ్రాయేలు సృష్టికర్తను,+ నీ రాజును.”+ 16  సముద్రం గుండా దారిని,అల్లకల్లోల జలాల మధ్య త్రోవను ఏర్పాటు చేసే+యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు; 17  అవును, యుద్ధ రథాల్ని, గుర్రాల్ని,సైన్యాన్ని, బలమైన యోధుల్ని నడిపే దేవుడు+ ఇలా అంటున్నాడు: “వాళ్లు పడుకొని తిరిగి లేవరు.+ వాళ్లు ఆర్పేయబడతారు, కాలుతున్న వత్తిలా ఊదేయబడతారు.” 18  “పాత సంగతుల్ని గుర్తుచేసుకోకండి,గతం గురించి అదేపనిగా ఆలోచించకండి. 19  ఇదిగో! నేనొక కొత్త పని చేయబోతున్నాను;+ఇప్పటికే అది మొదలైంది. మీరు దాన్ని గుర్తించలేకపోతున్నారా? నేను ఎడారి గుండా దారిని ఏర్పాటు చేస్తాను,+ఎడారి గుండా నదులు పారేలా చేస్తాను.+ 20  అడవి జంతువులు నన్ను ఘనపరుస్తాయి,నక్కలు, నిప్పుకోళ్లు నన్ను గౌరవిస్తాయి;ఎందుకంటే నేను ఎంచుకున్న నా ప్రజలు+ తాగడానికిఎడారిలో నీళ్లను,ఎడారిలో నదుల్ని దయచేస్తాను.+ 21  నా కీర్తిని చాటడానికినా కోసం నేను రూపొందించుకున్న ప్రజలు వాళ్లు.+ 22  అయితే యాకోబూ నువ్వు నాకు ప్రార్థించలేదు,+ఎందుకంటే, ఇశ్రాయేలూ నువ్వు నా విషయంలో విసిగిపోయావు.+ 23  నువ్వు సంపూర్ణ దహనబలులు అర్పించడానికి నా దగ్గరికి గొర్రెల్ని తేలేదు,నీ బలులతో నన్ను మహిమపర్చలేదు. నాకు కానుక తెమ్మని నేను నిన్ను బలవంతం చేయలేదు,సాంబ్రాణి తీసుకురావాల్సిందే అంటూ నిన్ను విసిగించనూ లేదు.+ 24  నీ డబ్బులతో నా కోసం సువాసన వెదజల్లే మొక్కను కొనలేదు,నీ బలుల కొవ్వుతో నన్ను తృప్తిపర్చలేదు.+ బదులుగా నీ పాపాల భారాన్ని నా మీద మోపావు,నీ దోషాలతో నన్ను విసిగించావు.+ 25  నేను, అవును నేనే నా పేరు కోసం+ నీ దోషాల్ని* తుడిచేస్తున్నాను,+నీ పాపాల్ని నేను గుర్తుచేసుకోను.+ 26  నువ్వు నాకు గుర్తుచేయి; మన మధ్య ఉన్న వివాదం గురించి మాట్లాడుకుందాం;నువ్వు నిర్దోషివని నిరూపించడానికి నీ వాదన వినిపించు. 27  నీ మొట్టమొదటి పూర్వీకుడు పాపం చేశాడు,నీ మధ్యవర్తులు* నా మీద తిరుగుబాటు చేశారు.+ 28  కాబట్టి పవిత్ర స్థల అధిపతుల్ని నేను అపవిత్రపరుస్తాను,యాకోబును నాశనానికి అప్పగిస్తాను,ఇశ్రాయేలు గురించి ఎగతాళిగా మాట్లాడుకునేలా చేస్తాను.+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “విత్తనాన్ని.”
భవిష్యత్తులో జరగబోయే మొదటి సంగతుల్ని సూచిస్తుండవచ్చు.
లేదా “నమ్మకముంచి.”
లేదా “తిరుగుబాట్లను.”
ధర్మశాస్త్ర బోధకుల్ని సూచిస్తుండవచ్చు.