యెషయా 40:1-31

 • దేవుని ప్రజలకు ఊరట (1-11)

  • ఎడారిలో ఒక స్వరం (3-5)

 • దేవుని గొప్పతనం (12-31)

  • దేశాలు చేద నుండి జారే నీటిబొట్టులా ఉన్నాయి (15)

  • దేవుడు “భూగోళానికి పైన” నివసిస్తున్నాడు (22)

  • నక్షత్రాలన్నిటినీ పేరు పెట్టి పిలవడం (26)

  • దేవుడు ఎప్పటికీ సొమ్మసిల్లడు (28)

  • యెహోవా మీద ఆశపెట్టుకునేవాళ్లు కొత్త బలం పొందుతారు (29-31)

40  “ఓదార్చండి, నా ప్రజల్ని ఓదార్చండి” అని మీ దేవుడు అంటున్నాడు.+   “యెరూషలేముకు ఊరట కలిగేలా మాట్లాడండి,ఆమె సైనిక సేవ పూర్తైందని,ఆమె దోషానికి పరిహారం దొరికిందని+ ఆమెకు ప్రకటించండి. తన పాపాలన్నిటిని బట్టి ఆమె యెహోవా చేతి నుండి పూర్తి శిక్ష* పొందింది.”+   ఎడారిలో ఒక వ్యక్తి* ఇలా అరుస్తున్నాడు: “యెహోవా మార్గాన్ని సిద్ధం చేయండి!+ మన దేవుని కోసం ఎడారి గుండా తిన్నని రాజమార్గాన్ని+ ఏర్పాటు చేయండి.+   ప్రతీ లోయ ఎత్తు చేయబడాలి,ప్రతీ పర్వతం, ప్రతీ కొండ అణచబడాలి. గరుకైన నేల చదును చేయబడాలి,ఎత్తుపల్లాలు ఉన్న నేల లోయ మైదానంగా చేయబడాలి.+   యెహోవా మహిమ వెల్లడి చేయబడుతుంది,+మనుషులంతా దాన్ని చూస్తారు,+ఎందుకంటే, ఆ మాట యెహోవా నోటి నుండి వచ్చింది.”   వినండి! ఒకతను, “చాటించండి!” అని అంటున్నాడు; ఇంకొకతను, “ఏమని చాటించాలి?” అని అడుగుతున్నాడు. “మనుషులంతా పచ్చగడ్డి లాంటివాళ్లే. వాళ్ల విశ్వసనీయ ప్రేమంతా గడ్డి పువ్వు లాంటిదే.+   యెహోవా తన ఊపిరిని* ఊదినప్పుడుపచ్చగడ్డి ఎండిపోతుంది,దాని పువ్వు వాడిపోతుంది.+ నిజంగా ప్రజలు కేవలం పచ్చగడ్డి లాంటివాళ్లే.   పచ్చగడ్డి ఎండిపోతుంది,దాని పువ్వు వాడిపోతుంది,కానీ మన దేవుని వాక్యం ఎప్పటికీ నిలిచివుంటుంది.”+   సీయోనుకు శుభవార్త తెస్తున్న ఓ స్త్రీ,ఎత్తైన పర్వతం మీదికి ఎక్కివెళ్లు, యెరూషలేముకు శుభవార్త తెస్తున్న ఓ స్త్రీ,+నీ స్వరాన్ని బిగ్గరగా వినిపించు, నీ స్వరాన్ని పెంచు, భయపడకు. “ఇదిగో, నీ దేవుడు ఇక్కడ ఉన్నాడు” అని యూదా నగరాలకు ప్రకటించు.+ 10  ఇదిగో! సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా తన శక్తితో వస్తాడు,ఆయన బాహువు ఆయన తరఫున పరిపాలిస్తుంది.+ ఇదిగో! ఆయనిచ్చే ప్రతిఫలం ఆయన దగ్గరే ఉంది,ఆయనిచ్చే జీతం ఆయన ముందే ఉంది.+ 11  గొర్రెల కాపరిలా ఆయన తన మంద బాగోగులు చూసుకుంటాడు.*+ గొర్రెపిల్లల్ని ఆయన తన బాహువుతో సమకూరుస్తాడు,వాటిని తన గుండెల మీద మోస్తాడు. పాలిచ్చే వాటిని ఆయన నిదానంగా నడిపిస్తాడు.+ 12  తన దోసిట్లో జలాల్ని కొలిచింది ఎవరు?+తన జేనతో* ఆకాశం కొలతలు తీసుకుంది ఎవరు? భూమ్మీది మట్టిని కొలపాత్రలోకి పోగుచేసింది ఎవరు?+త్రాసులో పర్వతాల్ని, తూకంలో కొండల్ని తూచింది ఎవరు? 13  యెహోవా చురుకైన శక్తిని* కొలిచింది* ఎవరు?ఆయనకు సలహాదారుడిగా ఉండి ఎవరు ఆయనకు ఉపదేశించగలరు?+ 14  అవగాహన కోసం ఆయన ఎవర్ని సంప్రదించాడు?న్యాయ మార్గాన్ని ఎవరు ఆయనకు బోధించగలరు?జ్ఞానాన్ని ఆయనకు ఎవరు నేర్పగలరు?నిజమైన అవగాహన మార్గాన్ని ఆయనకెవరు చూపించగలరు?+ 15  ఇదిగో! దేశాలు చేద నుండి జారే నీటిబొట్టులా ఉన్నాయి,అవి త్రాసు మీది దుమ్ము పొరలా ఉన్నాయి.+ ఇదిగో! సన్నని ధూళిని లేపినట్టు ఆయన ద్వీపాల్ని లేపుతాడు. 16  నిప్పు మండుతూ ఉండడానికి లెబానోను కూడా సరిపోదు,*దహనబలి కోసం దాని అడవి జంతువులు సరిపోవు. 17  దేశాలన్నీ ఆయన ముందు ఉనికిలో లేనట్టే ఉన్నాయి;+ఆయన వాటిని శూన్యంగా, వ్యర్థమైనవిగా ఎంచుతాడు.+ 18  మీరు దేవుణ్ణి ఎవరితో పోల్చగలరు?+ ఆయన దేనిలా ఉన్నాడని చెప్పగలరు?+ 19  చేతిపనివాడు విగ్రహాన్ని పోతపోస్తాడు,కంసాలి దానికి బంగారు రేకు తొడుగుతాడు,+తర్వాత వెండి గొలుసులు చేస్తాడు. 20  అతను కానుక కోసం ఒక చెట్టును ఎంచుకుంటాడు,+కుళ్లిపోని చెట్టును అతను ఎంచుకుంటాడు. ఒరిగిపోకుండా ఉండే చెక్కుడు విగ్రహం తయారుచేయడానికిఅతను నైపుణ్యంగల చేతిపనివాడి కోసం వెతుకుతాడు.+ 21  నీకు తెలీదా? నువ్వు వినలేదా? మొదటినుండి ఎవరూ నీకు చెప్పలేదా? భూమి పునాదులు వేయబడినప్పటి నుండి నీకది అర్థంకాలేదా?+ 22  దేవుడు భూగోళానికి* పైన నివసిస్తున్నాడు,+దాని నివాసులు మిడతల్లా* ఉన్నారు. పలుచని తెరను విప్పినట్టు ఆయన ఆకాశాన్ని విప్పుతున్నాడు,నివసించడం కోసం డేరాను చాపినట్టు దాన్ని చాపుతాడు.+ 23  ఉన్నతాధికారుల్ని ఆయన కిందికి దించుతాడు,భూమ్మీది న్యాయమూర్తుల్ని* వ్యర్థమైన వాళ్లుగా చేస్తాడు. 24  వాళ్లు ఇంకా సరిగ్గా నాటబడలేదు,ఇంకా సరిగ్గా విత్తబడలేదు,వాళ్ల కాండం ఇంకా భూమిలో వేరు తన్నలేదు,వాళ్లమీద ఊదగానే వాళ్లు ఎండిపోతారు,కొయ్యకాలు* గాలికి ఎగిరిపోయినట్టు వాళ్లు ఎగిరిపోతారు.+ 25  “నన్ను ఎవరితో పోలుస్తారు, నేను ఎవరితో సమానమని చెప్తారు?” అని పవిత్రుడైన దేవుడు అడుగుతున్నాడు. 26  “మీ కళ్లు పైకెత్తి ఆకాశాన్ని చూడండి. వీటిని ఎవరు సృష్టించారు?+ వాటిలో ఒక్కోదాన్ని లెక్కపెడుతూ వాటి సైన్యాన్ని బయటికి తీసుకొస్తున్న దేవుడే కదా;ఆయన వాటన్నిటినీ పేరు పెట్టి పిలుస్తాడు.+ ఆయనకు అపారమైన శక్తి,* సంభ్రమాశ్చర్యాలు పుట్టించే బలం ఉన్నాయి+ కాబట్టివాటిలో ఒక్కటి కూడా తప్పిపోదు. 27  యాకోబూ, నువ్వెందుకు ఇలా అంటున్నావు?ఇశ్రాయేలూ, ‘నా మార్గం యెహోవాకు కనిపించదు,దేవుని వల్ల నాకు న్యాయం జరగదు’ అని నువ్వెందుకు అంటున్నావు?+ 28  నీకు తెలీదా? నువ్వు వినలేదా? భూమి అంచుల్ని సృష్టించిన యెహోవా ఎప్పటికీ దేవుడే.+ ఆయన ఎప్పుడూ సొమ్మసిల్లడు, అలసిపోడు.+ ఆయన అవగాహనను శోధించడం సాధ్యంకాదు.+ 29  అలసిపోయిన వాళ్లకు ఆయన శక్తినిస్తాడు,బలం* లేనివాళ్లకు పూర్తి బలాన్ని ఇస్తాడు.+ 30  బాలురు సొమ్మసిల్లుతారు, అలసిపోతారు,యువకులు తొట్రిల్లి పడిపోతారు. 31  అయితే యెహోవా మీద ఆశపెట్టుకున్న వాళ్లు కొత్త బలం పొందుతారు. గద్దలా రెక్కలు చాపి వాళ్లు పైకి ఎగురుతారు.+ అలసిపోకుండా పరుగెత్తుతారు;సొమ్మసిల్లకుండా నడుచుకుంటూ వెళ్తారు.”+

అధస్సూచీలు

లేదా “రెండంతలు.”
అక్ష., “వ్యక్తి స్వరం.”
పదకోశంలో “రూ-ఆహ్‌; న్యూమా” చూడండి.
లేదా “మందను కాస్తాడు.”
అరచేతిని చాచినప్పుడు బొటన వేలి కొన నుండి చిటికెన వేలి కొన వరకు ఉండే దూరం. అనుబంధం B14 చూడండి.
లేదా “మనసును.” పదకోశంలో “రూ-ఆహ్‌; న్యూమా” చూడండి.
లేదా “అర్థం చేసుకుంది” అయ్యుంటుంది.
లేదా “కావల్సినన్ని కట్టెలు సరఫరా చేయలేదు.”
లేదా “గుండ్రటి భూమికి.”
లేదా “గొల్లభామల్లా.”
లేదా “పరిపాలకుల్ని.”
పంట కోసిన తర్వాత నేలమీద మిగిలే కాడల దుబ్బు.
లేదా “చలనశక్తి.”
లేదా “చలనశక్తి.”