యెషయా 31:1-9

  • అసలైన సహాయం దేవుడు చేస్తాడు, మనుషులు కాదు (1-9)

    • ఐగుప్తు గుర్రాలు మాములు జంతువులే (3)

31  సహాయం కోసం ఐగుప్తుకు వెళ్లేవాళ్లకు+ శ్రమ!వాళ్లు గుర్రాల మీద ఆధారపడుతున్నారు,+చాలా ఉన్నాయని యుద్ధ రథాల్ని,బలంగా ఉన్నాయని యుద్ధ అశ్వాల్ని* నమ్ముకుంటున్నారు. కానీ వాళ్లు ఇశ్రాయేలు పవిత్ర దేవుని వైపు చూడట్లేదు,యెహోవా కోసం వెదకట్లేదు.   అయితే, ఆయన కూడా తెలివిగలవాడే,ఆయన తప్పకుండా విపత్తు తీసుకొస్తాడు, తన మాటల్ని వెనక్కి తీసుకోడు. దుష్టుల ఇంటి మీదికి,తప్పుచేసేవాళ్లకు సహకరించే వాళ్ల మీదికి ఆయన లేస్తాడు.+   అయినా ఐగుప్తీయులు మామూలు మనుషులే, వాళ్లు దేవుడు కాదు;వాళ్ల గుర్రాలు మామూలు జంతువులే, అవి అదృశ్య శక్తులు కావు.+ యెహోవా తన చెయ్యి చాపినప్పుడు,సహాయం చేసే వ్యక్తి తడబడతాడు,సహాయం పొందిన వ్యక్తి పడిపోతాడు;వాళ్లంతా ఒకేసారి నాశనమౌతారు.   ఎందుకంటే యెహోవా నాతో ఇలా చెప్పాడు: “జంతువు తనకు చిక్కినప్పుడు సింహం గర్జించినట్టు, బలమైన కొదమ సింహం గుర్రుమన్నట్టు,దాన్ని వెళ్లగొట్టడానికి కాపరులందర్నీ పిలిచినప్పుడువాళ్ల శబ్దానికి భయపడకుండా,ఆ కోలాహలానికి బెదిరిపోకుండా అది గుర్రుమన్నట్టుసైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా యుద్ధం చేయడానికిసీయోను పర్వతం మీదికి, దాని కొండ మీదికి దిగివస్తాడు.   అకస్మాత్తుగా దూసుకొచ్చే పక్షిలా సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా వేగంగా వచ్చి యెరూషలేమును కాపాడతాడు.+ ఆయన దాన్ని కాపాడతాడు, రక్షిస్తాడు. దాన్ని దాటివెళ్తూ దాన్ని తప్పిస్తాడు.”  “ఇశ్రాయేలు ప్రజలారా, మీరు ఎవరిమీదైతే ఘోరంగా తిరుగుబాటు చేశారో ఆయన దగ్గరికి తిరిగిరండి.+  ఆ రోజు ప్రతీ వ్యక్తి వెండితో చేయబడిన తన వ్యర్థమైన దేవుళ్లను, బంగారంతో చేయబడిన తన విలువలేని దేవుళ్లను తిరస్కరిస్తాడు; ఆ దేవుళ్లను మీరే స్వయంగా మీ చేతులతో చేసుకొని పాపం మూటగట్టుకున్నారు.   అష్షూరీయులు ఖడ్గంతో చంపబడతారు, కానీ అది మనిషి ఖడ్గం కాదు;మనుషులది కాని ఖడ్గం వాళ్లను మింగేస్తుంది.+ ఖడ్గాన్ని చూసి వాళ్లు పారిపోతారు,వాళ్ల యువకులు బానిసలౌతారు.   విపరీతమైన భయం వల్ల అతని ఆశ్రయదుర్గం* నాశనమైపోతుంది,ధ్వజస్తంభాన్ని చూసి అతని అధిపతులు భయంతో వణికిపోతారు” అని యెహోవా అంటున్నాడు.ఆయన నిప్పు సీయోనులో, ఆయన కొలిమి యెరూషలేములో ఉన్నాయి.

అధస్సూచీలు

లేదా “గుర్రపురౌతుల్ని.”
అక్ష., “బండరాయి.”