యెషయా 23:1-18

  • తూరుకు వ్యతిరేకంగా సందేశం (1-18)

23  తూరు గురించిన సందేశం:+ తర్షీషు ఓడలారా,+ విలపించండి! ఓడరేవు నాశనం చేయబడింది; అందులోకి ప్రవేశించడం వీలుకాదు. కిత్తీము+ దేశం నుండి ఈ వార్త వాళ్లకు అందింది.   సముద్రతీర నివాసులారా, మౌనంగా ఉండండి. సముద్రాన్ని దాటే సీదోను వర్తకుల సంపదలతో నువ్వు నిండిపోయావు.   షీహోరు*+ ధాన్యం, నైలు నది పంటఅంటే, తూరు ఆదాయమంతాఅనేక జలాల మీద వెళ్లి దేశాలకు లాభాలు తీసుకొచ్చింది.+   సముద్ర ఆశ్రయదుర్గమైన సీదోనూ, సిగ్గుపడు.ఎందుకంటే సముద్రం ఇలా అంది: “నేను పురిటినొప్పులు పడలేదు, బిడ్డను కనలేదు,యువకుల్ని, యువతుల్ని* పెంచి పెద్దచేయలేదు.”+   ఐగుప్తు గురించిన కబురు విన్నప్పుడు+ వేదనపడినట్టే,తూరు గురించిన కబురు విన్నప్పుడు ప్రజలు వేదనపడతారు.+   సముద్రం మీద ప్రయాణించి తర్షీషుకు వెళ్లండి! సముద్రతీర నివాసులారా, విలపించండి!   పూర్వకాలం నుండి, దాని తొలినాళ్ల నుండి ఎంతో ఉల్లాసంగా ఉన్న మీ నగరం ఇదేనా? వేరే దేశాల్లో నివసించేలా దాని పాదాలు దాన్ని దూర దేశాలకు నడిపించేవి.   తూరు కిరీటాలు ఇస్తూ ఉండేది;దాని వ్యాపారులు అధిపతులు;దాని వర్తకుల్ని లోకమంతా గౌరవించేది.+అలాంటి తూరుకు ఇలా జరగాలని నిర్ణయించింది ఎవరు?   సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవాయే అలా నిర్ణయించాడు;దాని గర్వాన్ని, దాని సౌందర్యాన్ని హీనపర్చడానికి,లోకమంతటా గౌరవించబడిన వాళ్లను అవమానపర్చడానికి అలా చేశాడు.+ 10  తర్షీషు కూతురా, నైలు నదిలా నీ దేశాన్ని దాటివెళ్లు. ఇక దానిలో నౌకా కేంద్రం* అనేదే లేదు.+ 11  ఆయన సముద్రం మీద తన చెయ్యి చాపాడు;రాజ్యాల్ని కుదిపేశాడు. ఫేనీకే బలమైన దుర్గాల్ని సమూలంగా నాశనం చేయమని యెహోవా ఆదేశించాడు.+ 12  ఆయన ఇలా అంటున్నాడు: “అణచివేయబడిన సీదోను కన్యా,నువ్విక ఎంతమాత్రం సంతోషించవు.+ లే, సముద్రం మీద కిత్తీముకు+ పారిపో. కానీ అక్కడ కూడా నీకు నెమ్మది ఉండదు.” 13  ఇదిగో! కల్దీయుల+ దేశాన్ని చూడండి. అష్షూరు+ కాదు ఈ ప్రజలేదాన్ని* ఎడారి ప్రాణులు తిరిగే స్థలంగా చేశారు. వాళ్లు ముట్టడి బురుజుల్ని కట్టి,దాని పటిష్ఠమైన బురుజుల్ని కూలగొట్టి,+దాన్ని శిథిలాల కుప్పగా మార్చేశారు. 14  తర్షీషు ఓడలారా, విలపించండి,ఎందుకంటే మీ బలమైన దుర్గం నాశనం చేయబడింది.+ 15  ఆ రోజు తూరు 70 సంవత్సరాల పాటు, అంటే ఒక రాజు జీవితకాలమంత సమయం మరవబడుతుంది.+ ఆ 70 సంవత్సరాల ముగింపులో, ఈ వేశ్య పాటలో ఉన్నట్టు దానికి జరుగుతుంది: 16  “మరవబడిన వేశ్యా, వీణ* తీసుకొని నగరమంతా తిరుగు. నైపుణ్యంతో నీ వీణను వాయించు;వాళ్లు నిన్ను గుర్తుచేసుకునేలాచాలా పాటలు పాడు.” 17  ఆ 70 సంవత్సరాల ముగింపులో యెహోవా తూరు మీదికి తన దృష్టిని మళ్లిస్తాడు; అది మళ్లీ పడుపుసొమ్ము సంపాదించడం కోసం భూమ్మీదున్న రాజ్యాలన్నిటితో వ్యభిచారం చేస్తుంది. 18  అయితే దాని లాభం, దాని పడుపుసొమ్ము యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితం అవుతాయి. ఆ సొమ్మును కూడబెట్టడం గానీ, పక్కనపెట్టడం గానీ జరగదు; ఎందుకంటే యెహోవా సన్నిధిలో నివసించేవాళ్లు కడుపునిండా తినేలా, ప్రశస్తమైన బట్టలు వేసుకునేలా ఆ సొమ్ము వాళ్లకోసం ఉపయోగించబడుతుంది.+

అధస్సూచీలు

అంటే, నైలు నది శాఖ.
అక్ష., “కన్యల్ని.”
లేదా “ఓడరేవు” అయ్యుంటుంది.
ఇది బహుశా తూరును సూచిస్తుండవచ్చు.
ఇది ప్రాచీనకాల తంతివాద్యం; ఇప్పటి వీణలాంటిది కాదు.