యెషయా 19:1-25

  • ఐగుప్తు గురించి తీర్పు సందేశం (1-15)

  • ఐగుప్తు యెహోవాను తెలుసుకుంటుంది (16-25)

    • ఐగుప్తులో యెహోవాకు ఒక బలిపీఠం (19)

19  ఐగుప్తు గురించిన సందేశం:+ ఇదిగో! వేగంగా కదిలే మేఘం మీద యెహోవా ఐగుప్తులోకి వస్తున్నాడు. వ్యర్థమైన ఐగుప్తు దేవుళ్లు ఆయన ముందు వణికిపోతారు,+ఐగుప్తీయుల గుండెలు భయంతో నీరుగారిపోతాయి.   “నేను ఐగుప్తీయుల మీదికి ఐగుప్తీయుల్ని రేపుతాను,వాళ్లు ఒకరితో ఒకరు పోరాడతారు,ప్రతీ వ్యక్తి తన సహోదరునితో, తన పొరుగువానితో పోరాడతాడు,నగరం మీదికి నగరం, రాజ్యం మీదికి రాజ్యం లేస్తాయి.   ఐగుప్తు కంగారుపడుతుంది,నేను దాని పన్నాగాల్ని తారుమారు చేస్తాను.+ వాళ్లు వ్యర్థమైన దేవుళ్లను ఆశ్రయిస్తారు,మాంత్రికుల్ని,* చనిపోయినవాళ్లను సంప్రదించేవాళ్లను, జ్యోతిష్యులను ఆశ్రయిస్తారు.+   నేను ఐగుప్తును కఠినుడైన యజమాని చేతికి అప్పగిస్తాను,క్రూరుడైన రాజు వాళ్లను పరిపాలిస్తాడు”+ అని నిజమైన ప్రభువూ సైన్యాలకు అధిపతీ అయిన యెహోవా అంటున్నాడు.   సముద్రంలోని నీళ్లు ఇంకిపోతాయి,నది ఎండిపోయి పొడినేల అవుతుంది.+   నదులు కంపుకొడతాయి;ఐగుప్తులోని నైలు నది కాలువల నీటిమట్టం తగ్గుతుంది, అవి ఎండిపోతాయి. రెల్లు, తుంగలు కుళ్లిపోతాయి.+   నైలు నది వెంబడి, అది సముద్రంలో కలిసే చోట ఉన్న మొక్కలన్నీ ఎండిపోతాయి,నైలు నది ఒడ్డున ఉన్న సాగుభూమంతా+ ఎండిపోతుంది.+ అది గాలికి కొట్టుకుపోతుంది, ఇక ఉండదు.   జాలర్లు దుఃఖిస్తారు,నైలు నదిలో గాలం వేసేవాళ్లు విలపిస్తారు,నీళ్ల మీద తమ వలలు వేసేవాళ్లు తగ్గిపోతారు.   దువ్వబడిన జనుపనారతో+ పనిచేసేవాళ్లుమగ్గం మీద తెల్లని వస్త్రం నేసేవాళ్లు అవమానించబడతారు. 10  దాని నేతగాళ్లు చితగ్గొట్టబడతారు;కూలి పనివాళ్లంతా దుఃఖిస్తారు. 11  సోయను+ అధిపతులు తెలివితక్కువవాళ్లు. ఫరో అత్యంత తెలివిగల సలహాదారులు పనికిరాని సలహా ఇస్తారు.+ “నేను జ్ఞానుల వంశానికి చెందినవాణ్ణి, ప్రాచీనకాల రాజుల వంశస్థుణ్ణి” అనినువ్వు ఫరోతో ఎలా చెప్పగలవు? 12  నీ జ్ఞానులు+ ఎక్కడ? వాళ్లకు తెలిస్తే, సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఐగుప్తు విషయంలో ఏం నిర్ణయించాడో నీకు చెప్పమను. 13  సోయను అధిపతులు తెలివితక్కువగా ప్రవర్తించారు;నోఫు*+ అధిపతులు మోసగించబడ్డారు;ఐగుప్తు గోత్రాల ప్రధానులు ఐగుప్తును తప్పుదారి పట్టించారు. 14  యెహోవా దాన్ని అయోమయంలో పడేశాడు;+ఐగుప్తు చేసిన ప్రతీ పనిలో వాళ్లు దాన్ని పక్కదారి పట్టించారు,బాగా తాగిన వ్యక్తి తన వాంతిలో తూలినట్టు దాన్ని తూలేలా చేశారు. 15  చేయడానికి ఐగుప్తుకు ఏ పనీ ఉండదు,తలకే గానీ తోకకే గానీ, రెమ్మకే గానీ రెల్లుకే గానీ* ఏ పనీ ఉండదు. 16  ఆ రోజు సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఐగుప్తు మీదికి తన చెయ్యి చాపడం వల్ల ఐగుప్తీయులు భయపడుతూ, వణికిపోతూ స్త్రీలలా అవుతారు.+ 17  వాళ్లు యూదా దేశాన్ని బట్టి హడలిపోతారు. తమకు వ్యతిరేకంగా సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని బట్టి, యూదా పేరు ఎత్తితే చాలు వాళ్లు భయపడిపోతారు.+ 18  ఆ రోజు కనాను భాష మాట్లాడే, సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవాకు విశ్వసనీయంగా ఉంటామని ప్రమాణం చేసే ఐదు నగరాలు ఐగుప్తు దేశంలో ఉంటాయి.+ ఒక నగరం నాశనపురం అని పిలవబడుతుంది. 19  ఆ రోజు ఐగుప్తు దేశం మధ్యలో యెహోవాకు ఒక బలిపీఠం ఉంటుంది, దాని సరిహద్దున యెహోవా గౌరవార్థం ఒక స్తంభం ఉంటుంది. 20  అది ఐగుప్తు దేశంలో సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా గురించిన ఒక సూచనగా, సాక్ష్యంగా ఉంటుంది; ఎందుకంటే తమను అణచివేసే వాళ్లను బట్టి వాళ్లు యెహోవాకు మొరపెడతారు, ఆయన వాళ్లను రక్షించే ఒక గొప్ప రక్షకుణ్ణి పంపిస్తాడు. 21  యెహోవా ఐగుప్తీయులకు తనను తాను తెలియజేసుకుంటాడు, ఆ రోజు ఐగుప్తీయులు యెహోవాను తెలుసుకుంటారు, వాళ్లు బలుల్ని, కానుకల్ని అర్పించి, యెహోవాకు మొక్కుబడి చేసుకొని దాన్ని చెల్లిస్తారు. 22  యెహోవా ఐగుప్తును కొడతాడు;+ ఆయన దాన్ని కొడతాడు, బాగుచేస్తాడు. వాళ్లు యెహోవా దగ్గరికి తిరిగొస్తారు, ఆయన వాళ్ల మొరల్ని విని వాళ్లను బాగుచేస్తాడు. 23  ఆ రోజు ఐగుప్తు నుండి అష్షూరు వరకు ఒక రాజమార్గం+ ఉంటుంది. అప్పుడు అష్షూరు ఐగుప్తులోకి వస్తుంది, ఐగుప్తు అష్షూరులోకి వస్తుంది, ఐగుప్తు అష్షూరుతో కలిసి దేవుణ్ణి సేవిస్తుంది. 24  ఆ రోజు ఇశ్రాయేలు జనం ఐగుప్తు, అష్షూరులతో పాటు మూడో జనం అయ్యి+ భూమికి దీవెనగా ఉంటుంది. 25  ఎందుకంటే సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా, “నా జనమైన ఐగుప్తూ, నా చేతిపనైన అష్షూరూ, నా స్వాస్థ్యమైన ఇశ్రాయేలూ దీవెన పొందండి”+ అని అంటూ అప్పటికే దాన్ని దీవించేసి ఉంటాడు.

అధస్సూచీలు

లేదా “పాములోళ్లను.”
లేదా “మెంఫిస్‌.”
లేదా “తాటిమట్టకే గానీ జమ్ముకే గానీ” అయ్యుంటుంది.