యెషయా 13:1-22

  • బబులోను గురించి తీర్పు సందేశం (1-22)

    • యెహోవా రోజు దగ్గర్లో ఉంది! (6)

    • మాదీయులు బబులోనును పడగొడతారు (17)

    • బబులోనులో ఎప్పటికీ ఎవరూ నివసించరు (20)

13  ఆమోజు కుమారుడైన యెషయాకు+ బబులోను గురించి దర్శనంలో వెల్లడైన ప్రకటన:+   “చెట్లులేని పర్వతం మీద ధ్వజాన్ని* నిలబెట్టండి.+ ప్రముఖుల ప్రవేశ ద్వారాల్లోకి రమ్మనివాళ్లను పిలవండి, చెయ్యి ఊపండి.   నేను నియమించిన* వాళ్లకు ఆజ్ఞ జారీచేశాను.+ నా కోపాన్ని వ్యక్తం చేసే యోధుల్ని పిలిపించాను,వాళ్లు గర్వంతో సంతోషిస్తున్నారు.   వినండి! పర్వతాల్లో సమూహ ధ్వని వినిపిస్తోంది;అది ప్రజలు పెద్ద సంఖ్యలో వస్తున్న శబ్దం! రాజ్యాల కోలాహలం వినండి!అది సమకూడిన దేశాల+ శబ్దం! సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా యుద్ధం కోసం సైన్యాన్ని సమకూరుస్తున్నాడు.+   భూమంతటినీ నాశనం చేయడానికి+సుదూర దేశం నుండి, ఆకాశం అంచు నుండియెహోవా తన కోపాన్ని వ్యక్తం చేసే ఆయుధాలతో పాటు వస్తున్నాడు.+   బిగ్గరగా ఏడ్వండి, ఎందుకంటే యెహోవా రోజు దగ్గరపడింది! అది సర్వశక్తిమంతుడి దగ్గర నుండి నాశనంలా వస్తుంది.+   అందుకే ప్రతీ చెయ్యి చచ్చుబడిపోతుంది,ప్రతీ మనిషి హృదయం భయంతో నీరుగారిపోతుంది.+   ప్రజలు భయాందోళనలకు గురౌతారు.+ పురిటినొప్పులు పడుతున్న స్త్రీలావాళ్లు నొప్పితో అల్లాడిపోతారు. వాళ్లు భయంతో హడలిపోయి ఒకరి ముఖం ఒకరు చూసుకుంటారు,వేదనతో వాళ్ల ముఖాలు ఎర్రబడతాయి.   ఇదిగో! యెహోవా రోజు వస్తోంది,దేశాన్ని చూసి ప్రజలు హడలిపోయేలా చేయడానికి,+దేశంలో ఉన్న పాపుల్ని సమూలంగా నాశనం చేయడానికిఅది క్రూరమైన ఆగ్రహంతో, మండే కోపంతో వస్తోంది. 10  ఆకాశ నక్షత్రాలు, నక్షత్రరాశులు*+తమ వెలుగు ఇవ్వవు;ఉదయించినప్పుడు సూర్యుణ్ణి చీకటి కమ్ముకుంటుంది,చంద్రుడు కూడా తన వెలుగు ఇవ్వడు. 11  భూలోకంలో ఉన్న చెడును బట్టి నేను భూమిని లెక్క అడుగుతాను,+తమ దోషాన్ని బట్టి దుష్టుల్ని లెక్క అడుగుతాను. అహంకారుల పొగరును నేను అంతం చేస్తాను,క్రూర పరిపాలకుల గర్వాన్ని అణచివేస్తాను.+ 12  మేలిమి బంగారం కన్నా, ఓఫీరు బంగారం+ కన్నామనుషులు అరుదుగా కనిపించేలా చేస్తాను.+ 13  అందుకే సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా కోపాగ్ని మండే రోజునఆ ఆగ్రహానికి ఆకాశం వణికిపోయేలా,భూమి కదిలి దాని స్థానం తప్పేలా చేస్తాను.+ 14  వేటాడబడిన కొండజింకలా, కాపరిలేని మందలాప్రతీ వ్యక్తి తన సొంత ప్రజల దగ్గరికి తిరిగెళ్తాడు;ప్రతీ వ్యక్తి తన స్వదేశానికి పారిపోతాడు.+ 15  దొరికినవాళ్లు పొడవబడతారు,పట్టుబడినవాళ్లు కత్తితో చంపబడతారు.+ 16  వాళ్ల కళ్లముందే వాళ్ల పిల్లల్ని విసిరికొట్టి ముక్కలుముక్కలు చేస్తారు,+వాళ్ల ఇళ్లను దోచుకుంటారు,వాళ్ల భార్యల్ని చెరుపుతారు. 17  ఇదిగో, నేను వాళ్ల మీదికి మాదీయుల్ని రప్పిస్తున్నాను,+వాళ్లు వెండిని అస్సలు లెక్కచేయరు,బంగారాన్ని బట్టి సంతోషించరు. 18  వాళ్ల విల్లులు యువకుల్ని చెదరగొడతాయి;+గర్భఫలం మీద వాళ్లు జాలి చూపించరు,పిల్లల మీద కరుణ చూపించరు. 19  అత్యంత మహిమగల రాజ్యమైన* బబులోను,+కల్దీయుల సొగసూ గర్వకారణమూ అయిన బబులోను+దేవుడు నాశనం చేసిన సొదొమ, గొమొర్రాల్లా తయారౌతుంది.+ 20  దానిలో ఎప్పటికీ ప్రజలు నివసించరు,తరతరాలపాటు ఎప్పటికీ అది నివాస స్థలంగా ఉండదు.+ అరబీయుల్లో ఎవరూ అక్కడ తమ డేరా వేసుకోరు,గొర్రెల కాపరులు ఎవరూ తమ మందల్ని అక్కడ పడుకోనివ్వరు. 21  ఎడారి ప్రాణులు అక్కడ పడుకుంటాయి;వాళ్ల ఇళ్లు గుడ్లగూబలతో నిండిపోతాయి. నిప్పుకోళ్లు అక్కడ నివసిస్తాయి,+కొండమేకలు* అక్కడ గంతులు వేస్తాయి. 22  దాని బురుజుల్లో జంతువులు అరుస్తాయి,దాని విలాసవంతమైన భవనాల్లో నక్కలు ఊలలు వేస్తాయి. దాని సమయం దగ్గరపడింది, దాని రోజులు పొడిగించబడవు.”+

అధస్సూచీలు

లేదా “ధ్వజస్తంభాన్ని.”
అక్ష., “ప్రతిష్ఠించబడిన నా.”
లేదా “కెసిల్‌ నక్షత్రరాశులు.” ఇవి బహుశా మృగశీర్ష నక్షత్రరాశిని, చుట్టుపక్కల నక్షత్రరాశుల్ని సూచిస్తుండవచ్చు.
లేదా “రాజ్యాలకు ఆభరణంలా ఉన్న.”
లేదా “మేకల్లాంటి చెడ్డదూతలు” అయ్యుంటుంది. పదకోశంలో “చెడ్డదూతలు” చూడండి.