యెషయా 12:1-6

  • కృతజ్ఞతా పాట (1-6)

    • “యెహోవా యెహోవాయే నా శక్తి” (2)

12  ఆ రోజు నువ్వు ఖచ్చితంగా ఇలా అంటావు: “యెహోవా, నువ్వు నా మీద కోపగించుకున్నా,నీ కోపం మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోయింది, నువ్వు నన్ను ఓదార్చావు,+నీకు కృతజ్ఞతలు.   ఇదిగో! దేవుడే నా రక్షణ.+ నేను ఆయన మీద నమ్మకముంచి నిర్భయంగా జీవిస్తాను;+ఎందుకంటే యెహోవా* యెహోవాయే నా శక్తి, నా బలం;ఆయనే నా రక్షణ అయ్యాడు.”+   రక్షణ ఊటల నుండినువ్వు సంతోషంగా నీళ్లు చేదుకుంటావు.+   ఆ రోజు నువ్వు ఇలా అంటావు: “యెహోవాకు కృతజ్ఞతలు చెల్లించండి, ఆయన పేరున ప్రార్థించండి,దేశదేశాల ప్రజల మధ్య ఆయన కార్యాలు తెలియజేయండి!+ ఆయన పేరు ఎంత ఘనమైనదో ప్రకటించండి.+   యెహోవాను స్తుతిస్తూ పాటలు పాడండి,*+ ఆయన గొప్పగొప్ప పనులు చేశాడు.+ ఈ విషయాన్ని భూమంతటా చాటండి.   సీయోను నివాసీ,* ఆనందంతో బిగ్గరగా కేకలు వేయి,ఎందుకంటే నీ మధ్య ఉన్న ఇశ్రాయేలు పవిత్ర దేవుడు గొప్పవాడు.”

అధస్సూచీలు

అక్ష., “యా.” ఇది యెహోవా పేరుకు సంక్షిప్త రూపం.
లేదా “సంగీతం వాయించండి.”
అక్ష., “నివాసురాలా.” ఇక్కడ, జనాభా మొత్తం ఒక స్త్రీగా సూచించబడింది.