యెషయా 11:1-16

  • యెష్షయి చిగురు నీతితో పరిపాలించడం (1-10)

    • తోడేలు, గొర్రెపిల్ల కలిసి నివసిస్తాయి (6)

    • యెహోవా గురించిన జ్ఞానంతో భూమి నిండిపోతుంది (9)

  • శేషాన్ని తిరిగి సమకూర్చడం (11-16)

11  యెష్షయి+ మొద్దు నుండి చిగురు+ వస్తుంది,అతని వేర్ల నుండి వచ్చిన ఒక మొలక+ ఫలిస్తుంది.   యెహోవా పవిత్రశక్తి ఆయన మీద నిలిచివుంటుంది,+అది ఆయనకు తెలివిని,+ అవగాహనను ఇస్తుంది,ఆ పవిత్రశక్తి వల్ల ఆయన మంచి సలహా ఇస్తాడు, బలవంతుడిగా ఉంటాడు,+ఆ పవిత్రశక్తి వల్ల ఆయనకు చాలా జ్ఞానం, యెహోవా పట్ల భయభక్తులు* ఉంటాయి.   యెహోవా పట్ల భయభక్తులు* కలిగివుండడం అంటే ఆయనకు ఇష్టం.+ ఆయన కంటికి కనిపించేదాన్ని బట్టి తీర్పుతీర్చడు,కేవలం చెవులతో విన్నదాన్ని బట్టి గద్దింపు ఇవ్వడు.+   ఆయన పక్షపాతం లేకుండా* దీనులకు తీర్పుతీరుస్తాడు,భూమ్మీదున్న సాత్వికుల తరఫున న్యాయంగా గద్దింపు ఇస్తాడు. తన నోటి నుండి వచ్చే కర్రతో భూమిని కొడతాడు+తన పెదాల ఊపిరితో* దుష్టుల్ని చంపేస్తాడు.+   నీతి ఆయనకు నడికట్టులా ఉంటుంది,నమ్మకత్వం ఆయన తుంట్ల మీద దట్టీలా ఉంటుంది.+   తోడేలు గొర్రెపిల్లతో పాటు నివసిస్తుంది,*+చిరుతపులి మేకపిల్లతో పాటు పడుకుంటుంది,దూడ, సింహం, కొవ్విన జంతువు అన్నీ ఒకే చోట ఉంటాయి;*+చిన్న పిల్లవాడు వాటిని తోలుతాడు.   ఆవు, ఎలుగుబంటి కలిసి మేస్తాయి,వాటి పిల్లలు కలిసి పడుకుంటాయి. ఎద్దు మేసినట్టు సింహం గడ్డి మేస్తుంది.+   పాలు తాగే పసిపిల్ల నాగుపాము పుట్టమీద ఆడుకుంటుంది,పాలు విడిచిన పిల్లవాడు విషసర్పం పుట్టమీద చెయ్యి పెడతాడు.   నా పవిత్ర పర్వతమంతటి మీదఅవి హాని గానీ నాశనం గానీ చేయవు,+ఎందుకంటే సముద్రం నీళ్లతో నిండివున్నట్టుభూమి యెహోవా గురించిన జ్ఞానంతో నిండిపోతుంది.+ 10  ఆ రోజు యెష్షయి వేరు+ జనాల కోసం ధ్వజంలా* నిలబడతాడు.+ దేశాలు నిర్దేశం కోసం ఆయన వైపు చూస్తాయి,*+ఆయన విశ్రాంతి స్థలం మహిమతో నిండిపోతుంది. 11  ఆ రోజు యెహోవా తన ప్రజల్లో మిగిలినవాళ్లను అష్షూరు నుండి, ఐగుప్తు నుండి,+ పత్రోసు నుండి,+ కూషు నుండి,+ ఏలాము నుండి,+ షీనారు* నుండి, హమాతు నుండి, సముద్ర ద్వీపాల నుండి+ సమకూర్చడానికి రెండోసారి తన చెయ్యి అందిస్తాడు. 12  ఆయన దేశాల కోసం ఒక ధ్వజాన్ని* నిలబెట్టి చెదిరిపోయిన ఇశ్రాయేలు ప్రజల్ని సమకూరుస్తాడు,+ అలాగే చెదిరిపోయిన యూదా ప్రజల్ని భూమి నలుమూలల నుండి సమకూరుస్తాడు.+ 13  ఎఫ్రాయిము అసూయ మాయమైపోతుంది,+యూదా పట్ల శత్రుభావం చూపించినవాళ్లు లేకుండా పోతారు. ఎఫ్రాయిము యూదా మీద అసూయపడదు,యూదాకు ఎఫ్రాయిము పట్ల శత్రుభావం ఉండదు.+ 14  వాళ్లు పడమటి దిక్కున ఉన్న ఫిలిష్తీయుల ఏటవాలు ప్రాంతాల* మీదికి అకస్మాత్తుగా ఎగురుకుంటూ వెళ్తారు;వాళ్లిద్దరూ కలిసి తూర్పున ఉన్న ప్రజల్ని కొల్లగొడతారు. వాళ్లు ఎదోము+ మీద, మోయాబు+ మీద తమ చెయ్యి చాపుతారు,*అమ్మోనీయులు వాళ్లకు లొంగిపోతారు.+ 15  యెహోవా ఐగుప్తు సముద్ర సింధుశాఖను* విభజిస్తాడు*+నది*+ మీద తన చేతిని ఆడిస్తాడు. తన ఊపిరి* సెగతో దాని ఏడు కాలువల్ని కొడతాడు,*ప్రజలు చెప్పులతోనే దాన్ని దాటేలా చేస్తాడు. 16  ఇశ్రాయేలు ఐగుప్తు దేశం నుండి బయటికి వచ్చిన రోజున ఉన్నట్టేఆయన ప్రజల్లో మిగిలిన వాళ్లు అష్షూరు నుండి బయటికి రావడానికి+ ఒక రాజమార్గం ఉంటుంది.+

అధస్సూచీలు

లేదా “భయం.”
లేదా “భయం.”
పదకోశంలో “రూ-ఆహ్‌; న్యూమా” చూడండి.
లేదా “నీతితో.”
లేదా “కాసేపు నివసిస్తుంది.”
లేదా “దూడ, సింహం కలిసి మేస్తాయి” అయ్యుంటుంది.
లేదా “దేశాలు ఆయన కోసం వెతుకుతాయి.”
లేదా “ధ్వజస్తంభంలా.”
అంటే, బాబిలోనియా.
లేదా “ధ్వజస్తంభాన్ని.”
లేదా “అధికారాన్ని విస్తరించుకుంటారు.”
అక్ష., “భుజం.”
అక్ష., “నాలుకను.”
లేదా “ఆరిపోజేస్తాడు” అయ్యుంటుంది.
అంటే, యూఫ్రటీసు.
పదకోశంలో “రూ-ఆహ్‌; న్యూమా” చూడండి.
లేదా “ఏడు కాలువలుగా విభజిస్తాడు” అయ్యుంటుంది.