యూదా రాసిన ఉత్తరం 1:1-25

  • శుభాకాంక్షలు (1, 2)

  • అబద్ధ బోధకులు తప్పకుండా తీర్పు పొందుతారు (3-16)

    • అపవాదితో మిఖాయేలు వాదన (9)

    • హనోకు ప్రవచనం (14, 15)

  • ఎప్పుడూ దేవుడు ప్రేమించే ప్రజలుగా ఉండండి (17-23)

  • దేవునికి మహిమ చెందాలి (24, 25)

 యేసుక్రీస్తు దాసుడూ యాకోబు సహోదరుడూ అయిన యూదా+ పిలవబడినవాళ్లకు,+ అంటే మన తండ్రైన దేవుడు ప్రేమిస్తున్న, యేసుక్రీస్తు కోసం కాపాడబడుతున్న వాళ్లకు+ రాస్తున్న ఉత్తరం.  దేవుడు మీకు ఇంకా ఎక్కువ కరుణను, శాంతిని, ప్రేమను దయచేయాలి.  ప్రియ సహోదరులారా, మనందరం ఎదురుచూస్తున్న రక్షణ+ గురించి మీకు ఉత్తరం రాయాలని ఇంతకుముందు చాలా ప్రయత్నించాను. కానీ ఇప్పుడు, పవిత్రులకు ఒక్కసారే ఇవ్వబడిన విశ్వాసం కోసం గట్టిగా పోరాడమని+ మిమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి ఉత్తరం రాయడం అవసరమని నాకు అనిపిస్తుంది.  ఎందుకంటే, కొందరు రహస్యంగా మీలో చొరబడ్డారు. వాళ్లకు ఎంతోకాలం క్రితమే లేఖనాలు ఈ తీర్పు విధించాయి; వాళ్లు భక్తిహీనులు, వాళ్లు దేవుని అపారదయను అలుసుగా తీసుకుని లెక్కలేనట్టు* ప్రవర్తిస్తున్నారు;+ తమ ప్రవర్తనతో మన ఒకేఒక్క యజమానీ ప్రభువూ అయిన యేసుక్రీస్తును తిరస్కరిస్తున్నారు.+  ఈ విషయాలన్నీ మీకు బాగా తెలుసు, అయినాసరే వాటిని మళ్లీ మీకు గుర్తుచేయాలని అనుకుంటున్నాను. యెహోవా* ఐగుప్తు* దేశం నుండి ఒక జనాన్ని కాపాడి తీసుకొచ్చాడు,+ అయితే వాళ్లలో విశ్వాసం చూపించనివాళ్లను తర్వాత నాశనం చేశాడు.+  అలాగే, తమ అసలు స్థానాన్ని కాపాడుకోకుండా, తాము ఉండాల్సిన చోటును వదిలేసిన దేవదూతల్ని+ ఆయన మహారోజున జరిగే తీర్పు కోసం కటిక చీకట్లో శాశ్వత సంకెళ్లతో బంధించివుంచాడు.+  అదేవిధంగా, సొదొమ గొమొర్రాలు, వాటి చుట్టుపక్కల నగరాలు విపరీతంగా లైంగిక పాపానికి* పాల్పడ్డాయి, అసహజమైన శరీర కోరికలు తీర్చుకోవడంలో మునిగిపోయాయి;+ అవి నిత్యాగ్ని* శిక్షకు గురై మనకు హెచ్చరికగా ఉన్నాయి.+  అయినాసరే, ఈ మనుషులు ఊహాలోకాల్లో విహరిస్తున్నారు, శరీరాన్ని అపవిత్రం చేసుకుంటున్నారు, అధికారాన్ని ధిక్కరిస్తున్నారు, గౌరవప్రదమైన స్థానాల్లో ఉన్నవాళ్ల గురించి అమర్యాదగా మాట్లాడుతున్నారు.+  అయితే ప్రధానదూత+ మిఖాయేలు+ మోషే శరీరం+ గురించి అపవాదితో వాదిస్తున్నప్పుడు అమర్యాదకరమైన మాటలతో+ అతనికి తీర్పు తీర్చే సాహసం చేయలేదు కానీ “యెహోవాయే* నిన్ను గద్దించాలి” అన్నాడు.+ 10  ఈ మనుషులు మాత్రం తమకు అస్సలు అర్థంకాని వాటన్నిటి గురించి అమర్యాదగా మాట్లాడుతున్నారు; విచక్షణలేని జంతువుల్లా సహజ జ్ఞానంతో వేటినైతే అర్థంచేసుకుంటున్నారో+ వాటన్నిటి ద్వారా తమను తాము పాడుచేసుకుంటూ ఉన్నారు. 11  వాళ్లకు నాశనం తప్పదు. ఎందుకంటే వాళ్లు కయీను దారిలో నడిచారు,+ బహుమతి కోసం బిలాము వెళ్లిన తప్పుడు దారిలో పరుగెత్తారు,+ కోరహులా ఎదిరించి మాట్లాడి+ నాశనం కొనితెచ్చుకున్నారు!+ 12  వాళ్లు మీ విందుల్లో* మీతో కలిసి తింటారు, తాగుతారు కానీ వాళ్లు నీళ్ల కింద కనిపించకుండా ఉండే రాళ్లలాంటి వాళ్లు;* తమ కడుపు నిండితే చాలు అనుకునే సిగ్గులేని కాపరులు;+ గాలికి అటూఇటూ కొట్టుకుపోయే నీళ్లులేని మేఘాలు;+ కాపు కాయాల్సిన కాలంలో* కాయకుండా, పూర్తిగా* చచ్చిపోయి వేళ్లతోసహా పెకిలించబడిన చెట్లు; 13  తమ అవమానమనే నురగను వెళ్లగక్కే ప్రచండమైన అలలు;+ శాశ్వతంగా కటిక చీకట్లో ఉంచబడే దారితప్పిన నక్షత్రాలు.+ 14  ఆదాము నుండి ఏడో తరంవాడైన హనోకు+ వాళ్ల గురించి ఇలా ప్రవచించాడు: “ఇదిగో! యెహోవా* తన లక్షలాది పవిత్ర దూతలతో వచ్చాడు.+ 15  ఆయన అందరికీ తీర్పు తీర్చడానికి వచ్చాడు.+ భక్తిహీనులు దైవభక్తి లేకుండా చేసిన భక్తిహీన పనులన్నిటిని బట్టి, అలాగే భక్తిహీన పాపులు దేవుని గురించి నీచంగా మాట్లాడిన మాటలన్నిటిని బట్టి వాళ్లను శిక్షించడానికి ఆయన వచ్చాడు.”+ 16  ఈ మనుషులు సణుగుతారు,+ తమ పరిస్థితి గురించి అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తారు, సొంత కోరికల ప్రకారం ప్రవర్తిస్తారు,+ తమ గురించి విపరీతంగా గొప్పలు చెప్పుకుంటారు, తమ ప్రయోజనం కోసం ఇతరుల్ని పొగుడుతారు.+ 17  ప్రియ సహోదరులారా, మీరైతే మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు అపొస్తలులు గతంలో చెప్పిన* విషయాల్ని గుర్తుచేసుకోండి; 18  వాళ్లు మీతో, “చివరి రోజుల్లో తమ సొంత* కోరికల ప్రకారం ప్రవర్తిస్తూ ఎగతాళి చేసే మనుషులు ఉంటారు”+ అని చెప్పేవాళ్లు. 19  ఈ మనుషులు విభజనలు సృష్టిస్తారు, వాళ్లు జంతువుల లాంటివాళ్లు,* వాళ్లలో దేవుని పవిత్రశక్తి* లేదు. 20  కానీ ప్రియ సహోదరులారా, మీరైతే అతి పవిత్రమైన మీ విశ్వాసం అనే పునాది మీద మిమ్మల్ని మీరు కట్టుకోండి, పవిత్రశక్తికి అనుగుణంగా ప్రార్థించండి.+ 21  అలాచేస్తే, మీరు దేవుడు ప్రేమించే ప్రజలుగా ఉంటూ,*+ శాశ్వత జీవితానికి నడిపించే+ మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు కరుణ కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉండగలుగుతారు. 22  సందేహాలు ఉన్నవాళ్ల+ మీద కరుణ చూపిస్తూ ఉండండి,+ 23  మంటల్లో నుండి లాగినట్టు వాళ్లను కాపాడండి.+ అయితే ఇతరుల మీద, అంటే చెడ్డపనుల వల్ల తమ బట్టలు మురికైన వాళ్ల మీద కూడా కరుణ చూపిస్తూ ఉండండి. కానీ జాగ్రత్త, వాళ్ల బట్టల మురికి మీకు అంటుకోకుండా చూసుకోండి.+ 24  మిమ్మల్ని పడిపోకుండా కాపాడి, మీలో గొప్ప సంతోషాన్ని నింపి, మిమ్మల్ని కళంకం లేనివాళ్లుగా తన మహిమాన్విత సన్నిధిలో నిలబెట్టగల+ 25  మన రక్షకుడైన ఏకైక దేవునికి గతంలో, ఇప్పుడూ, ఎల్లప్పుడూ మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమ, వైభవం, బలం, అధికారం చెందాలి. ఆమేన్‌.

అధస్సూచీలు

లేదా “సిగ్గులేనట్టు.” గ్రీకులో అసెల్జీయ. పదకోశం చూడండి.
అనుబంధం A5 చూడండి.
లేదా “ఈజిప్టు.”
పదకోశం చూడండి.
ఇది శాశ్వత నాశనాన్ని సూచిస్తోంది. పదకోశంలో “గెహెన్నా” చూడండి.
అనుబంధం A5 చూడండి.
అక్ష., “ప్రేమ విందుల్లో.”
నీటి కింద ఉండే మొనదేలిన రాళ్లు పడవల అడుగుభాగాన్ని కోసేయగలవు. ఈ రాళ్ల వల్ల ఈతగాళ్లు గాయపడే లేదా చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది.
అక్ష., “శరదృతువు చివర్లో.”
అక్ష., “రెండుసార్లు.”
అనుబంధం A5 చూడండి.
లేదా “ముందే చెప్పిన.”
లేదా “భక్తిహీన.”
లేదా “శారీరక విషయాలపై మనసుపెట్టే మనుషులు.”
పదకోశంలో “రూ-ఆహ్‌; న్యూమా” చూడండి.
లేదా “దేవుని ప్రేమలో నిలిచివుంటూ.”