యిర్మీయా 39:1-18

  • యెరూషలేము నాశనం (1-10)

    • సిద్కియా పారిపోవడం, పట్టుబడడం (4-7)

  • యిర్మీయాను కాపాడడం (11-14)

  • ఎబెద్మెలెకు తప్పించుకోవడం (15-18)

39  యూదా రాజైన సిద్కియా పరిపాలనలోని తొమ్మిదో సంవత్సరం పదో నెలలో, బబులోను రాజైన నెబుకద్నెజరు* తన సైన్యమంతటితో యెరూషలేము మీదికి వచ్చి దాన్ని ముట్టడించాడు.+  సిద్కియా పరిపాలనలోని 11వ సంవత్సరం నాలుగో నెల తొమ్మిదో రోజున వాళ్లు నగర ప్రాకారాన్ని కూలగొట్టారు.+  బబులోను రాజు అధిపతులందరూ లోపలికి ప్రవేశించి మధ్య ద్వారం దగ్గర కూర్చున్నారు.+ వాళ్లెవరంటే: నేర్గల్‌-షరేజరు అనే సమ్గరు, నెబో-శర్సెకీము అనే రబ్సారీసు,* నేర్గల్‌-షరేజరు అనే రబ్మగు,* బబులోను రాజు మిగతా అధిపతులందరూ.  వాళ్లను చూసినప్పుడు యూదా రాజైన సిద్కియా, సైనికులందరూ పారిపోయారు.+ వాళ్లు రాత్రిపూట రాజు తోట మీదుగా, రెండు గోడల మధ్య ఉన్న ద్వారం గుండా నగరం నుండి పారిపోయారు. వాళ్లు అరాబా మార్గంలో ముందుకు సాగారు.+  అయితే కల్దీయుల సైన్యం వాళ్లను తరుముకుంటూ వెళ్లి, యెరికో ఎడారి మైదానాల్లో సిద్కియాను పట్టుకున్నారు.+ వాళ్లు అతన్ని బంధించి, హమాతు+ దేశంలో రిబ్లా+ దగ్గరున్న బబులోను రాజు నెబుకద్నెజరు* దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు. బబులోను రాజు అక్కడ అతనికి శిక్ష విధించాడు.  బబులోను రాజు అక్కడే రిబ్లా దగ్గర సిద్కియా కళ్లముందు అతని కుమారుల్ని చంపించాడు; అంతేకాదు అతను యూదా ప్రముఖులందర్నీ చంపించాడు.+  తర్వాత అతను సిద్కియాను గుడ్డివాణ్ణి చేశాడు, బబులోనుకు తీసుకెళ్లడానికి అతన్ని రాగి సంకెళ్లతో బంధించాడు.+  కల్దీయులు ఆ తర్వాత రాజభవనాన్ని, ప్రజల ఇళ్లను కాల్చేశారు,+ వాళ్లు యెరూషలేము ప్రాకారాల్ని కూలగొట్టారు.+  రాజ సంరక్షకుల అధిపతైన నెబూజరదాను+ ఆ నగరంలో మిగిలిన ప్రజల్ని, తన దగ్గరికి చేరినవాళ్లను, మిగతా వాళ్లందర్నీ బబులోనుకు బందీలుగా తీసుకెళ్లాడు. 10  అయితే రాజ సంరక్షకుల అధిపతైన నెబూజరదాను అసలేమీ లేని కొంతమంది నిరుపేదల్ని యూదా దేశంలో ఉండనిచ్చాడు. ఆ రోజు అతను వాళ్లకు ద్రాక్షతోటలు, పొలాలు ఇచ్చి, వాళ్లను పనిలో* పెట్టాడు.+ 11  అప్పుడు బబులోను రాజు నెబుకద్నెజరు* యిర్మీయా గురించి రాజ సంరక్షకుల అధిపతైన నెబూజరదానుకు ఈ ఆదేశాలు ఇచ్చాడు: 12  “వెళ్లి, అతను ఎక్కడున్నాడో కనుక్కుని, అతని బాగోగులు చూసుకో; అతనికి ఏ హానీ చేయకు, అతను నిన్ను ఏమి అడిగినా ఇవ్వు.”+ 13  దాంతో రాజ సంరక్షకుల అధిపతైన నెబూజరదాను, నెబూషజ్బాను అనే రబ్సారీసు,* నేర్గల్‌-షరేజరు అనే రబ్మగు,* బబులోను రాజు ప్రధానులందరూ మనుషుల్ని పంపి 14  కాపలాదారుల ప్రాంగణం నుండి యిర్మీయాను బయటికి తెప్పించి,+ షాఫాను+ మనవడూ అహీకాము+ కుమారుడూ అయిన గెదల్యాకు+ అప్పగించి, వాళ్ల ఇంటికి తీసుకెళ్లమని చెప్పారు. కాబట్టి అతను తన ప్రజల మధ్య జీవించాడు. 15  యిర్మీయా కాపలాదారుల ప్రాంగణంలో బందీగా ఉన్నప్పుడు,+ యెహోవా వాక్యం అతని దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంది: 16  “నువ్వు వెళ్లి, ఇతియోపీయుడైన ఎబెద్మెలెకుతో+ ఇలా చెప్పు, ‘ఇశ్రాయేలు దేవుడూ సైన్యాలకు అధిపతీ అయిన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “ఇదిగో నేను ఈ నగరం విషయంలో నా మాటల్ని నెరవేరుస్తున్నాను, మంచి చేయడానికి కాదు విపత్తు తీసుకురావడానికే. అది జరిగిన రోజున నువ్వు దాన్ని చూస్తావు.” ’ 17  “ ‘అయితే ఆ రోజున నేను నిన్ను కాపాడతాను, నువ్వు భయపడేవాళ్ల చేతికి నువ్వు అప్పగించబడవు’ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు. 18  “ ‘నువ్వు ఖచ్చితంగా తప్పించుకునేలా చేస్తాను, నువ్వు ఖడ్గం వల్ల చనిపోవు. నీ ప్రాణాన్ని దోపుడుసొమ్ముగా పొందుతావు,*+ ఎందుకంటే నువ్వు నామీద నమ్మకం పెట్టుకున్నావు’+ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.”

అధస్సూచీలు

అక్ష., “నెబుకద్రెజరు.”
లేదా హీబ్రూ ప్రతుల్లో పదాల్ని ఇంకో విధంగా విడగొడితే, “నేర్గల్‌-షరేజరు, సమ్గర్‌-నెబో, శర్సెకీము, రబ్సారీసు.”
లేదా “ముఖ్య ఇంద్రజాలకుడు (జ్యోతిష్యుడు).”
అక్ష., “నెబుకద్రెజరు.”
లేదా “వెట్టిచాకిరిలో” అయ్యుంటుంది.
అక్ష., “నెబుకద్రెజరు.”
లేదా “ముఖ్య ఆస్థాన అధికారి.”
లేదా “ముఖ్య ఇంద్రజాలకుడు (జ్యోతిష్యుడు).”
లేదా “ప్రాణాలతో తప్పించుకుంటావు.”