యిర్మీయా 31:1-40

  • ఇశ్రాయేలులో మిగిలినవాళ్లు మళ్లీ దేశంలో నివసిస్తారు (1-30)

    • రాహేలు తన పిల్లల కోసం ఏడుస్తుంది (15)

  • కొత్త ఒప్పందం (31-40)

31  యెహోవా ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు: “ఆ సమయంలో, నేను ఇశ్రాయేలు కుటుంబాలన్నిటికీ దేవునిగా ఉంటాను, వాళ్లు నా ప్రజలుగా ఉంటారు.”+   యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “ఖడ్గాన్ని తప్పించుకున్న ప్రజలు ఎడారిలో దేవుని అనుగ్రహం పొందారు,అప్పుడు ఇశ్రాయేలు తన విశ్రాంతి స్థలానికి వెళ్తున్నాడు.”   దూరం నుండి యెహోవా నాకు కనిపించి ఇలా అన్నాడు: “నేను శాశ్వతమైన ప్రేమతో నిన్ను ప్రేమించాను. అందుకే విశ్వసనీయ ప్రేమతో నిన్ను దగ్గరికి తెచ్చుకున్నాను.*+   నేను ఇంకొకసారి నిన్ను కడతాను, నువ్వు తిరిగి కట్టబడతావు.+ ఇశ్రాయేలు కూతురా,* నువ్వు మళ్లీ కంజీరలు* పట్టుకుని,సంతోషంతో* నాట్యం చేస్తూ బయల్దేరతావు.+   సమరయ పర్వతాల్లో నువ్వు మళ్లీ ద్రాక్షతోటలు నాటుతావు;+నాటే వాళ్లు నాటుతారు, పండ్లను తింటారు.+   ఎందుకంటే, ఎఫ్రాయిము పర్వతాల్లోని కావలివాళ్లు, ‘లెండి, మనం సీయోనుకు, మన దేవుడైన యెహోవా దగ్గరికి వెళ్దాం పదండి’ అని చాటే రోజు రాబోతుంది.”+   ఎందుకంటే, యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “సంతోషంతో యాకోబుకు పాటలు పాడండి.* ఆనందంతో కేకలు వేయండి, ఎందుకంటే మీరు దేశాలకు తలగా ఉన్నారు.+ దాన్ని చాటించండి;స్తుతులు చెల్లిస్తూ, ‘యెహోవా, నీ ప్రజల్ని, ఇశ్రాయేలులో మిగిలినవాళ్లను కాపాడు’ అని అనండి.+   నేను ఉత్తర దేశం నుండి వాళ్లను వెనక్కి తీసుకొస్తున్నాను.+ భూమి సుదూర ప్రాంతాల నుండి వాళ్లను పోగుచేస్తాను.+ వాళ్లలో గుడ్డివాళ్లు, కుంటివాళ్లు,గర్భిణీ స్త్రీలు, ప్రసవిస్తున్న స్త్రీలు అందరూ ఉంటారు.+ వాళ్లంతా గొప్ప సమాజంగా ఇక్కడికి తిరిగొస్తారు.+   వాళ్లు ఏడుస్తూ వస్తారు.+ వాళ్లు అనుగ్రహం కోసం వేడుకుంటుండగా, నేను వాళ్లను నడిపిస్తాను. నేను వాళ్లను నీటి ప్రవాహాల* దగ్గరికి నడిపిస్తాను,+వాళ్లు తడబడకుండా చదునైన దారిలో నడిపిస్తాను. ఎందుకంటే నేను ఇశ్రాయేలుకు తండ్రిని, ఎఫ్రాయిము నా మొదటి సంతానం.”+ 10  దేశాల్లారా, యెహోవా చెప్పే ఈ మాట వినండి,సుదూర ద్వీపాల మధ్య దీన్ని చాటించండి:+ “ఇశ్రాయేలును చెదరగొట్టిన దేవుడే అతన్ని మళ్లీ పోగుచేస్తాడు. కాపరి తన మందను సంరక్షించినట్టు, అతన్ని సంరక్షిస్తాడు.+ 11  ఎందుకంటే, యెహోవా యాకోబును విడిపిస్తాడు,+అతనికన్నా బలమైనవాడి చేతిలో నుండి అతన్ని కాపాడతాడు.*+ 12  వాళ్లు వచ్చి, సీయోను పర్వతం మీద సంతోషంతో కేకలు వేస్తారు,+యెహోవా మంచితనాన్ని* బట్టి,ధాన్యాన్ని బట్టి, కొత్త ద్రాక్షారసాన్ని బట్టి,+ నూనెను బట్టి,మందల పిల్లల్ని బట్టి, పశువుల పిల్లల్ని బట్టి+ వాళ్ల ముఖాలు ప్రకాశిస్తాయి. వాళ్లు బాగా నీళ్లుపెట్టిన తోటలా తయారౌతారు,+ఇంకెప్పుడూ నీరసించిపోరు.”+ 13  “ఆ సమయంలో కన్యలు, యువకులు, వృద్ధులు అందరూ సంతోషంతో నాట్యం చేస్తారు.+నేను వాళ్ల వేదనను సంతోషంగా మారుస్తాను.+ వాళ్లను ఓదార్చి, దుఃఖానికి బదులు సంతోషాన్ని ఇస్తాను.+ 14  యాజకుల్ని సమృద్ధితో తృప్తిపరుస్తాను,నా ప్రజలు నా మంచితనంతో తృప్తి చెందుతారు”+ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు. 15  “యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: ‘రామాలో+ రోదన, ఎంతో ఏడ్పు వినిపిస్తోంది: రాహేలు తన కుమారుల* కోసం ఏడుస్తోంది.+ వాళ్లు ఇక లేకపోవడంతోఆమెను ఎవరూ ఓదార్చలేకపోతున్నారు.’ ”+ 16  యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “ ‘ఇక ఏడ్వకు, కన్నీళ్లు పెట్టుకోకు,ఎందుకంటే, నువ్వు చేసిన దానికి ప్రతిఫలం దక్కుతుంది’ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు. ‘వాళ్లు శత్రుదేశం నుండి తిరిగొస్తారు.’+ 17  ‘భవిష్యత్తులో నీకు మంచి జరుగుతుంది’+ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు. ‘నీ కుమారులు తమ ప్రాంతానికి తిరిగొస్తారు.’ ”+ 18  “ఎఫ్రాయిము రోదనను నేను ఖచ్చితంగా విన్నాను,‘కాడి మోయని దూడను సరిదిద్దినట్టు నువ్వు నన్ను సరిదిద్దావు, నేను సరిదిద్దబడ్డాను.నువ్వు నన్ను వెనక్కి తిప్పు, నేను వెంటనే తిరుగుతాను, ఎందుకంటే, నువ్వు నా దేవుడైన యెహోవావు. 19  నేను వెనక్కి తిరిగిన తర్వాత పశ్చాత్తాపపడ్డాను;+నాకు అర్థమయ్యాక వేదనతో తొడ చరుచుకున్నాను. యౌవనంలో నేను చేసిన పనుల్ని బట్టిసిగ్గుతో, అవమానంతో బాధపడ్డాను.’ ”+ 20  “ఎఫ్రాయిము నాకు అమూల్యమైన కుమారుడు, ముద్దుబిడ్డ కాడా?+ నేను ఎన్నిసార్లు అతనికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడినా, ఇంకా అతన్ని గుర్తు చేసుకుంటాను. అందుకే, అతని విషయంలో నా కడుపు తరుక్కుపోతోంది.+ నేను తప్పకుండా అతని మీద జాలిపడతాను” అని యెహోవా అంటున్నాడు.+ 21  “నీకోసం దారిలో గుర్తులు పెట్టుకో,దారి చూపించే స్తంభాలు పాతుకో.+ రహదారి మీద, అంటే నువ్వు వెళ్లాల్సిన దారి మీద దృష్టిపెట్టు.+ ఇశ్రాయేలు కూతురా,* తిరిగి రా, ఈ నీ నగరాలకు తిరిగి రా. 22  నమ్మకద్రోహివైన కూతురా, ఎంతకాలం నువ్వు అటూఇటూ తిరుగుతావు? యెహోవా భూమ్మీద కొత్తది ఒకటి సృష్టించాడు: ఒక స్త్రీ పురుషుని కోసం ఆత్రంగా వెతుకుతుంది.” 23  ఇశ్రాయేలు దేవుడూ సైన్యాలకు అధిపతీ అయిన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “నేను వాళ్ల బందీలను తిరిగి తీసుకొచ్చినప్పుడు యూదా దేశంలో, దాని నగరాల్లో వాళ్లు మళ్లీ ఇలా అంటారు: ‘నీతికి నివాసమా,+ పవిత్ర పర్వతమా,+ యెహోవా నిన్ను దీవించాలి.’ 24  అక్కడ యూదా, దాని నగరాలన్నీ నివసిస్తాయి; రైతులు, కాపరులు అందరూ కలిసి నివసిస్తారు.+ 25  ఎందుకంటే, నేను అలసిపోయినవాణ్ణి సేదదీరుస్తాను, ఆకలితో అలమటిస్తున్న వాళ్లందరికీ కడుపునిండా ఆహారం పెడతాను.”+ 26  అప్పుడు నాకు మెలకువ వచ్చి కళ్లు తెరిచాను, ఆ నిద్ర నాకు హాయిగా అనిపించింది. 27  యెహోవా ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు: “ఇదిగో! నేను ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లను, యూదా ఇంటివాళ్లను ఎక్కువమందిని చేసే రోజులు రాబోతున్నాయి, అప్పుడు వాళ్ల పశువుల సంఖ్యను కూడా ఎక్కువ చేస్తాను.”+ 28  “వాళ్లను పెకిలించడానికి, పడగొట్టడానికి, కూలగొట్టడానికి, నాశనం చేయడానికి, హాని చేయడానికి నేను ఎలాగైతే వాళ్లమీద దృష్టిపెట్టానో+ అలాగే వాళ్లను కట్టడానికి, నాటడానికి వాళ్లమీద దృష్టిపెడతాను”+ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు. 29  “ఆ రోజుల్లో ప్రజలు, ‘తండ్రులు పుల్లని ద్రాక్షకాయలు తింటే పిల్లల పళ్లు పులిశాయి’ అని ఇక అనరు.+ 30  ప్రతీ వ్యక్తి తన సొంత అపరాధం వల్లే చనిపోతాడు. ఎవరు పుల్లని ద్రాక్షకాయలు తింటే వాళ్ల పళ్లే పులుస్తాయి.” 31  “ఇదిగో! నేను ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లతో, యూదా ఇంటివాళ్లతో ఒక కొత్త ఒప్పందం చేసే రోజులు రాబోతున్నాయి” అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.+ 32  “అది, నేను వాళ్ల పూర్వీకుల చెయ్యి పట్టుకొని ఐగుప్తు దేశం నుండి బయటికి తీసుకొచ్చినప్పుడు వాళ్లతో చేసిన ఒప్పందంలా ఉండదు.+ ‘నేను వాళ్ల నిజమైన యజమానిని* అయినా వాళ్లు నా ఒప్పందానికి కట్టుబడి ఉండలేదు’+ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.” 33  “ఆ రోజుల తర్వాత ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లతో నేను చేసే ఒప్పందం ఇదే: నేను నా నియమాల్ని వాళ్ల మనసుల్లో పెడతాను,+ వాళ్ల హృదయాల మీద వాటిని రాస్తాను.+ నేను వాళ్లకు దేవుణ్ణి అవుతాను, వాళ్లు నాకు ప్రజలౌతారు”+ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు. 34  “ఇకమీదట వాళ్లలో ఎవ్వరూ, ‘యెహోవాను తెలుసుకో!’ అంటూ తమ పొరుగువానికి గానీ సహోదరునికి గానీ బోధించరు.+ ఎందుకంటే, సామాన్యుల నుండి గొప్పవాళ్ల వరకు అందరూ నన్ను తెలుసుకుంటారు.+ నేను వాళ్ల అపరాధాన్ని క్షమిస్తాను, వాళ్ల పాపాన్ని ఇక గుర్తుచేసుకోను” అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.+ 35  పగటి వెలుగు కోసం సూర్యుణ్ణి,రాత్రి వెలుగు కోసం చంద్ర, నక్షత్రాల నియమాల్ని* ఏర్పాటుచేసిన,సముద్రంలో అలజడి రేపి, దాని అలలు ఎగసిపడేలా చేస్తున్న,సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా అనే పేరున్న+యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: 36  “ ‘ఈ నియమాలు ఎప్పటికైనా తప్పిపోతే,అప్పుడు మాత్రమే ఇశ్రాయేలు సంతానం నా కళ్లముందు ఒక జనంగా ఉండకుండా పోతుంది’ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.”+ 37  యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “ ‘పైనున్న ఆకాశాన్ని కొలవడం, కిందున్న భూమి పునాదుల్ని పరిశోధించడం ఎంత అసాధ్యమో, ఇశ్రాయేలు సంతానం చేసిన దానంతటిని బట్టి నేను వాళ్లందర్నీ తిరస్కరించడం కూడా అంతే అసాధ్యం’ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.”+ 38  యెహోవా ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు: “ఇదిగో! హనన్యేలు గోపురం+ నుండి మూల ద్వారం+ వరకు యెహోవా కోసం నగరం కట్టబడే రోజులు రాబోతున్నాయి.+ 39  కొలనూలు+ నేరుగా గారేబు కొండ వరకు వెళ్లి, గోయా వైపు తిరుగుతుంది. 40  శవాలను, బూడిదను* వేసే లోయ అంతా, కిద్రోను లోయ+ వరకు, అంటే తూర్పున గుర్రపు ద్వారం+ మూల వరకు ఉన్న పొలాలన్నీ యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితం అవుతాయి.+ అది ఇంకెప్పుడూ పెకిలించబడదు, కూలగొట్టబడదు.”

అధస్సూచీలు

లేదా “నీ మీద విశ్వసనీయ ప్రేమ చూపిస్తూ ఉన్నాను.”
లేదా “కన్యా.”
అంటే, గిలకల తప్పెట.
లేదా “నవ్వేవాళ్లతో కలిసి.”
లేదా “కేకలు వేయండి.”
లేదా “వాగుల.”
లేదా “తిరిగి తెచ్చుకుంటాడు.”
లేదా “ఇచ్చే మంచివాటిని.”
లేదా “పిల్లల.”
లేదా “కన్యా.”
లేదా “భర్తను” అయ్యుంటుంది.
లేదా “శాసనాల్ని.”
లేదా “కొవ్వు బూడిదను,” అంటే, బలి ఇచ్చే జంతువుల కొవ్వులో నానిన బూడిదను.