యిర్మీయా 3:1-25

  • ఇశ్రాయేలు మతభ్రష్టత్వం తీవ్రత (1-5)

  • ఇశ్రాయేలు, యూదాల వ్యభిచారం (6-11)

  • పశ్చాత్తాపపడమని పిలుపు (12-25)

3  ప్రజలు ఇలా అంటారు: “ఒకతను తన భార్యకు విడాకులిచ్చినప్పుడు, ఆమె వెళ్లిపోయి ఇంకొకరి భార్య అయ్యాక అతను మళ్లీ ఆమె దగ్గరికి వెళ్తాడా?” అలాంటి దేశం పూర్తిగా కలుషితమైపోయింది కదా.+ యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “నువ్వు చాలామంది సహచరులతో వ్యభిచారం చేశావు,+ఇప్పుడు మళ్లీ నా దగ్గరికి తిరిగిరావచ్చా?”   “చెట్లులేని కొండల వైపు నీ తల ఎత్తి చూడు. నువ్వు చెరచబడని స్థలం ఏదైనా ఉందా? ఎడారిలో అరబీయుడిలా*నువ్వు వాళ్లకోసం దారుల పక్కన కాచుకొని కూర్చున్నావు. నీ వ్యభిచారంతో, నీ దుష్టత్వంతోదేశాన్ని కలుషితం చేస్తూ ఉన్నావు.+   అందుకే వర్షాలు పడట్లేదు,+కడవరి వాన* కురవట్లేదు. వ్యభిచారం చేసే భార్యలా నువ్వు సిగ్గులేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నావు;*నీకు కొంచెం కూడా సిగ్గు అనిపించట్లేదు.+   ఇప్పుడేమో నాకు ఇలా మొరపెడుతున్నావు:‘నా తండ్రీ, చిన్నప్పటి నుండి నువ్వే నా సహచరుడివి!+   నువ్వు ఎప్పుడూ కోపంగా ఉంటావా?ఎప్పటికీ పగ పెట్టుకుంటావా?’ నువ్వు ఇలా అంటావు కానీ,నీ చేతనైనంత చెడు చేస్తూనే ఉంటావు.”+  రాజైన యోషీయా+ రోజుల్లో యెహోవా నాతో ఇలా అన్నాడు: “ ‘విశ్వాసఘాతకురాలైన ఇశ్రాయేలు నాకు ఏం చేసిందో చూశావా? ఆమె వ్యభిచారం చేయడానికి ఎత్తైన ప్రతీ పర్వతం మీదికి, పచ్చని ప్రతీ చెట్టు కిందికి వెళ్లింది.+  ఆమె ఇవన్నీ చేసినా, నా దగ్గరికి తిరిగిరమ్మని నేను ఆమెతో చెప్తూ వచ్చాను.+ కానీ ఆమె తిరిగిరాలేదు; యూదా, నమ్మకద్రోహియైన తన సహోదరిని గమనిస్తూ ఉంది.+  నేను అది చూసి, విశ్వాసఘాతకురాలైన ఇశ్రాయేలు వ్యభిచారాన్ని బట్టి+ ఆమెకు విడాకుల పత్రాన్ని ఇచ్చి పంపించేశాను.+ అయితే నమ్మకద్రోహియైన ఆమె సహోదరి యూదా దాన్ని చూసి భయపడలేదు; ఆమె కూడా వెళ్లి వ్యభిచారం చేసింది.+  ఆమె తన వ్యభిచారాన్ని తేలిగ్గా తీసుకుంది; ఆమె దేశాన్ని కలుషితం చేస్తూ రాళ్లతో, చెట్లతో వ్యభిచారం చేస్తూ వచ్చింది.+ 10  ఇంత జరిగినా, నమ్మకద్రోహియైన ఆమె సహోదరి యూదా తన నిండు హృదయంతో నా దగ్గరికి తిరిగిరాలేదు, కేవలం వచ్చినట్టు నటించిందంతే’ అని యెహోవా అంటున్నాడు.” 11  తర్వాత యెహోవా నాతో ఇలా అన్నాడు: “నమ్మకద్రోహియైన యూదా కన్నా విశ్వాసఘాతకురాలైన ఇశ్రాయేలు ఎక్కువ నీతిమంతురాలు.+ 12  నువ్వు ఉత్తర దిక్కుకు వెళ్లి ఈ మాటలు ప్రకటించు:+ “ ‘ “భ్రష్టురాలైన ఇశ్రాయేలూ, తిరిగి రా,” అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.’+ ‘ “నేను విశ్వసనీయుణ్ణి కాబట్టి నీ మీద కోపం చూపించను”+ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.’ ‘ “నేను ఎల్లప్పుడూ కోపంగా ఉండను. 13  నువ్వు మాత్రం నీ అపరాధాన్ని గుర్తించు, ఎందుకంటే నువ్వు నీ దేవుడైన యెహోవాకు ఎదురుతిరిగావు. నువ్వు పచ్చని ప్రతీ చెట్టు కింద అపరిచితులతో* సంబంధం పెట్టుకుంటూ ఉన్నావు, నా స్వరానికి లోబడట్లేదు” అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.’ ” 14  “భ్రష్టులైన పిల్లలారా,* తిరిగిరండి” అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు. “నేను మీ నిజమైన యజమానిని* అయ్యాను; నేను ప్రతీ నగరం నుండి ఒకర్ని, ప్రతీ కుటుంబం నుండి ఇద్దర్ని తీసుకుంటాను. అలా మిమ్మల్ని సీయోనుకు తీసుకొస్తాను.+ 15  నా ఇష్టం* ప్రకారం నడుచుకునే కాపరుల్ని మీకు ఇస్తాను;+ వాళ్లు జ్ఞానంతో, లోతైన అవగాహనతో మిమ్మల్ని పోషిస్తారు. 16  ఆ రోజుల్లో మీరు దేశంలో వృద్ధి చెంది చాలామంది అవుతారు” అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.+ “ ‘యెహోవా ఒప్పంద* మందసం!’* అని మీరు ఇంకెప్పుడూ అనరు. దాని గురించి ఎప్పుడూ ఆలోచించరు,* దాన్ని గుర్తుచేసుకోరు, అది లేదని బాధపడరు, అలాంటిది ఇంకొకటి తయారుచేయరు. 17  అప్పుడు యెరూషలేమును యెహోవా సింహాసనం అని పిలుస్తారు;+ దేశాలన్నీ యెహోవా పేరును స్తుతించడానికి యెరూషలేములో సమకూర్చబడతాయి,+ వాళ్లు ఇంకెప్పుడూ మొండిగా తమ దుష్ట హృదయాన్ని అనుసరించరు.” 18  “ఆ రోజుల్లో యూదా ఇంటివాళ్లు, ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లు ఐక్యంగా నడుస్తారు;+ వాళ్లు ఉత్తర దేశం నుండి కలిసి బయల్దేరి, నేను మీ పూర్వీకులకు స్వాస్థ్యంగా ఇచ్చిన దేశానికి వస్తారు.+ 19  నేను, ‘నిన్ను నా కుమారుల్లో ఒకడిగా ఎంచి నీకు రమ్యమైన దేశాన్ని, దేశాల మధ్య ఎంతో అందమైన స్వాస్థ్యాన్ని ఇవ్వాలి’ అనుకున్నాను.+ అంతేకాదు మీరు నన్ను, ‘తండ్రీ!’ అని పిలుస్తారని, నన్ను అనుసరించడం మానేయరని అనుకున్నాను. 20  ‘కానీ, భార్య తన భర్తకు నమ్మకద్రోహం చేసి అతన్ని విడిచిపెట్టినట్టే, ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లారా, మీరు కూడా నాకు నమ్మకద్రోహం చేశారు’+ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.” 21  చెట్లులేని కొండల మీద ఒక శబ్దం వినిపిస్తోంది,అది ఇశ్రాయేలు ప్రజలు ఏడుస్తూ, వేడుకుంటున్న శబ్దం.ఎందుకంటే, వాళ్లు తప్పు దారిలో వెళ్లారు;తమ దేవుడైన యెహోవాను మర్చిపోయారు.+ 22  “భ్రష్టులైన పిల్లలారా,* తిరిగిరండి. నేను మీ భ్రష్ట హృదయాన్ని బాగుచేస్తాను.”+ “ఇదిగో మేము వచ్చాం! నీ దగ్గరికి వచ్చాం!ఎందుకంటే యెహోవా, నువ్వే మా దేవుడివి.+ 23  కొండల మీద, పర్వతాల మీద చేసే అల్లరి నిజంగా మోసకరమే.+ నిజంగా, మా దేవుడైన యెహోవా నుండే ఇశ్రాయేలుకు రక్షణ వస్తుంది.+ 24  కానీ మా చిన్నప్పటి నుండి, ఆ పనికిరాని* దేవుడు మా పూర్వీకుల కష్టాన్ని,వాళ్ల పశువుల్ని, మందల్ని,కుమారుల్ని, కూతుళ్లను మింగేశాడు.+ 25  రండి, మనం అవమానంతో పడుకుందాం,మన సిగ్గు మనల్ని కప్పేయాలి,ఎందుకంటే మనమూ, మన తండ్రులూ చిన్నప్పటి నుండి ఈ రోజు వరకుమన దేవుడైన యెహోవాకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేశాం,+మన దేవుడైన యెహోవా స్వరానికి లోబడలేదు.”

అధస్సూచీలు

లేదా “దేశదిమ్మరిలా.”
కడవరి వానలు దాదాపు ఏప్రిల్‌ మధ్యలో మొదలయ్యేవి. అనుబంధం B15 చూడండి.
అక్ష., “భార్య నుదురు నీకు ఉంది.”
లేదా “వేరే దేవుళ్లతో.”
లేదా “భర్తను” అయ్యుంటుంది.
అక్ష., “కుమారులారా.”
అక్ష., “హృదయం.”
లేదా “నిబంధన.”
లేదా “పెద్దపెట్టె.”
అక్ష., “అది హృదయంలోకి రాదు.”
అక్ష., “కుమారులారా.”
లేదా “అవమానకరమైన.”