యిర్మీయా 2:1-37

  • వేరే దేవుళ్ల కోసం ఇశ్రాయేలు యెహోవాను విడిచిపెట్టడం (1-37)

    • ఇశ్రాయేలు అడవిద్రాక్ష తీగ లాంటిది (21)

    • ఆమె బట్టల మీద రక్తం మరకలు (34)

2  యెహోవా వాక్యం నా దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అంది:  “నువ్వు వెళ్లి, యెరూషలేము ప్రజలు వింటుండగా ఇలా ప్రకటించు, ‘యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “నీ యౌవనం నాటి భక్తి,*+ పెళ్లి నిశ్చయమైనప్పుడు నువ్వు చూపించిన ప్రేమ,+ఎడారిలో,* విత్తనాలు నాటని దేశంలో నువ్వు నన్ను అనుసరించిన తీరు+ నాకు బాగా గుర్తుంది.   ఇశ్రాయేలు యెహోవాకు పవిత్రుడు,+ ఆయన పంటలోని ప్రథమఫలాలు.” ’‘అతన్ని మింగేసేవాళ్లు అపరాధులౌతారు. వాళ్లమీదికి పెద్ద విపత్తు వస్తుంది’ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు.”+   యాకోబు ఇంటివాళ్లారా,ఇశ్రాయేలు వంశంలోని కుటుంబాల్లారా, మీరంతా యెహోవా వాక్యం వినండి.   యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “మీ తండ్రులు నన్ను విడిచిపెట్టి అంత దూరం వెళ్లడానికి,వ్యర్థమైన దేవుళ్లను అనుసరించి+ వ్యర్థులవ్వడానికి+వాళ్లకు నాలో ఏ తప్పు కనిపించింది?+   వాళ్లు, ‘ఐగుప్తు* దేశం నుండి మమ్మల్ని బయటికి తీసుకొచ్చిన యెహోవా+ ఎక్కడ?ఎడారి గుండా,ఎడారి ప్రాంతాలతో,+ గోతులతో నిండిన దేశం గుండా,అనావృష్టి,+ కటిక చీకటి ఉన్న దేశం గుండా,ఏ మనిషీ సంచరించని దేశం గుండా,మనుషులెవ్వరూ నివసించని దేశం గుండా మమ్మల్ని నడిపించిన దేవుడు ఎక్కడ?’ అని అడగలేదు.   తర్వాత నేను, పండ్ల తోటలు ఉన్న దేశానికి మిమ్మల్ని తీసుకొచ్చాను,మీరు దాని పండ్లను, దానిలోని మంచివాటిని తినాలని అలా తీసుకొచ్చాను.+ కానీ మీరు వచ్చి నా దేశాన్ని అపవిత్రం చేశారు;నా స్వాస్థ్యాన్ని అసహ్యంగా తయారుచేశారు.+   యాజకులు, ‘యెహోవా ఎక్కడ?’ అని అడగలేదు.+ ధర్మశాస్త్రాన్ని బోధించేవాళ్లకు నేను తెలీదు,కాపరులు నాకు ఎదురుతిరిగారు,+ప్రవక్తలు బయలు పేరున ప్రవచించారు,+వ్యర్థమైన దేవుళ్లను అనుసరించారు.   ‘కాబట్టి నేను ఇంకా మీ మీద నేరం మోపుతూనే ఉంటాను,+మీ పిల్లల పిల్లలమీద కూడా నేరం మోపుతాను’ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు. 10  ‘కిత్తీము+ తీర ప్రాంతాలకు* వెళ్లి చూడండి. అవును, కేదారుకు+ మనుషుల్ని పంపి జాగ్రత్తగా ఆలోచించండి;ఇలాంటిది ఎప్పుడైనా జరిగిందేమో చూడండి. 11  దేవుళ్లుకాని వాటికోసం ఏ దేశమైనా ఎప్పుడైనా తన దేవుళ్లను మార్చుకుందా? కానీ నా సొంత ప్రజలు పనికిరాని దానికోసం నా మహిమను ఇచ్చేశారు.+ 12  ఆకాశమా, దీన్ని చూసి ఆశ్చర్యపో;విపరీతమైన భయంతో వణికిపో’ అని యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు. 13  ‘నా ప్రజలు రెండు తప్పులు చేశారు: జీవజలాల ఊట అయిన నన్ను విడిచిపెట్టారు,+నీళ్లు నిలవని పగిలిపోయిన తొట్లను తొలిపించుకున్నారు.’* 14  ‘ఇశ్రాయేలు సేవకుడా? ఇంట్లో పుట్టిన దాసుడా? మరి అతను దోపుడుసొమ్ముగా ఎందుకు ఇవ్వబడ్డాడు? 15  కొదమ సింహాలు అతన్ని చూసి గర్జించాయి;+ అవి బిగ్గరగా గర్జించాయి. అతని దేశాన్ని భయంకరంగా మార్చేశాయి. అతని నగరాల్ని తగలబెట్టి నిర్మానుష్యం చేశాయి. 16  నోఫు,*+ తహపనేసు+ ప్రజలు నీ జుట్టు పీకి నీ తలను బోడిచేస్తున్నారు. 17  నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను ఆ దారిలో నడిపిస్తుండగాఆయన్ని విడిచిపెట్టడం వల్లనువ్వే కదా దాన్ని నీ మీదికి తెచ్చుకున్నావు?+ 18  ఇప్పుడు నువ్వు షీహోరు* నీళ్లు తాగడానికి ఐగుప్తుకు,+ఆ నది* నీళ్లు తాగడానికి అష్షూరుకు+ వెళ్లాలని ఎందుకు అనుకుంటున్నావు? 19  నీ దుష్టత్వమే నిన్ను సరిదిద్దాలి,నీ నమ్మకద్రోహమే నిన్ను గద్దించాలి. నీ దేవుడైన యెహోవాను విడిచిపెట్టడంఎంత తప్పో, ఎంత దుఃఖకరమో తెలుసుకో, అర్థం చేసుకో;+నువ్వు నాకు ఏమాత్రం భయపడలేదు’+ అని సర్వోన్నత ప్రభువూ సైన్యాలకు అధిపతీ అయిన యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు. 20  ‘చాలాకాలం క్రితం నేను నీ కాడిని విరగ్గొట్టాను,+నీ సంకెళ్లను తెంచేశాను. కానీ నువ్వు, “నేను మాత్రం నిన్ను సేవించను” అన్నావు. నువ్వు ఎత్తైన ప్రతీ కొండ మీద, పచ్చని ప్రతీ చెట్టు కింద+పడుకొని వ్యభిచారం చేశావు.+ 21  నేను నిన్ను శ్రేష్ఠమైన ఎర్రని ద్రాక్ష తీగగా నాటాను,+ నీ విత్తనాలన్నీ మేలు రకం విత్తనాలు;మరి నువ్వు నా ముందు చెడ్డ కొమ్మలుగల అడవిద్రాక్ష తీగగా ఎలా మారావు?’+ 22  ‘నువ్వు క్షారముతో,* చాలా సబ్బుతో కడుక్కున్నా,నీ అపరాధం మరకలా నాకు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది’+ అని సర్వోన్నత ప్రభువైన యెహోవా ప్రకటిస్తున్నాడు. 23  ‘నన్ను నేను మలినపర్చుకోలేదు. బయలు దేవుళ్లను అనుసరించలేదు’ అని నువ్వు ఎలా అంటున్నావు? లోయలో నువ్వు ఎలా ప్రవర్తించావో చూడు, నువ్వు ఏమేం చేశావో పరిశీలించుకో. నువ్వు ఇష్టమొచ్చినట్టు అటూఇటూ వేగంగా పరుగెత్తే ఆడ ఒంటెలా ఉన్నావు; 24  ఎడారికి అలవాటుపడి, కామోద్రేకంతో మగ వాసన కోసం గాలిస్తున్నఅడవి గాడిదలా ఉన్నావు.ఎదకు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎవరు అదుపు చేయగలరు? మగదేదీ దాని కోసం వెతుకుతూ అలసిపోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. దాని నెలలో అది వాటికి దొరుకుతుంది. 25  ‘ఇశ్రాయేలూ, వట్టికాళ్లతో వెళ్లకు,నీ గొంతు ఎండిపోకుండా చూసుకో’ అని నేను చెప్పాను. కానీ నువ్వు, ‘అలా కాదు,+ నేను అపరిచితులతో* ప్రేమలో పడ్డాను,+వాళ్ల వెంట వెళ్తాను’ అన్నావు.+ 26  దొరికిపోయినప్పుడు దొంగ అవమానాలపాలు అయినట్టు,ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లు అవమానాలపాలు అవుతారు.వాళ్లు, వాళ్ల రాజులు, అధిపతులు,యాజకులు, ప్రవక్తలు అవమానాలపాలు అవుతారు.+ 27  వాళ్లు చెట్టుతో, ‘నువ్వే మా నాన్నవు’ అని,+ రాయితో, ‘నువ్వే మా అమ్మవు’ అని అంటారు. నాకు ముఖాన్ని కాకుండా వీపును చూపిస్తారు,+ కానీ విపత్తు వచ్చినప్పుడు మాత్రం,‘లేచి మమ్మల్ని రక్షించు!’ అని అంటారు.+ 28  నువ్వు చేసుకున్న నీ దేవుళ్లు ఇప్పుడు ఏమయ్యారు?+ వాళ్లనే లేచి విపత్తు సమయంలో నీకు సహాయం చేయనీ.యూదా, నీ నగరాలు ఎన్నో నీ దేవుళ్లూ అంతేమంది.+ 29  ‘మీరు ఎందుకు నాతో వాదిస్తూ ఉన్నారు? మీరంతా ఎందుకు నా మీద తిరుగుబాటు చేశారు?’+ అని యెహోవా అంటున్నాడు. 30  నేను మీ కుమారుల్ని శిక్షించాను, కానీ దానివల్ల ఏ ప్రయోజనం లేదు.+ వాళ్లు క్రమశిక్షణను ఏమాత్రం అంగీకరించరు;+వేటాడే సింహంలా మీ కత్తే మీ ప్రవక్తల్ని చంపేసింది.+ 31  ఈ తరం ప్రజలారా, యెహోవా మాట మీద మనసుపెట్టండి. నేను ఇశ్రాయేలుకు ఎడారిలా,అణచివేసే చీకటిగల దేశంలా ఉన్నానా? కానీ నా ప్రజలు, ‘మేము స్వేచ్ఛగా తిరుగుతాం. ఇక నీ దగ్గరికి రాము’ అని ఎందుకు అన్నారు?+ 32  కన్య తన నగల్ని,పెళ్లికూతురు తన ఒడ్డాణాన్ని మర్చిపోతుందా? అయితే నా సొంత ప్రజలు లెక్కలేనన్ని రోజులు నన్ను మర్చిపోయారు.+ 33  నువ్వు ప్రేమను వెదకడానికి ఎంత నేర్పుగా దారిని ఎంచుకున్నావు! నీ అంతట నువ్వే చెడ్డపనులు చేయడం నేర్చుకున్నావు.+ 34  చివరికి నీ బట్టల మీద కూడా అమాయకులైన పేదవాళ్ల రక్తం మరకలు కనబడుతున్నాయి,+ఆ మరకలు, వాళ్లు కన్నం వేసినప్పుడు వాళ్లను చంపడం వల్ల అయిన మరకలు కాదు;అయినా అవి నీ బట్టలన్నిటి మీదా కనిపిస్తున్నాయి.+ 35  అప్పటికీ నువ్వు, ‘నేను నిర్దోషిని. ఖచ్చితంగా ఆయన కోపం నా మీద నుండి తొలగిపోయింది’ అని అంటున్నావు. ఇప్పుడు నేను నీకు తీర్పు తీర్చబోతున్నాను.ఎందుకంటే నువ్వు, ‘నేను పాపం చేయలేదు’ అని అంటున్నావు. 36  నువ్వు నీ అస్థిరమైన ప్రవర్తనను ఎందుకంత తేలిగ్గా తీసుకుంటున్నావు? నువ్వు అష్షూరును బట్టి సిగ్గుపడినట్టే,+ఐగుప్తును బట్టి కూడా సిగ్గుపడతావు.+ 37  ఈ కారణాన్ని బట్టి కూడా నువ్వు అవమానంతో నీ చేతుల్ని తలమీద పెట్టుకుని వెళ్లిపోతావు,+ఎందుకంటే, నువ్వు నమ్మకం పెట్టుకున్న వాళ్లను యెహోవా తిరస్కరించాడు;వాళ్లు నీకు విజయాన్ని ఇవ్వలేరు.”

అధస్సూచీలు

పదకోశం చూడండి.
లేదా “విశ్వసనీయ ప్రేమ.”
లేదా “ఈజిప్టు.”
లేదా “ద్వీపాలకు.”
బహుశా రాతిలో నుండి కావచ్చు.
లేదా “మెంఫిస్‌.”
అంటే, యూఫ్రటీసు.
అంటే, నైలు నది శాఖ.
లేదా “చాకలి సోడాతో.”
లేదా “వేరే దేవుళ్లతో.”