యిర్మీయా 17:1-27

  • యూదా పాపం చెక్కబడింది (1-4)

  • యెహోవా మీద నమ్మకం పెట్టుకుంటే దీవెనలు (5-8)

  • హృదయం మోసకరమైంది (9-11)

  • యెహోవాయే ఇశ్రాయేలు నిరీక్షణ (12, 13)

  • యిర్మీయా ప్రార్థన (14-18)

  • విశ్రాంతి రోజును పవిత్రంగా ఆచరించాలి (19-27)

17  “యూదా ప్రజల పాపం ఇనుప కలంతో రాయబడింది, అది వజ్రం మొనతో వాళ్ల హృదయమనే పలక మీద,వాళ్ల బలిపీఠాల కొమ్ముల మీద చెక్కబడింది.   వాళ్ల కుమారులేమో వాళ్ల బలిపీఠాల్ని, పూజా కర్రల్ని* గుర్తుచేసుకుంటున్నారు,+అవి పచ్చని చెట్ల పక్కన, ఎత్తైన కొండల మీద,+   పల్లెల్లోని పర్వతాల మీద ఉన్నాయి. నీ ప్రాంతాలన్నిట్లో నువ్వు చేసిన పాపాల్ని బట్టినీ వనరుల్ని, నీ సంపదలన్నిటినీ అవును, నీ ఉన్నత స్థలాల్ని+ నేను దోపుడుసొమ్ముగా ఇస్తాను.+   నేను నీకు ఇచ్చిన స్వాస్థ్యాన్ని నీ అంతట నువ్వే వదులుకుంటావు.+ నీకు తెలియని దేశంలో నువ్వు నీ శత్రువుల్ని సేవించేలా చేస్తాను,+ఎందుకంటే మీరు నా కోపాగ్నిని రాజేశారు.*+ అది ఎప్పటికీ మండుతూ ఉంటుంది.”   యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “మనుషుల మీద నమ్మకం పెట్టుకునేవాడు,మనుషుల శక్తిమీద ఆధారపడేవాడు,+తన హృదయం యెహోవా నుండి పక్కకు మళ్లినవాడు శాపగ్రస్తుడు.+   అతను ఎడారిలో ఒంటరి చెట్టులా ఉంటాడు. మంచి జరగడాన్ని అతను చూడడు.అతను ఎడారిలోని ఎండిన ప్రదేశాల్లో,ఎవరూ నివసించలేని చవిటి* నేలలో నివసిస్తాడు.   యెహోవా మీద నమ్మకం పెట్టుకునేవాడు,యెహోవా మీద ఆశ పెట్టుకునేవాడు ధన్యుడు.*+   అతను నీటి కాలువల పక్కన నాటబడి,నీళ్లలోకి వేరుపారే చెట్టులా ఉంటాడు. ఎండ వచ్చినా అతనికి తెలీదు,అతని ఆకులు ఎప్పుడూ పచ్చగా ఉంటాయి.+ అనావృష్టి సంవత్సరంలో అతను ఆందోళనపడడు,ఫలించడం మానడు.   హృదయం అన్నిటికన్నా మోసకరమైంది, ప్రమాదకరమైంది.*+ దాన్ని ఎవరు తెలుసుకోగలరు? 10  యెహోవా అనే నేను, ప్రతీ ఒక్కరికి వాళ్ల మార్గాల్ని బట్టి,పనుల్ని బట్టి ప్రతిఫలం ఇవ్వడానికి+హృదయాన్ని పరిశీలిస్తున్నాను,+అంతరంగాన్ని* పరిశోధిస్తున్నాను. 11  మోసం చేసి* ఆస్తిని సంపాదించుకునేవాడు,+తాను పెట్టని గుడ్లను పొదిగే కౌజుపిట్ట లాంటివాడు. ఆ ఆస్తి మధ్యలోనే పోతుంది,చివరికి అతను బుద్ధిలేని వాడని తేలుతుంది.” 12  మన పవిత్రమైన స్థలం, మొదటి నుండి హెచ్చించబడిన మహిమాన్విత సింహాసనం.+ 13  ఇశ్రాయేలు నిరీక్షణవైన యెహోవా, నిన్ను విడిచిపెట్టేవాళ్లంతా అవమానాలపాలు అవుతారు.నీకు* దూరంగా వెళ్లే వాళ్ల పేర్లు మట్టిలో రాయబడతాయి,+ ఎందుకంటే, వాళ్లు జీవజలాల ఊట అయిన యెహోవాను విడిచిపెట్టారు.+ 14  యెహోవా, నన్ను బాగుచేయి, నేను బాగౌతాను. నన్ను కాపాడు, నేను కాపాడబడతాను,+ఎందుకంటే నేను స్తుతించేది నిన్నే. 15  ఇదిగో! కొందరు నాతో ఇలా అంటున్నారు: “యెహోవా వాక్యం ఎక్కడ?+ అది ఇంకా ఎందుకు నెరవేరలేదు?” 16  కానీ నేనైతే, కాపరిలా నిన్ను అనుసరించడం మానలేదు,విపత్తు రోజు కోసం ఆత్రంగా ఎదురుచూడలేదు. నా పెదాలు మాట్లాడిందంతా నీకు బాగా తెలుసు;ఇదంతా నీ కళ్ల ముందే జరిగింది! 17  నన్ను విడిచిపెట్టి భయపెట్టకు. విపత్తు రోజున నువ్వే నా ఆశ్రయం. 18  నన్ను హింసించేవాళ్లను అవమానాలపాలు కానివ్వు,+కానీ నన్ను అవమానాలపాలు కానివ్వకు. వాళ్లను భయపడనివ్వు,కానీ నన్ను భయపడనివ్వకు. వాళ్లమీదికి విపత్తు రోజును తీసుకొచ్చి+వాళ్లను నలగ్గొట్టి, పూర్తిగా* నాశనం చేయి. 19  యెహోవా నాకు ఇలా చెప్పాడు: “నువ్వు వెళ్లి, యూదా రాజులు వస్తూపోతూ ఉండే ప్రజల ద్వారం దగ్గర, యెరూషలేము ద్వారాలన్నిటి దగ్గర నిలబడి+ 20  వాళ్లకు ఇలా చెప్పు: ‘ఈ ద్వారాల గుండా ప్రవేశించే యూదా రాజులారా, యూదా ప్రజలారా, యెరూషలేము నివాసులారా, మీరంతా యెహోవా చెప్పేది వినండి. 21  యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “జాగ్రత్తపడండి, విశ్రాంతి రోజున* ఏ బరువూ మోయకండి, దాన్ని యెరూషలేము ద్వారాల గుండా తీసుకురాకండి.+ 22  విశ్రాంతి రోజున మీరు మీ ఇళ్లలో నుండి ఏ బరువునూ బయటికి తీసుకురాకూడదు; మీరు ఏ పనీ చేయకూడదు.+ నేను మీ పూర్వీకులకు ఆజ్ఞాపించినట్టే విశ్రాంతి రోజును పవిత్రంగా ఆచరించండి.+ 23  కానీ వాళ్లు వినలేదు, పట్టించుకోలేదు; మొండిగా నాకు లోబడలేదు, క్రమశిక్షణను స్వీకరించలేదు.” ’+ 24  “ ‘యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “అయితే మీరు నిష్ఠగా నాకు లోబడితే, విశ్రాంతి రోజున ఈ నగర ద్వారాల గుండా ఏ బరువూ తీసుకురాకుండా ఉంటే, విశ్రాంతి రోజున ఏ పనీ చేయకుండా దాన్ని పవిత్రంగా ఆచరిస్తే,+ 25  అప్పుడు దావీదు సింహాసనం+ మీద కూర్చునే రాజులు, అధిపతులు కూడా రథం మీద, గుర్రాల మీద ఈ నగర ద్వారాల గుండా ప్రవేశిస్తారు; రాజులు, వాళ్ల అధిపతులు, యూదా ప్రజలు, యెరూషలేము నివాసులు ఈ నగర ద్వారాల గుండా వస్తూపోతూ ఉంటారు;+ ఈ నగరంలో ఎప్పటికీ ప్రజలు నివసిస్తారు. 26  యూదా నగరాల నుండి, యెరూషలేము చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల నుండి, బెన్యామీను ప్రాంతం నుండి,+ మైదానం నుండి,+ పర్వత ప్రాంతం నుండి, నెగెబు* నుండి ప్రజలు వస్తారు; వాళ్లు సంపూర్ణ దహనబలులు,+ బలులు,+ ధాన్యార్పణలు,+ సాంబ్రాణి, కృతజ్ఞతార్పణలు తీసుకొని యెహోవా మందిరంలోకి వస్తారు.+ 27  “ ‘ “కానీ వాళ్లు నాకు లోబడకుండా, విశ్రాంతి రోజును పవిత్రంగా ఆచరించకుండా, ఆ రోజు బరువులు మోస్తూ వాటిని యెరూషలేము ద్వారాల గుండా తీసుకొస్తూ ఉంటే నేను దాని ద్వారాలకు నిప్పు అంటిస్తాను. అది యెరూషలేము పటిష్ఠమైన బురుజుల్ని దహించేస్తుంది,+ ఎవరూ దాన్ని ఆర్పలేరు.” ’ ”+

అధస్సూచీలు

పదకోశం చూడండి.
లేదా “నా కోపంలో మీరు అగ్నిలా రాజేయబడ్డారు” అయ్యుంటుంది.
లేదా “ఉప్పు.”
లేదా “సంతోషంగా ఉంటాడు.”
లేదా “బాగు చేయలేనిది” అయ్యుంటుంది.
లేదా “లోతైన భావోద్వేగాల్ని.” అక్ష., “మూత్రపిండాల్ని.”
లేదా “అన్యాయంగా.”
అక్ష., “నాకు.” యెహోవాను సూచిస్తుందని తెలుస్తోంది.
లేదా “రెండుసార్లు.”
లేదా “సబ్బాతు రోజున.”
లేదా “దక్షిణం.”