యిర్మీయా 10:1-25

  • దేశాల దేవుళ్లకు, జీవంగల దేవునికి తేడా (1-16)

  • ముంచుకొస్తున్న నాశనం, చెర (17, 18)

  • యిర్మీయా దుఃఖించడం (19-22)

  • ప్రవక్త ప్రార్థన (23-25)

    • మనిషి తన అడుగును నిర్దేశించు​కోలేడు (23)

10  ఇశ్రాయేలు ఇంటివాళ్లారా, మీకు వ్యతిరేకంగా యెహోవా చెప్పిన మాట వినండి.  యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “దేశాల పద్ధతుల్ని నేర్చుకోకండి,+దేశాలు భయపడినట్టు ఆకాశ సూచనలకు భయపడకండి.+   ఎందుకంటే, దేశదేశాల ప్రజల ఆచారాలు వ్యర్థమైనవి. అది కేవలం అడవిలో నరికిన ఒక చెట్టు,చేతిపనివాడు తన పనిముట్టుతో* దాన్ని చెక్కుతాడు.+   వెండిబంగారాలతో దాన్ని అలంకరిస్తారు,+కింద పడిపోకుండా సుత్తితో, మేకులతో దాన్ని దిగగొడతారు.+   అవి దోస చేనులో పక్షులు రాకుండా పెట్టిన బొమ్మలాంటివి, అవి మాట్లాడలేవు;+వాటిని ఎవరో ఒకరు మోసుకెళ్లాలి, ఎందుకంటే అవి నడవలేవు.+ వాటికి భయపడకండి, అవి ఏ హానీ చేయలేవు,మంచి కూడా చేయలేవు.”+   యెహోవా, నీలాంటివాళ్లు ఎవ్వరూ లేరు.+ నువ్వు గొప్పవాడివి, నీ పేరు గొప్పది, బలమైనది.   దేశాల ప్రభువా,+ నీకు భయపడనివాళ్లు ఎవరు? అందుకు నువ్వు అర్హుడివి;దేశాల్లోని తెలివిగల వాళ్లందరిలో, వాళ్ల రాజ్యాలన్నిట్లోనీలాంటివాళ్లు ఎవ్వరూ లేరు.+   వాళ్లంతా బుద్ధిలేనివాళ్లు, మూర్ఖులు.+ చెట్టు ఇచ్చే ఉపదేశం వ్యర్థమైనది.+   తర్షీషు నుండి వెండి రేకులు,+ ఉపాజు నుండి బంగారం తెస్తారు,అవి చేతిపనివాడు చేసినవి, కంసాలి మలిచినవి. వాటి బట్టలు నీలంరంగు దారంతో, ఊదారంగు ఉన్నితో చేసినవి. అవన్నీ నైపుణ్యంగల పనివాళ్లు చేసినవి. 10  కానీ యెహోవా నిజమైన దేవుడు. ఆయన మాత్రమే జీవంగల దేవుడు,+ శాశ్వతకాల రాజు.+ ఆయన కోపానికి భూమి వణుకుతుంది,+ఆయన ఉగ్రతను దేశాలు తట్టుకోలేవు. 11  * నువ్వు వాళ్లతో ఇలా చెప్పాలి: “ఆకాశాన్ని, భూమిని చేయని దేవుళ్లుభూమ్మీద, ఆకాశం కింద లేకుండాపోతారు.”+ 12  ఆయన తన శక్తితో భూమిని చేశాడు,తన తెలివితో పంటభూమిని స్థిరపర్చాడు,+తన అవగాహనతో ఆకాశాన్ని పరిచాడు.+ 13  ఆయన తన స్వరాన్ని వినిపించినప్పుడు,ఆకాశ జలాల్లో అలజడి రేగుతుంది,+ఆయన భూమి అంచుల నుండి మేఘాలు* పైకిలేచేలా చేస్తాడు.+ వర్షం కోసం మెరుపుల్ని* చేస్తాడు,తన గోదాముల్లో నుండి గాలిని రప్పిస్తాడు.+ 14  ప్రతీ మనిషి బుద్ధి లేకుండా, జ్ఞానం లేకుండా ప్రవర్తిస్తున్నాడు. తాను చెక్కిన విగ్రహాన్ని బట్టి ప్రతీ కంసాలి అవమానాలపాలు అవుతాడు;+ఎందుకంటే, అతను పోతపోసిన విగ్రహం అబద్ధం,వాటిలో ఊపిరే* లేదు.+ 15  అవి వ్యర్థమైనవి, ఎగతాళికి తగినవి.+ వాటిని లెక్క అడిగే రోజు వచ్చినప్పుడు అవి నశించిపోతాయి. 16  యాకోబు దేవుడు* వీటి లాంటివాడు కాదు,ఆయన సమస్తాన్ని చేసిన దేవుడు,ఇశ్రాయేలు ఆయన స్వాస్థ్యంలో అత్యంత విలువైన భాగం.+ ఆయన పేరు సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా.+ 17  ముట్టడి వేయబడిన స్థలంలో నివసిస్తున్న ఓ స్త్రీ,నేల మీద నుండి నీ మూట తీసుకో. 18  ఎందుకంటే యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “ఈ సమయంలో నేను దేశ నివాసుల్ని బయటికి విసిరేస్తున్నాను,+నేను వాళ్లను కష్టాలపాలు చేస్తాను.” 19  అయ్యో, నా పతనాన్ని బట్టి నాకు శ్రమ!+ నా గాయం నయం కానిది. నేను ఇలా అన్నాను: “ఇది నా జబ్బు, నేను దీన్ని భరించక తప్పదు. 20  నా డేరా పాడైపోయింది, నా డేరా తాళ్లన్నీ తెగిపోయాయి.+ నా కుమారులు నన్ను విడిచి వెళ్లిపోయారు, వాళ్లు ఇక లేరు.+ నా డేరాను పరచడానికి గానీ, నా డేరా తెరల్ని లేపడానికి గానీ ఎవ్వరూ మిగల్లేదు. 21  ఎందుకంటే, కాపరులు అవివేకుల్లా ప్రవర్తించారు,+వాళ్లు యెహోవా దగ్గర విచారణ చేయలేదు.+ అందుకే వాళ్లు లోతైన అవగాహనతో ప్రవర్తించలేదు,వాళ్ల మందలన్నీ చెల్లాచెదురయ్యాయి.”+ 22  ఇప్పుడే అందిన వార్త వినండి! ఉత్తర దేశం నుండి గొప్ప అలజడి వినిపిస్తోంది,+వాళ్లు యూదా నగరాల్ని నిర్మానుష్యంగా, నక్కలకు నివాస స్థలంగా చేస్తారు.+ 23  యెహోవా, తాను వెళ్లాల్సిన దారిని మనిషి సొంతగా కనుక్కోలేడని నాకు బాగా తెలుసు. తన అడుగును నిర్దేశించుకునే అధికారం కూడా అతనికి లేదు.+ 24  యెహోవా, నీ కోపంతో కాదు న్యాయంగా నన్ను సరిదిద్దు,+లేదంటే నేను పూర్తిగా నశించిపోతాను.+ 25  నిన్ను నిర్లక్ష్యం చేసే దేశాల మీద,నీ పేరున ప్రార్థించని కుటుంబాల మీద నీ ఉగ్రతను కుమ్మరించు.+ ఎందుకంటే వాళ్లు యాకోబును మింగేశారు,+అవును, అతన్ని మింగేసి పూర్తిగా నాశనం చేశారు,+అతని స్వదేశాన్ని నిర్మానుష్యం చేశారు.+

అధస్సూచీలు

అంటే, పెద్దవంపు కత్తి.
11వ వచనం మొదట్లో అరామిక్‌లో రాయబడింది.
లేదా “ప్రవాహ ద్వారాల్ని” అయ్యుంటుంది.
లేదా “ఆవిర్లు.”
పదకోశంలో “రూ-ఆహ్‌; న్యూమా” చూడండి.
అక్ష., “వంతు.”