యాకోబు రాసిన ఉత్తరం 2:1-26

  • పక్షపాతం చూపించడం పాపం (1-13)

    • సర్వోన్నతమైన ఆజ్ఞ ప్రేమ (8)

  • చేతలు లేని విశ్వాసం నిర్జీవం (14-26)

    • చెడ్డదూతలు నమ్ముతున్నారు, భయంతో వణుకుతున్నారు (19)

    • అబ్రాహాము యెహోవా స్నేహితుడని పిలవబడ్డాడు (23)

2  నా సహోదరులారా, మీరు పక్షపాతం చూపిస్తే,+ మహిమగల మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు మీద మీకు విశ్వాసం ఉన్నట్టేనా?  ఎందుకంటే, బంగారు ఉంగరాలు పెట్టుకొని ఖరీదైన బట్టలు వేసుకున్న ఒకతను, అలాగే మురికి బట్టలు వేసుకున్న పేదవాడు మీ కూటాలకు వస్తే,  మీరు ఖరీదైన బట్టలు వేసుకున్న వ్యక్తి మీద ప్రత్యేక అభిమానం చూపిస్తూ, “ఇది మంచి చోటు, ఇక్కడ కూర్చోండి” అని చెప్పి, పేదవాడితోనేమో, “నువ్వు నిలబడే ఉండు” లేదా “నా కాళ్ల దగ్గర కింద కూర్చో” అని అంటారా?+  అలాచేస్తే, మీ మధ్య ఎక్కువ-తక్కువ అనే భేదాలు ఉన్నట్టే కదా?+ మీరు తప్పుడు తీర్పులు తీర్చే న్యాయమూర్తులుగా ఉన్నట్టే కదా?+  ప్రియ సహోదరులారా, వినండి. లోకం దృష్టిలో పేదవాళ్లు విశ్వాసంలో ధనవంతులూ+ రాజ్యానికి వారసులూ అయ్యేలా దేవుడు వాళ్లను ఎంచుకోలేదా? ఆయన ఆ రాజ్యాన్ని తనను ప్రేమించేవాళ్లకు ఇస్తానని వాగ్దానం చేశాడు.+  కానీ మీరు పేదవాళ్లను అవమానించారు. నిజానికి మిమ్మల్ని అణచివేసి, న్యాయస్థానాలకు ఈడ్చేది ధనవంతులు కాదా?+  మీకు ఇవ్వబడిన శ్రేష్ఠమైన పేరును అవమానించేది వాళ్లు కాదా?  అయితే, “నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకున్నట్టు నీ సాటిమనిషిని* ప్రేమించాలి” అని లేఖనాల్లో ఉన్న సర్వోన్నతమైన ఆజ్ఞను*+ మీరిప్పుడు పాటిస్తుంటే, మీరు చాలా చక్కగా ప్రవర్తిస్తున్నట్టే.  కానీ మీరు పక్షపాతం చూపిస్తూనే ఉంటే,+ మీరు పాపం చేస్తున్నారు, ధర్మశాస్త్రం మిమ్మల్ని దోషులుగా తీర్పు తీరుస్తుంది.*+ 10  ఎవరైనా ధర్మశాస్త్రంలోని నియమాలన్నీ పాటిస్తూ, ఒక్క ఆజ్ఞ విషయంలో తప్పటడుగు వేస్తే, అతను మొత్తం ధర్మశాస్త్రాన్ని మీరినట్టే.+ 11  ఎందుకంటే, “వ్యభిచారం చేయకూడదు” అని చెప్పిన దేవుడే+ “హత్య చేయకూడదు” అని కూడా చెప్పాడు.+ కాబట్టి మీరు వ్యభిచారం చేయకపోయినా, హత్య చేస్తే, మీరు ధర్మశాస్త్రాన్ని మీరినట్టే. 12  మీరు, స్వేచ్ఛను ఇచ్చే* నియమం+ ప్రకారం తీర్పు పొందబోయే ప్రజల్లా మాట్లాడుతూ, ప్రవర్తిస్తూ ఉండండి. 13  కరుణ చూపించని వ్యక్తి కరుణలేని తీర్పే పొందుతాడు.+ కరుణ తీర్పుపై విజయం సాధిస్తుంది. 14  నా సహోదరులారా, ఎవరైనా విశ్వాసం ఉందని చెప్పుకుంటూ దాన్ని చేతల్లో చూపించకపోతే ఏమి లాభం?+ అలాంటి విశ్వాసం అతన్ని రక్షించగలదా? లేదు కదా.+ 15  సహోదరసహోదరీల్లో ఎవరైనా వేసుకోవడానికి బట్టలు లేకుండా, ఆ రోజు తినడానికి సరిపడా ఆహారం లేకుండా బాధపడుతుంటే, 16  మీలో ఒకరు, వాళ్ల శరీరానికి అవసరమైనవి ఇవ్వకుండా, “మనశ్శాంతితో వెళ్లండి; చలి కాచుకోండి, కడుపునిండా తినండి” అని అంటే ఏమి లాభం?+ 17  అలాగే విశ్వాసాన్ని చేతల్లో చూపించకపోతే అది చనిపోయినట్టే.+ 18  ఒకతను ఇలా అంటాడు: “నీకు విశ్వాసం ఉంది, నా దగ్గర చేతలు ఉన్నాయి. నువ్వు చేతలు లేకుండా నీ విశ్వాసాన్ని నాకు చూపించు, నేను నా చేతలతో నా విశ్వాసాన్ని నీకు చూపిస్తాను.” 19  దేవుడు ఒక్కడే అని నువ్వు నమ్ముతున్నావా? మంచిదే. చెడ్డదూతలు* కూడా నమ్ముతున్నారు, భయంతో వణుకుతున్నారు.+ 20  కానీ మూర్ఖుడా, చేతల్లో చూపించని విశ్వాసం వ్యర్థమని తెలుసుకోవాలనే ఆలోచన నీకు ఉందా? 21  మన తండ్రి అబ్రాహాము తన కుమారుడు ఇస్సాకును బలిపీఠం మీద అర్పించినప్పుడు,+ తన చేతల వల్లే నీతిమంతుడని తీర్పు పొందాడు కదా? 22  అతని విశ్వాసం చేతల్లో కనిపించింది కాబట్టి అది సజీవంగా ఉందని స్పష్టమైంది, చేతల వల్ల ఆ విశ్వాసం పరిపూర్ణం చేయబడింది.+ 23  అలా, “అబ్రాహాము యెహోవా* మీద విశ్వాసం ఉంచాడు, దానివల్ల దేవుడు అతన్ని నీతిమంతునిగా ఎంచాడు”* అనే లేఖనం నెరవేరింది.+ అంతేకాదు, అతనికి యెహోవా* స్నేహితుడు అనే పేరు వచ్చింది.+ 24  మీరు చూస్తున్నారు కదా, కేవలం విశ్వాసం ఉండడం వల్ల కాదుగానీ, దాన్ని చేతల్లో చూపించినప్పుడే ఒక వ్యక్తి నీతిమంతుడని తీర్పు పొందుతాడు. 25  అలాగే రాహాబు అనే వేశ్య కూడా, గూఢచారుల్ని* తన ఇంట్లో చేర్చుకుని, వాళ్లను ఇంకో దారిలో పంపించేసినప్పుడు తన చేతల వల్ల నీతిమంతురాలని తీర్పు పొందింది.+ 26  అవును, ప్రాణం* లేని శరీరంలాగే+ చేతలు లేని విశ్వాసం కూడా నిర్జీవమైనది.+

అధస్సూచీలు

లేదా “పొరుగువాణ్ణి.”
లేదా “రాజ శాసనాన్ని.”
లేదా “గద్దిస్తుంది.”
లేదా “స్వతంత్రుల.”
పదకోశం చూడండి.
అనుబంధం A5 చూడండి.
లేదా “లెక్కించాడు.”
అనుబంధం A5 చూడండి.
అక్ష., “సందేశకుల్ని.”
లేదా “ఊపిరి.” పదకోశంలో “రూ-ఆహ్‌; న్యూమా” చూడండి.