మీకా 6:1-16

  • ఇశ్రాయేలు మీద దేవుని వ్యాజ్యం (1-5)

  • యెహోవా ఏమి అడుగుతున్నాడు? (6-8)

    • న్యాయం, విశ్వసనీయత, అణకువ (8)

  • ఇశ్రాయేలు అపరాధం, శిక్ష (9-16)

6  దయచేసి యెహోవా చెప్పేది వినండి, లేచి, మీ వ్యాజ్యాన్ని పర్వతాల ముందుకు తీసుకురండి,కొండలకు మీ స్వరం వినబడనివ్వండి.+   పర్వతాల్లారా, భూమి స్థిరమైన పునాదుల్లారా,యెహోవా వ్యాజ్యాన్ని వినండి,+యెహోవాకు తన ప్రజల మీద ఒక వ్యాజ్యం ఉంది;ఇశ్రాయేలుకు వ్యతిరేకంగా ఆయన చేసే వాదన+ వినండి:   “నా ప్రజలారా, నేను మీకేం చేశాను? మిమ్మల్ని ఎలా విసిగించాను?+ నామీద సాక్ష్యం చెప్పండి.   నేను మిమ్మల్ని ఐగుప్తు* దేశం నుండి బయటికి తీసుకొచ్చాను,+దాస్య గృహం నుండి విడిపించాను;+మోషేను, అహరోనును, మిర్యామును+ మీ ముందు పంపించాను.   నా ప్రజలారా, మోయాబు రాజైన బాలాకు ఏమి కుట్ర పన్నాడో,+బెయోరు కుమారుడైన బిలాము అతనికి ఏమని జవాబిచ్చాడో,+షిత్తీము నుండి గిల్గాలు+ వరకు ఏమి జరిగిందో+ దయచేసి గుర్తుతెచ్చుకోండి.అప్పుడు మీరు యెహోవా నీతికార్యాల్ని తెలుసుకుంటారు.”   ఏమి తీసుకొని నేను యెహోవా ముందుకు రాను? ఏమి తీసుకొచ్చి, ఉన్నత స్థానంలో ఉన్న దేవుని ముందు వంగి నమస్కారం చేయను? సంపూర్ణ దహనబలులు, ఏడాది దూడలు తీసుకొనిఆయన ముందుకు రానా?+   వేలాది పొట్టేళ్లు, విస్తారమైన నూనెయెహోవాను సంతోషపెడతాయా?+ నా తిరుగుబాటు కోసం నా మొదటి కుమారుణ్ణి,నా పాపాల కోసం నా కడుపున పుట్టినవాణ్ణి అర్పించనా?+   ఓ మనిషీ, ఏది మంచిదో ఆయన నీకు తెలియజేశాడు. బదులుగా యెహోవా నిన్నేమి అడుగుతున్నాడు? న్యాయంగా నడుచుకోవడం,*+ విశ్వసనీయతను ప్రేమించడం,*+అణకువ కలిగి నీ దేవునితో నడవడం,+ ఇంతే కదా!+   యెహోవా స్వరం నగరాన్ని పిలుస్తోంది;తెలివి* ఉన్నవాళ్లు నీ పేరుకు భయపడతారు. శిక్షాదండం మీద, దాన్ని నియమించిన వ్యక్తి మీద మనసుపెట్టండి.+ 10  దుష్టుని ఇంట్లో దుష్ట పనుల ద్వారా సంపాదించిన సంపదలు,అసహ్యకరమైన తప్పుడు* ఈఫా కొలత* ఇంకా ఉన్నాయా? 11  దొంగత్రాసు, సంచిలో తప్పుడు తూకంరాళ్లు పెట్టుకుని+నేను నైతికంగా పవిత్రంగా* ఉండగలనా? 12  దానిలోని ధనవంతులు దౌర్జన్యంలో మునిగిపోయారు,దాని నివాసులు అబద్ధాలాడతారు;+వాళ్ల నోరు, నాలుక మోసకరమైనవి.+ 13  “అందుకే, నేను నిన్ను కొట్టి గాయపరుస్తాను,+నీ పాపాల్ని బట్టి నిన్ను నిర్మానుష్యం చేస్తాను. 14  నువ్వు తింటావు, కానీ తృప్తి పొందవు;లోపల నీకు ఆకలిగానే ఉంటుంది.+ నువ్వు వస్తువుల్ని తీస్తావు, కానీ వాటిని భద్రంగా తీసుకెళ్లలేవు,నువ్వు తీసుకెళ్లినా, నేను వాటిని కత్తికి అప్పగిస్తాను. 15  నువ్వు విత్తనాలు విత్తుతావు, కానీ పంట కోయవు. ఒలీవ పండ్లు తొక్కుతావు, కానీ వాటి నూనె ఉపయోగించవు;కొత్త ద్రాక్షారసం తయారుచేస్తావు, కానీ దాన్ని తాగవు.+ 16  ఎందుకంటే మీరు ఒమ్రీ శాసనాల్ని, అహాబు ఇంటివాళ్ల ఆచారాలన్నిటినీ పాటిస్తున్నారు,+వాళ్ల సలహాల ప్రకారం నడుస్తున్నారు. అందుకే, ప్రజలు మిమ్మల్ని చూసి భయపడేలా,దాని నివాసుల్ని చూసి ఈల వేసేలా చేస్తాను;+దేశాల ప్రజలు చేసే ఎగతాళిని మీరు భరిస్తారు.”+

అధస్సూచీలు

లేదా “ఈజిప్టు.”
లేదా “నీ ప్రేమలో దయగా, విశ్వసనీయంగా ఉండడం.” అక్ష., “విశ్వసనీయ ప్రేమను ప్రేమించడం.”
లేదా “న్యాయంగా ఉండడం; నిష్పక్షపాతంగా ఉండడం.”
లేదా “ఆచరణాత్మక తెలివి.”
లేదా “అసంపూర్ణ.”
అనుబంధం B14 చూడండి.
లేదా “నిర్దోషిగా.”