మీకా 4:1-13

  • యెహోవా పర్వతం ఎత్తుగా ఎత్తబడుతుంది (1-5)

    • ఖడ్గాల్ని నాగటి నక్కులుగా (3)

    • ‘మనం యెహోవాను అనుసరిస్తాం’ (5)

  • పూర్వస్థితికి వచ్చిన సీయోను బలంగా తయారౌతుంది (6-13)

4  ఆ రోజుల చివర్లో,*యెహోవా మందిర పర్వతం+పర్వత శిఖరాల పైన దృఢంగా స్థాపించబడుతుంది,కొండల కన్నా ఎత్తుగా ఎత్తబడుతుంది,దేశదేశాల ప్రజలు ప్రవాహంలా అక్కడికి వస్తారు.+   ఎన్నో దేశాల ప్రజలు వచ్చి ఇలా చెప్పుకుంటారు:“రండి, మనం యెహోవా పర్వతం మీదికి, యాకోబు దేవుని మందిరానికి వెళ్దాం.+ఆయన తన మార్గాల గురించి మనకు బోధిస్తాడు, మనం ఆయన త్రోవల్లో నడుద్దాం.”ఎందుకంటే, సీయోనులో నుండి ధర్మశాస్త్రం,* యెరూషలేములో నుండి యెహోవా వాక్యం బయల్దేరతాయి.   ఆయన అనేక దేశాల ప్రజల మధ్య న్యాయం తీరుస్తాడు,+దూరాన ఉన్న బలమైన దేశాలకు సంబంధించిన విషయాల్ని చక్కదిద్దుతాడు.* వాళ్లు తమ ఖడ్గాల్ని నాగటి నక్కులుగాతమ ఈటెల్ని మచ్చుకత్తులుగా* సాగగొడతారు.+ దేశం మీదికి దేశం ఖడ్గం ఎత్తదు,వాళ్లిక యుద్ధం చేయడం నేర్చుకోరు.+   వాళ్లలో ప్రతీ ఒక్కరు తమ ద్రాక్షచెట్టు కింద, తమ అంజూర చెట్టు కింద కూర్చుంటారు,*+ఎవ్వరూ వాళ్లను భయపెట్టరు,+ఎందుకంటే సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవాయే ఈ మాట చెప్పాడు.   ప్రజలందరూ తమతమ దేవుళ్లను అనుసరిస్తారు,*మనమైతే శాశ్వతకాలం మన దేవుడైన యెహోవాను అనుసరిస్తాం.*+   యెహోవా ఇలా ప్రకటిస్తున్నాడు: “ఆ రోజున,నేను గాయపర్చిన ప్రజలతో సహాకుంటుతున్న వాళ్లను* సమకూరుస్తాను,+చెదిరిపోయిన వాళ్లను* పోగుచేస్తాను.   కుంటుతున్న వాళ్లను ఒక శేషంగా చేస్తాను,+దూరంగా వెళ్లగొట్టబడిన వాళ్లను బలమైన జనంగా చేస్తాను;+అప్పుడు యెహోవా సీయోను పర్వతం నుండియుగయుగాలు వాళ్ల మీద రాజుగా పరిపాలిస్తాడు.   మందల గోపురమా,సీయోను+ కూతురి పర్వతమా,అది, అంటే మొదటి* పరిపాలన,+యెరూషలేము ప్రజలకు చెందిన రాజ్యం నీ దగ్గరికి వస్తుంది.+   ఇప్పుడు నువ్వు ఎందుకు గట్టిగా అరుస్తున్నావు? నీకు రాజు లేడా?నీ సలహాదారుడు నాశనం అయ్యాడా?అందుకే నువ్వు ప్రసవించే స్త్రీలా వేదనపడుతున్నావా?+ 10  సీయోను కూతురా,ప్రసవించే స్త్రీలా నొప్పితో మూల్గుతూ మెలికలు తిరుగు;ఎందుకంటే, ఇప్పుడు నువ్వు నగరం నుండి బయటికి వెళ్లి అక్కడ నివసిస్తావు. నువ్వు బబులోను దాకా వెళ్తావు,+అక్కడ నువ్వు రక్షించబడతావు;+అక్కడ యెహోవా నిన్ను నీ శత్రువుల చేతుల్లో నుండి తిరిగి కొంటాడు.+ 11  చాలా దేశాలు నీకు వ్యతిరేకంగా పోగుచేయబడతాయి;వాళ్లు, ‘సీయోను అపవిత్రం కావాలి,అది మనం కళ్లారా చూడాలి’ అని అంటారు. 12  కానీ వాళ్లకు యెహోవా ఆలోచనలు తెలియవు,ఆయన సంకల్పాన్ని* వాళ్లు అర్థం చేసుకోరు;ఎందుకంటే, కొత్త ధాన్యపు పనల్ని కళ్లంలో* పోగుచేసినట్టు ఆయన వాళ్లను పోగుచేస్తాడు. 13  సీయోను కూతురా, లేచి నూర్చు;+నేను నీ కొమ్ముల్ని ఇనుపవిగా,నీ డెక్కల్ని* రాగివిగా చేస్తాను,నువ్వు దేశదేశాల ప్రజల్ని నలగ్గొడతావు.+ వాళ్ల అక్రమ లాభాన్ని యెహోవాకు సమర్పిస్తావు,వాళ్ల వనరుల్ని సమస్త భూమికి నిజమైన ప్రభువు అయిన దేవునికి అర్పిస్తావు.”+

అధస్సూచీలు

లేదా “చివరి రోజుల్లో.”
లేదా “ఉపదేశం.”
లేదా “సరిదిద్దుతాడు.”
అంటే, మొక్కల్ని కత్తిరించే కత్తెరలు.
లేదా “నివసిస్తారు.”
అక్ష., “దేవుళ్ల పేరున నడుస్తారు.”
అక్ష., “యెహోవా పేరున నడుస్తాం.”
అక్ష., “దాన్ని.”
అక్ష., “దాన్ని.”
లేదా “మునుపటి.”
లేదా “ఆలోచనను.”
పదకోశం చూడండి.
లేదా “గిట్టల్ని.”