మార్కు సువార్త 9:1-50

  • యేసు రూపాంతరం (1-13)

  • చెడ్డదూత పట్టిన అబ్బాయి బాగవ్వడం (14-29)

    • విశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తికి అన్నీ సాధ్యమే (23)

  • యేసు తన మరణం గురించి మళ్లీ చెప్పడం (30-32)

  • శిష్యులు తమలో ఎవరు గొప్ప అని వాదించుకోవడం (33-37)

  • మనకు వ్యతిరేకంగా లేని వ్యక్తి మన వైపే ఉన్నాడు (38-41)

  • విశ్వాసం కోల్పోవడానికి కారణమయ్యేవాళ్లు (42-48)

  • “మీరు ఉప్పులా ఉండండి” (49, 50)

9  యేసు వాళ్లతో ఇంకా ఇలా అన్నాడు: “నేను నిజంగా మీతో చెప్తున్నాను, ఇక్కడ ఉన్నవాళ్లలో కొంతమంది దేవుని రాజ్యం గొప్ప శక్తితో రావడం చూసేవరకు చనిపోరు.”+  ఆరు రోజుల తర్వాత యేసు పేతురును, యాకోబును, యోహానును మాత్రమే తీసుకొని ఎత్తైన ఒక కొండ మీదికి వెళ్లాడు. అక్కడ వాళ్ల ముందు యేసు రూపం మారిపోయింది.*+  ఆయన పైవస్త్రాలు భూమ్మీద ఏ చాకలీ ఉతకలేనంత తెల్లగా అయ్యి తళతళ మెరుస్తున్నాయి.  అక్కడ మోషే, ఏలీయా కూడా వాళ్లకు కనిపించారు, వాళ్లిద్దరు యేసుతో మాట్లాడుతున్నారు.  అప్పుడు పేతురు యేసుతో, “రబ్బీ, మనం ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది. కాబట్టి మమ్మల్ని మూడు డేరాలు వేయనివ్వు. ఒకటి నీకు, ఒకటి మోషేకు, ఒకటి ఏలీయాకు” అన్నాడు.  నిజానికి పేతురుకు ఏమి మాట్లాడాలో తోచలేదు, ఎందుకంటే వాళ్లకు చాలా భయమేసింది.  అప్పుడు ఒక మేఘం ఏర్పడి వాళ్లను కమ్మేసింది, ఆ మేఘంలో నుండి ఒక స్వరం+ ఇలా వినిపించింది: “ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు.+ ఈయన మాట వినండి.”+  వెంటనే వాళ్లు చుట్టూ చూశారు, అక్కడ యేసు తప్ప ఇంకెవ్వరూ వాళ్లకు కనిపించలేదు.  వాళ్లు కొండ దిగి వస్తుండగా యేసు, మానవ కుమారుడు మృతుల్లో నుండి బ్రతికేంత వరకు తాము చూసినదాని గురించి ఎవ్వరికీ చెప్పొద్దని వాళ్లకు గట్టిగా ఆజ్ఞాపించాడు.+ 10  వాళ్లు ఆయన మాటను గంభీరంగా తీసుకున్నారు,* కానీ ఆయన మృతుల్లో నుండి బ్రతకడమంటే ఏమిటనే దాని గురించి వాళ్లలోవాళ్లు మాట్లాడుకున్నారు. 11  తర్వాత వాళ్లు, “ముందు ఏలీయా రావాలని శాస్త్రులు ఎందుకు అంటున్నారు?”+ అని ఆయన్ని అడిగారు. 12  అందుకు ఆయన వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “నిజమే, ఏలీయా ముందుగానే వచ్చి అన్నిటినీ చక్కబెడతాడు; అయితే మానవ కుమారుడు ఎన్నో బాధలు పడాలని,+ తిరస్కారానికి గురవ్వాలని+ ఎందుకు రాయబడింది? 13  నేను మీతో చెప్తున్నాను, నిజానికి ఏలీయా+ వచ్చాడు. అతని గురించి రాయబడినట్టుగానే వాళ్లు అతనితో తమకు ఇష్టమొచ్చినట్టు ప్రవర్తించారు.”+ 14  యేసు, ఆ ముగ్గురు శిష్యులు కలిసి మిగతా శిష్యుల దగ్గరికి వచ్చేసరికి వాళ్ల చుట్టూ చాలామంది ప్రజలు ఉన్నారు, శాస్త్రులు వాళ్లతో వాదిస్తున్నారు.+ 15  కానీ యేసు కనబడగానే ఆ ప్రజలంతా ఆశ్చర్యపోయి, పరుగెత్తుకుంటూ ఆయన దగ్గరికి వచ్చి నమస్కారం చేశారు. 16  యేసు, “మీరు దేని గురించి వాళ్లతో వాదిస్తున్నారు?” అని అడిగాడు. 17  అప్పుడు వాళ్లలో ఒకతను ఇలా చెప్పాడు: “బోధకుడా, మా అబ్బాయికి మూగ దూత* పట్టాడు. అందుకే అతన్ని నీ దగ్గరికి తీసుకొచ్చాను.+ 18  ఆ చెడ్డదూత పట్టినప్పుడల్లా అతను కింద పడిపోతాడు, అతని నోట్లో నుండి నురగ వస్తుంది, పళ్లు కొరుక్కుంటాడు, నీరసించిపోతాడు. ఆ చెడ్డదూతను వెళ్లగొట్టమని నీ శిష్యుల్ని అడిగాను కానీ వాళ్ల వల్ల కాలేదు.” 19  అప్పుడు యేసు వాళ్లతో, “విశ్వాసంలేని తరమా,+ ఎంతకాలం నేను మీతో ఉండాలి? ఎంతకాలం మిమ్మల్ని సహించాలి? ఆ అబ్బాయిని నా దగ్గరికి తీసుకురండి” అన్నాడు.+ 20  వాళ్లు ఆ అబ్బాయిని యేసు దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు, కానీ ఆ చెడ్డదూత యేసును చూడగానే ఆ అబ్బాయిని గిలగిలా కొట్టుకునేలా చేశాడు. అతను కిందపడి అటూఇటూ దొర్లుతూ ఉన్నాడు, అతని నోట్లో నుండి నురగ వస్తూ ఉంది. 21  అప్పుడు యేసు, “అతనికి ఎంతకాలంగా ఇలా జరుగుతోంది?” అని వాళ్ల నాన్నను అడిగాడు. అతను ఇలా చెప్పాడు: “చిన్నప్పటి నుండీ ఇలాగే జరుగుతోంది. 22  చెడ్డదూత అతన్ని చంపేయాలని తరచూ మంటల్లోకి, నీళ్లలోకి తోసేస్తాడు. నువ్వు ఏమైనా చేయగలిగితే, మామీద జాలి చూపించి మాకు సహాయం చేయి.” 23  అప్పుడు యేసు అతనితో, “ ‘చేయగలిగితే’ అనే మాట ఎందుకు? విశ్వాసం ఉన్న వ్యక్తికి అన్నీ సాధ్యమే”+ అని చెప్పాడు. 24  వెంటనే అతను గట్టిగా, “నాకు విశ్వాసం ఉంది! ఒకవేళ విశ్వాసం తక్కువగా ఉంటే సహాయం చేయి”+ అన్నాడు. 25  ప్రజలు తమవైపు పరుగెత్తుకురావడం గమనించి, యేసు ఆ అపవిత్ర దూతను* గద్దిస్తూ, “చెవుడున్న మూగ దూతా, నీకు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను, బయటికి రా. ఇంకెప్పుడూ అతనిలోకి ప్రవేశించకు!” అన్నాడు.+ 26  ఆ అపవిత్ర దూత గట్టిగా అరిచి, ఆ అబ్బాయిని గిలగిల కొట్టుకునేలా చేసి అతనిలో నుండి బయటికి వచ్చేశాడు. అప్పుడు ఆ అబ్బాయి చనిపోయినవాడిలా పడివున్నాడు. దాంతో చాలామంది, “ఈ అబ్బాయి చనిపోయాడు!” అన్నారు. 27  అయితే యేసు ఆ అబ్బాయి చెయ్యి పట్టుకొని పైకి లేపాడు, అతను లేచి నిలబడ్డాడు. 28  ఆ తర్వాత యేసు ఒక ఇంట్లోకి వెళ్లాడు. యేసు ఒక్కడే ఉన్నప్పుడు శిష్యులు ఆయన్ని, “ఆ చెడ్డదూతను మేము ఎందుకు వెళ్లగొట్టలేకపోయాం?” అని అడిగారు.+ 29  అందుకు యేసు, “ఇలాంటి చెడ్డదూతల్ని వెళ్లగొట్టడం ప్రార్థన వల్ల మాత్రమే సాధ్యమౌతుంది” అని చెప్పాడు. 30  వాళ్లు అక్కడి నుండి బయల్దేరి గలిలయ గుండా ప్రయాణించారు. అయితే యేసు ఆ విషయం గురించి ఎవ్వరికీ తెలియకూడదని అనుకున్నాడు. 31  ఆయన తన శిష్యులకు బోధిస్తూ, “మానవ కుమారుడు శత్రువుల చేతికి అప్పగించబడబోతున్నాడు, వాళ్లు ఆయన్ని చంపుతారు.+ అయితే ఆయన చనిపోయినా, మూడు రోజుల తర్వాత మళ్లీ బ్రతుకుతాడు”+ అని చెప్తూ ఉన్నాడు. 32  ఆయన మాటలు వాళ్లకు అర్థంకాలేదు, కానీ దాని గురించి ఆయన్ని అడగడానికి వాళ్లు భయపడ్డారు. 33  వాళ్లు కపెర్నహూముకు చేరుకున్నారు. ఇంటికి వచ్చాక యేసు వాళ్లను, “దారిలో మీరు దేని గురించి వాదించుకుంటున్నారు?”+ అని అడిగాడు. 34  అయితే వాళ్లు మౌనంగా ఉండిపోయారు, ఎందుకంటే దారిలో వాళ్లు తమలో ఎవరు గొప్ప అని వాదించుకున్నారు. 35  అప్పుడు ఆయన కూర్చొని ఆ పన్నెండుమందిని పిలిచి, “ఎవరైనా అందరికంటే ముందు ఉండాలని అనుకుంటే, అతను అందరికంటే చివర్లో ఉండాలి, అందరికీ సేవ చేయాలి”+ అని చెప్పాడు. 36  తర్వాత ఆయన ఒక చిన్న బాబును వాళ్ల మధ్య నిలబెట్టి, అతని భుజాల చుట్టూ చేతులేసి వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: 37  “నా పేరున ఇలాంటి చిన్నపిల్లల్లో ఒకర్ని చేర్చుకునే వ్యక్తి+ నన్ను కూడా చేర్చుకుంటున్నాడు. నన్ను చేర్చుకునే వ్యక్తి, నన్నే కాదు నన్ను పంపిన దేవుణ్ణి కూడా చేర్చుకుంటున్నాడు.”+ 38  యోహాను యేసుతో ఇలా అన్నాడు: “బోధకుడా, ఒకతను నీ పేరున చెడ్డదూతల్ని వెళ్లగొడుతుండడం మేము చూశాం; అతను మనలో ఒకడు కాదు కాబట్టి మేము అతన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నించాం.”+ 39  కానీ యేసు ఇలా అన్నాడు: “అతన్ని ఆపడానికి ప్రయత్నించొద్దు. ఎందుకంటే నా పేరున అద్భుతాలు చేసేవాళ్లెవ్వరూ అంత త్వరగా నా గురించి చెడ్డగా మాట్లాడలేరు. 40  మనకు వ్యతిరేకంగా లేని వ్యక్తి మన వైపే ఉన్నాడు.+ 41  నేను నిజంగా మీతో చెప్తున్నాను, మీరు క్రీస్తు శిష్యులని మీకు గిన్నెడు నీళ్లు ఇచ్చేవాళ్లు+ ఎవరైనా సరే తప్పకుండా ప్రతిఫలం పొందుతారు. 42  విశ్వాసంగల ఈ చిన్నవాళ్లలో ఒకరు విశ్వాసం కోల్పోవడానికి* ఎవరైతే కారణమౌతారో, అతను మెడకు పెద్ద తిరుగలి రాయి కట్టబడి సముద్రంలో పడేయబడడమే అతనికి మంచిది.+ 43  “నీ చెయ్యి నీతో పాపం చేయిస్తుంటే* దాన్ని నరికేయి. ఆర్పలేని మంటలు గల గెహెన్నాలోకి* రెండు చేతులతో వెళ్లడం కన్నా ఒక్క చెయ్యితో జీవాన్ని పొందడం నీకు మంచిది.+ 44  *—— 45  నీ కాలు నీతో పాపం చేయిస్తుంటే దాన్ని నరికేయి. రెండు కాళ్లతో గెహెన్నాలో*+ పడేయబడడం కన్నా ఒక్క కాలుతో జీవాన్ని పొందడం నీకు మంచిది. 46  *—— 47  నీ కన్ను నీతో పాపం చేయిస్తుంటే, దాన్ని తీసిపారేయి.+ రెండు కళ్లతో గెహెన్నాలో* పడేయబడడం కన్నా ఒక్క కన్నుతో దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించడం నీకు మంచిది.+ 48  అక్కడ* పురుగు చావదు, అగ్ని ఆరదు.+ 49  “ఉప్పు చల్లినట్టుగా ప్రతీ ఒక్కరి మీద అగ్ని కురిపించబడాలి.+ 50  ఉప్పు చాలా మంచిది, కానీ అది దాని రుచి* కోల్పోతే, దానికి మళ్లీ ఉప్పదనం ఎలా వస్తుంది?+ మీరు ఉప్పులా ఉండండి,+ ఒకరితో ఒకరు శాంతిగా మెలగండి.”+

అధస్సూచీలు

లేదా “రూపాంతరం చెందాడు.”
లేదా “ఆ విషయాన్ని ఎవ్వరికీ చెప్పలేదు” అయ్యుంటుంది.
పదకోశంలో “చెడ్డదూతలు” చూడండి.
పదకోశంలో “చెడ్డదూతలు” చూడండి.
అక్ష., “తడబడడానికి.”
అక్ష., “నిన్ను తడబడేలా చేస్తుంటే.”
పదకోశం చూడండి.
అనుబంధం A3 చూడండి.
పదకోశం చూడండి.
అనుబంధం A3 చూడండి.
పదకోశం చూడండి.
లేదా “గెహెన్నాలో.”
లేదా “సారం.”