మార్కు సువార్త 12:1-44

  • హంతకులైన కౌలుదారుల ఉదాహరణ (1-12)

  • దేవుడు, కైసరు (13-17)

  • పునరుత్థానం గురించిన ప్రశ్న (18-27)

  • అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైన రెండు ఆజ్ఞలు (28-34)

  • క్రీస్తు దావీదు కుమారుడా? (35-37ఎ)

  • శాస్త్రుల విషయంలో హెచ్చరిక (37బి-40)

  • పేద విధవరాలి రెండు నాణేలు (41-44)

12  తర్వాత ఆయన వాళ్లకు ఉదాహరణలతో* బోధించడం మొదలుపెట్టాడు: “ఒకతను ద్రాక్షతోట నాటించి,+ చుట్టూ కంచె వేయించాడు. ద్రాక్షపండ్లు తొక్కించడానికి ఒక తొట్టి తొలిపించాడు, కాపలా కోసం ఒక బురుజు కట్టించాడు;+ తర్వాత దాన్ని కౌలుకిచ్చి వేరే దేశానికి వెళ్లిపోయాడు.+  సమయం వచ్చినప్పుడు, అతను పంటలో తనకు రావాల్సిన భాగాన్ని తీసుకురావడానికి ఆ రైతుల దగ్గరికి ఒక దాసుణ్ణి పంపించాడు.  కానీ వాళ్లు అతన్ని పట్టుకొని కొట్టి, వట్టి చేతులతో పంపించేశారు.  తర్వాత అతను ఇంకో దాసుణ్ణి పంపించాడు. వాళ్లు ఆ దాసుణ్ణి తల మీద కొట్టి అవమానించారు.+  యజమాని మళ్లీ ఇంకో దాసుణ్ణి పంపించాడు, వాళ్లు అతన్ని చంపేశారు. అలా ఆ యజమాని చాలామంది దాసుల్ని పంపించాడు. వాళ్లు కొంతమందిని కొట్టారు, కొంతమందిని చంపేశారు.  ఆ యజమానికి ఎంతో ఇష్టమైన ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు.+ కాబట్టి అతను, ‘వాళ్లు నా కుమారుణ్ణి గౌరవిస్తారు’ అని అనుకొని చివరికి ఆ కుమారుణ్ణి వాళ్ల దగ్గరికి పంపించాడు.  కానీ ఆ రైతులు, ‘ఇతను వారసుడు.+ రండి, ఇతన్ని చంపేద్దాం, అప్పుడు ఆస్తి మనదైపోతుంది’ అని తమలోతాము అనుకున్నారు.  దాంతో వాళ్లు అతన్ని పట్టుకొని చంపేసి ద్రాక్షతోట బయట పడేశారు.+  అప్పుడు ద్రాక్షతోట యజమాని ఏమి చేస్తాడు? అతను వచ్చి ఆ రైతుల్ని చంపి, ద్రాక్షతోటను వేరేవాళ్లకు ఇస్తాడు.+ 10  మీరు ఈ లేఖనాన్ని ఎప్పుడూ చదవలేదా: ‘కట్టేవాళ్లు వద్దనుకున్న రాయి ముఖ్యమైన మూలరాయి* అయింది.+ 11  ఇది యెహోవా* వల్ల జరిగింది, ఇది మన కళ్లకు ఆశ్చర్యం.’ ”+ 12  ఆయన తమను మనసులో పెట్టుకునే ఆ ఉదాహరణ చెప్పాడని వాళ్లకు అర్థమవ్వడంతో వెంటనే ఆయన్ని పట్టుకోవాలనుకున్నారు,* కానీ ప్రజలకు భయపడ్డారు. అందుకే వాళ్లు ఆయన దగ్గర నుండి వెళ్లిపోయారు.+ 13  తర్వాత వాళ్లు ఆయన మాటల్లో తప్పు పట్టుకోవాలని కొంతమంది పరిసయ్యుల్ని, హేరోదు అనుచరుల్ని* ఆయన దగ్గరికి పంపించారు.+ 14  వాళ్లు ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అన్నారు: “బోధకుడా, నువ్వు ఎప్పుడూ సత్యమే మాట్లాడతావని, ఎవరి మెప్పూ కోరవని మాకు తెలుసు. ఎందుకంటే నువ్వు మనుషుల హోదా పట్టించుకోకుండా దేవుని మార్గం గురించిన సత్యాన్ని బోధిస్తావు. అయితే మాకు ఒక విషయం చెప్పు, కైసరుకు పన్ను* కట్టడం న్యాయమా, కాదా?* 15  మేము పన్ను కట్టాలా, వద్దా?” ఆయన వాళ్ల వేషధారణను పసిగట్టి, “మీరు ఎందుకు నన్ను పరీక్షిస్తున్నారు? ఒక దేనారం* తీసుకొచ్చి నాకు చూపించండి” అన్నాడు. 16  వాళ్లు ఒక దేనారం తీసుకొచ్చి చూపించారు. ఆయన వాళ్లను, “దీని మీదున్న బొమ్మ, పేరు ఎవరివి?” అని అడిగాడు. దానికి వాళ్లు, “కైసరువి” అన్నారు. 17  అప్పుడు యేసు, “అయితే, కైసరువి కైసరుకు చెల్లించండి,+ కానీ దేవునివి దేవునికి చెల్లించండి”+ అన్నాడు. వాళ్లు ఆయన మాటలకు ఆశ్చర్యపోయారు. 18  ఆ తర్వాత, పునరుత్థానం లేదని చెప్పే* సద్దూకయ్యులు+ ఆయన దగ్గరికి వచ్చి ఇలా అడిగారు:+ 19  “బోధకుడా, ఒక వ్యక్తి పిల్లలు లేకుండా చనిపోతే, అతని సహోదరుడు అతని భార్యను పెళ్లి చేసుకుని అతని కోసం పిల్లల్ని కనాలని మోషే రాశాడు.+ 20  అయితే ఒక కుటుంబంలో ఏడుగురు అన్నదమ్ములు ఉండేవాళ్లు. మొదటివాడు ఒకామెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు, కానీ పిల్లలు లేకుండానే చనిపోయాడు. 21  రెండోవాడు ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నాడు, కానీ అతను కూడా పిల్లలు లేకుండానే చనిపోయాడు. మూడోవాడి విషయంలో కూడా అదే జరిగింది. 22  అలా ఆ ఏడుగురూ పిల్లలు లేకుండానే చనిపోయారు, చివరికి ఆమె కూడా చనిపోయింది. 23  ఆ ఏడుగురూ ఆమెను పెళ్లి చేసుకున్నారు కదా, మరి చనిపోయినవాళ్లు మళ్లీ బ్రతికినప్పుడు ఆమె ఎవరికి భార్యగా ఉంటుంది?” 24  అప్పుడు యేసు వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “మీకు లేఖనాలూ తెలియవు, దేవుని శక్తీ తెలీదు. అందుకే మీరు పొరబడుతున్నారు.+ 25  చనిపోయినవాళ్లు మళ్లీ బ్రతికినప్పుడు స్త్రీలు గానీ పురుషులు గానీ పెళ్లి చేసుకోరు, వాళ్లు పరలోకంలోని దేవదూతల్లా ఉంటారు.+ 26  అయితే చనిపోయినవాళ్లు మళ్లీ బ్రతకడం విషయానికొస్తే, ముళ్లపొద దగ్గర దేవుడు మోషేతో అన్న మాటలు అతను రాసిన పుస్తకంలో మీరు చదవలేదా? దేవుడు అతనితో, ‘నేను అబ్రాహాముకు దేవుణ్ణి, ఇస్సాకుకు దేవుణ్ణి, యాకోబుకు దేవుణ్ణి’+ అని అన్నాడు. 27  ఆయన చనిపోయినవాళ్లకు కాదు, బ్రతికున్నవాళ్లకే దేవుడు. మీరు చాలా పొరబడ్డారు.”+ 28  అక్కడికి వచ్చి వాళ్ల వాదన విన్న ఒక శాస్త్రి, యేసు వాళ్లకు చక్కగా జవాబివ్వడం చూసి, “అన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యమైన ఆజ్ఞ ఏది?” అని ఆయన్ని అడిగాడు.+ 29  దానికి యేసు ఇలా జవాబిచ్చాడు: “అన్నిటికన్నా ప్రాముఖ్యమైన ఆజ్ఞ ఏదంటే, ‘ఓ ఇశ్రాయేలూ, విను. మన దేవుడైన యెహోవా* ఒకేఒక్క యెహోవా.* 30  నువ్వు నీ దేవుడైన యెహోవాను* నీ నిండు హృదయంతో, నీ నిండు ప్రాణంతో,* నీ నిండు మనసుతో, నీ పూర్తి బలంతో ప్రేమించాలి.’+ 31  రెండో ఆజ్ఞ ఏదంటే, ‘నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకున్నట్టు నీ సాటిమనిషిని* ప్రేమించాలి.’+ వీటికి మించిన గొప్ప ఆజ్ఞ ఇంకేదీ లేదు.” 32 ⁠ అప్పుడు ఆ శాస్త్రి ఇలా అన్నాడు: “బోధకుడా, బాగా చెప్పావు, నిజం చెప్పావు. ‘దేవుడు ఒక్కడే, ఆయన లాంటివాళ్లు ఎవ్వరూ లేరు’;+ 33  నిండు హృదయంతో, పూర్తి అవగాహనతో, పూర్తి బలంతో ఆయన్ని ప్రేమించడం, మనల్ని మనం ప్రేమించుకున్నట్టు సాటిమనిషిని ప్రేమించడం సంపూర్ణ దహనబలులన్నిటి కన్నా, అర్పణలన్నిటి కన్నా శ్రేష్ఠమైనది.”+ 34  అతను తెలివిగా జవాబిచ్చాడని గ్రహించి యేసు అతనితో, “నువ్వు దేవుని రాజ్యానికి ఎంతో దూరంలో లేవు” అన్నాడు. ఆ తర్వాత యేసును ప్రశ్నలు అడగడానికి ఇంకెవ్వరికీ ధైర్యం చాలలేదు.+ 35  అయితే యేసు ఆలయంలో ఇంకా బోధిస్తూనే ఉన్నాడు, ఆయన ఇలా అన్నాడు: “మరైతే, క్రీస్తు దావీదు కుమారుడని శాస్త్రులు ఎలా అంటున్నారు?+ 36  పవిత్రశక్తి ప్రేరణతో+ దావీదే స్వయంగా ఇలా అన్నాడు: ‘యెహోవా* నా ప్రభువుతో ఇలా చెప్పాడు: “నేను నీ శత్రువుల్ని నీ పాదాల కింద ఉంచేవరకు నువ్వు నా కుడిపక్కన కూర్చో.” ’+ 37  దావీదు క్రీస్తును ప్రభువు అని అంటున్నాడు కదా, అలాంటప్పుడు క్రీస్తు దావీదుకు కుమారుడు ఎలా అవుతాడు?”+ యేసు మాట్లాడుతుంటే చాలామంది ప్రజలు సంతోషంగా వింటూ ఉండిపోయారు. 38  ఆయన బోధిస్తూ ఇంకా ఇలా అన్నాడు: “శాస్త్రుల విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండండి. పొడవాటి అంగీలు వేసుకొని తిరగడం, సంతల్లో నమస్కారాలు పెట్టించుకోవడం వాళ్లకు ఇష్టం.+ 39  సమాజమందిరాల్లో ముందువరుస* స్థానాలు, విందుల్లో ప్రత్యేక స్థానాలు వాళ్లకు కావాలి.+ 40  వాళ్లు విధవరాళ్ల ఇళ్లను* మింగేస్తారు, అందరికీ కనిపించాలని పెద్దపెద్ద ప్రార్థనలు చేస్తారు. వాళ్లు మరింత కఠినమైన తీర్పు పొందుతారు.” 41  ఆయన ఆలయంలో కానుక పెట్టెలు+ కనబడేంత దూరంలో కూర్చొని, ప్రజలు వాటిలో డబ్బులు ఎలా వేస్తున్నారో గమనిస్తూ ఉన్నాడు. చాలామంది ధనవంతులు ఎన్నో నాణేలు వేస్తున్నారు. 42  అప్పుడు ఒక పేద విధవరాలు వచ్చి చాలా తక్కువ విలువగల రెండు చిన్న నాణేలు* వేసింది. 43  ఆయన తన శిష్యుల్ని పిలిచి ఇలా అన్నాడు: “నేను నిజంగా చెప్తున్నాను, కానుక పెట్టెల్లో డబ్బులు వేసిన వాళ్లందరి కన్నా ఈ పేద విధవరాలే ఎక్కువ వేసింది.+ 44  ఎందుకంటే వాళ్లందరూ తమ సంపదల్లో నుండి కొంచెం వేశారు, కానీ ఈమె ఎంతో అవసరంలో* ఉన్నా, తన దగ్గర ఉన్నదంతా వేసేసింది.”+

అధస్సూచీలు

లేదా “ఉపమానాలతో.”
అక్ష., “మూలకు తల.”
అనుబంధం A5 చూడండి.
లేదా “బంధించాలనుకున్నారు.”
లేదా “మద్దతుదారుల్ని.”
ఇది ప్రతీ ఒక్కరి మీద విధించే పన్నును సూచిస్తుండవచ్చు.
లేదా “సరైనదా, కాదా?”
అనుబంధం B14 చూడండి.
లేదా “చనిపోయినవాళ్లు మళ్లీ బ్రతుకుతారనే బోధను నమ్మని.”
అనుబంధం A5 చూడండి.
అనుబంధం A5 చూడండి.
అనుబంధం A5 చూడండి.
పదకోశం చూడండి.
లేదా “పొరుగువాణ్ణి.”
అనుబంధం A5 చూడండి.
లేదా “శ్రేష్ఠమైన.”
లేదా “ఆస్తుల్ని.”
అక్ష., “రెండు లెప్టా,” అంటే ఒక క్వాడ్రన్స్‌. అనుబంధం B14 చూడండి.
లేదా “పేదరికంలో.”