మలాకీ 3:1-18

 • తన ఆలయాన్ని శుద్ధీకరించడానికి నిజమైన ప్రభువు వస్తాడు (1-5)

  • ఒప్పంద సందేశకుడు (1)

 • యెహోవా దగ్గరికి తిరిగి రమ్మనే ప్రోత్సాహం (6-12)

  • యెహోవా మార్పులేనివాడు (6)

  • ‘నా దగ్గరికి తిరిగి రండి, నేను మీ దగ్గరికి తిరిగొస్తాను’ (7)

  • ‘పదోవంతులన్నీ తీసుకురండి, యెహోవా దీవెనలు కుమ్మరిస్తాడు’ (10)

 • నీతిమంతుడు, దుష్టుడు (13-18)

  • దేవుని ముందు ఒక జ్ఞాపకార్థ గ్రంథం రాయబడింది (16)

  • నీతిమంతునికి, దుష్టునికి తేడా (18)

3  “ఇదిగో! నేను నా సందేశకుణ్ణి పంపుతు​న్నాను, అతను నాకు ముందుగా మార్గాన్ని సిద్ధం చేస్తాడు.+ మీరు వెదుకుతున్న నిజమైన ప్రభువు అకస్మాత్తుగా తన ఆలయానికి వస్తాడు;+ అలాగే, మీరు ఎవరి కోసం సంతో​షంగా ఎదురుచూస్తున్నారో ఆ ఒప్పంద సందేశకుడు* వస్తాడు. ఇదిగో! ఆయన తప్పకుండా వస్తాడు” అని సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా చెప్తున్నాడు.  “కానీ ఆయన వచ్చే రోజును ఎవరు తట్టుకోగలరు? ఆయన కనిపించినప్పుడు ఎవరు నిలబడగలరు? ఆయన కంసాలివాని అగ్నిలాంటి వాడు, చాకలివాని సబ్బులాంటి వాడు.+  ఆయన పుటం వేసి* వెండిని శుద్ధిచేసే కంసాలిలా+ కూర్చొని, లేవి కుమారుల్ని శుద్ధీకరిస్తాడు; బంగారాన్ని, వెండిని శుద్ధిచేసినట్టు ఆయన వాళ్లను శుద్ధీకరిస్తాడు. అప్పుడు వాళ్లు యెహోవాకు నీతితో కానుకలు అర్పించే ప్రజలౌతారు.  అంతేకాదు పూర్వకాలంలోలాగే యూదా, యెరూషలేము అర్పించే కానుకలు యెహోవాను నిజంగా సంతోషపెడతాయి.+  “తీర్పు తీర్చడానికి నేను మీ దగ్గరికి వస్తాను. మంత్రగాళ్లకు,+ వ్యభిచారులకు, తప్పుడు ప్రమాణాలు చేసేవాళ్లకు,+ జీతగాళ్లనూ+ విధ​వరాళ్లనూ అనాథలనూ* మోసం చేసేవాళ్లకు,+ పరదేశులకు సహాయం చేయడానికి నిరాకరించే* వాళ్లకు+ వ్యతిరేకంగా నేను వెంటనే సాక్ష్యం చెప్తాను. వీళ్లు నాకు భయపడలేదు” అని సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా చెప్తున్నాడు.  “నేను యెహోవాను; నేను మార్పులేని​వాణ్ణి.*+ మీరు యాకోబు కుమారులు; అందుకే, మీరు ఇంకా పూర్తిగా నాశనం కాలేదు.  మీ పూర్వీకుల కాలం నుండి మీరు నా శాసనాల్ని విడిచి పక్కకు తొలగిపోయారు, వాటిని పాటించలేదు.+ నా దగ్గరికి తిరిగిరండి, అప్పుడు నేను మీ దగ్గరికి తిరిగొస్తాను”+ అని సైన్యాలకు అధి​పతైన యెహోవా చెప్తున్నాడు. కానీ మీరు, “మేము నీ దగ్గరికి ఎలా తిరిగి రావాలి?” అని అంటున్నారు.  “మామూలు మనిషి దేవుణ్ణి దోచుకుంటాడా? కానీ మీరు నన్ను దోచుకుంటున్నారు.” “మేము నిన్ను ఎలా దోచుకున్నాం?” అని మీరు అంటున్నారు. “పదోవంతుల్ని,* కానుకల్ని ఇవ్వకుండా ఉండడం ద్వారా మీరు నన్ను దోచుకున్నారు.  మీరు నిజంగా శాపగ్రస్తులు,* ఎందుకంటే మీరు నన్ను దోచుకుంటున్నారు. అవును, దేశమంతా నన్ను దోచుకుంటోంది. 10  నా మందిరంలో ఆహారం ఉండేలా,+ మీ పదోవంతులన్నీ ఆలయ గోదాములోకి తీసుకురండి.+ దయచేసి ఈ విషయంలో నన్ను పరీక్షించండి; నేను ఆకాశ ద్వారాలు* విప్పి, మీకు కొరత అనేదే లేకుండాపోయే వరకు+ మీపై దీవెనల్ని కుమ్మరిస్తానో* లేదో పరీక్షించి చూడండి”+ అని సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా అంటున్నాడు. 11  “మీ పొలాన్ని మింగేసే చీడపురుగుల్ని నేను గద్దిస్తాను, అవి మీ పంటను నాశనం చేయవు. మీ ద్రాక్షతోట ఫలించకుండా ఉండదు”+ అని సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా చెప్తున్నాడు. 12  “దేశాలన్నీ మీరు సంతోషంగల ప్రజలని ప్రకటించాల్సిందే,+ ఎందుకంటే మీరు ఆహ్లాద​కరమైన దేశం అవుతారు” అని సైన్యాలకు అధి​పతైన యెహోవా చెప్తున్నాడు. 13  “మీరు నాకు వ్యతిరేకంగా కఠినమైన మాటలు మాట్లాడారు” అని యెహోవా అంటున్నాడు. అయినా, “మేము నీకు వ్యతిరేకంగా ఎలా మాట్లాడుకున్నాం?” అని మీరు అడుగుతున్నారు.+ 14  “మీరు ఇలా అంటున్నారు: ‘దేవునికి సేవచేయడం వల్ల ప్రయోజనమేమీ లేదు.+ ఆయన చెప్పినవి చేయడం వల్ల, మన పాపాల్ని బట్టి సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ముందు విచారపడడం వల్ల మనం ఏం ప్రయోజనం పొందాం? 15  గర్విష్ఠులే సంతోషంగా ఉన్నట్టు మనకు అనిపిస్తుంది, చెడుగా నడుచుకునేవాళ్లే వర్ధిల్లుతున్నారు.+ వాళ్లు దేవుణ్ణి పరీక్షించే సాహసం చేసినా వాళ్లకు ఏ హానీ జరగట్లేదు.’ ” 16  ఆ సమయంలో యెహోవాకు భయ​పడేవాళ్లు ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుకు​న్నారు. అవును, వాళ్లలో ప్రతీ వ్యక్తి తన ​తోటివాడితో మాట్లాడాడు. అప్పుడు యెహోవా వాళ్ల మాటల్ని శ్రద్ధగా వింటూ ఉన్నాడు. ​అంతేకాదు, యెహోవాకు భయపడుతున్నవాళ్ల కోసం, ఆయన పేరు గురించి ధ్యానిస్తున్నవాళ్ల* కోసం+ ఆయన ముందు ఒక జ్ఞాపకార్థ గ్రంథం రాయబడింది.+ 17  సైన్యాలకు అధిపతైన యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు: “నేను వాళ్లను నా ప్రత్యేకమైన సొత్తుగా* చేసుకునే రోజున+ వాళ్లు నావాళ్లు ​అవుతారు.+ తనకు సేవచేసే కుమారుని మీద తండ్రి కనికరం చూపించినట్టే, నేను వాళ్ల మీద ​కనికరం చూపిస్తాను.+ 18  అప్పుడు మీరు నీతిమంతునికి, దుష్టునికి; దేవుణ్ణి సేవిస్తున్న వ్యక్తికి, సేవించని వ్యక్తికి మధ్య తేడాను మళ్లీ చూస్తారు.”+

అధస్సూచీలు

లేదా “నిబంధన దూత.”
లేదా “మలినాలు తీసేసి.”
లేదా “తండ్రి​లేని పిల్లలనూ.”
లేదా “పరదేశుల హక్కుల్ని కాలరాసే.”
లేదా “నేను మారలేదు.”
లేదా “దశమభాగాల్ని.”
లేదా “మీరు ఒక శాపంతో నన్ను శపిస్తు​న్నారు” అయ్యుంటుంది.
లేదా “తూములు.”
అక్ష., “పూర్తిగా కుమ్మరిస్తానో.”
లేదా “ఆలోచిస్తున్నవాళ్ల.” లేదా “అమూల్యంగా ఎంచుతున్నవాళ్ల” అయ్యుంటుంది.
లేదా “విలువైన సంపదగా.”