మత్తయి సువార్త 19:1-30

  • పెళ్లి, విడాకులు (1-9)

  • పెళ్లిచేసుకోకుండా ఉండడమనే ​బహుమానం (10-12)

  • పిల్లల్ని యేసు దీవించడం (13-15)

  • ధనవంతుడైన ఒక యువకుడి ప్రశ్న (16-24)

  • రాజ్యం కోసం త్యాగాలు (25-30)

19  యేసు ఈ విషయాలు మాట్లాడడం ముగించాక, గలిలయ నుండి బయల్దేరి యొర్దాను నది దాటి యూదయ సరిహద్దులకు* వచ్చాడు.+  చాలామంది ప్రజలు ఆయన వెనక వెళ్లారు, అక్కడ ఆయన రోగుల్ని బాగుచేశాడు.  అప్పుడు పరిసయ్యులు యేసును పరీక్షించడానికి ఆయన దగ్గరికి వచ్చి, “ఒక వ్యక్తి ఏదైనా ఒక కారణాన్ని బట్టి తన భార్యకు విడాకులు ఇవ్వడం సరైనదేనా?” అని అడిగారు.+  దానికి యేసు ఇలా చెప్పాడు: “మీరు ఇది చదవలేదా? దేవుడు మొదట్లో వాళ్లను సృష్టించినప్పుడు పురుషునిగా, స్త్రీగా సృష్టించి+  ఇలా అన్నాడు: ‘అందుకే, పురుషుడు తన అమ్మానాన్నల్ని విడిచిపెట్టి తన భార్యను అంటిపెట్టుకొని ఉంటాడు, వాళ్లిద్దరూ ఒక్క శరీరంగా ఉంటారు.’+  కాబట్టి వాళ్లు ఇక ఇద్దరుగా కాదుగానీ ఒకే శరీరంగా ఉంటారు. అందుకే దేవుడు ఒకటి చేసినవాళ్లను* ఏ మనిషీ విడదీయకూడదు.”+  అప్పుడు వాళ్లు, “మరైతే విడాకుల పత్రం ఇచ్చి భార్యను పంపించేయమని మోషే ఎందుకు చెప్పాడు?” అని ఆయన్ని అడిగారు.+  దానికి యేసు వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “మీ హృదయాలు మొద్దుబారిపోవడం* వల్లే, మీ భార్యలకు విడాకులు ఇవ్వడానికి మోషే అనుమతించాడు.+ అయితే మొదటి నుండీ అలా లేదు.+  నేను మీతో చెప్తున్నాను, లైంగిక పాపం* అనే కారణాన్ని బట్టి కాకుండా తన భార్యకు విడాకులు ఇచ్చి ఇంకో స్త్రీని పెళ్లి చేసుకునే ప్రతీ వ్యక్తి వ్యభిచారం చేస్తున్నాడు.”+ 10  శిష్యులు ఆయనతో, “భార్యాభర్తల మధ్య ఉండే సంబంధం ఇలాంటిదైతే, పెళ్లి చేసుకోకపోవడమే మంచిది” అన్నారు. 11  అప్పుడు యేసు వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “నేను చెప్పే ఈ మాటల్ని అందరూ పాటించలేరు, బహుమానం ఉన్నవాళ్లే పాటిస్తారు.+ 12  పుట్టడమే నపుంసకులుగా* పుట్టినవాళ్లు ఉన్నారు, మనుషుల చేత నపుంసకులుగా చేయబడినవాళ్లు ఉన్నారు, పరలోక రాజ్యం కోసం తమను తాము నపుంసకులుగా చేసుకున్నవాళ్లు కూడా ఉన్నారు. ఈ మాటల్ని పాటించగలిగినవాళ్లను పాటించనివ్వండి.”*+ 13  తర్వాత, యేసు చిన్నపిల్లల మీద చేతులు ఉంచి ప్రార్థించాలని కొంతమంది వాళ్లను ఆయన దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు. కానీ శిష్యులు వాళ్లను కోప్పడ్డారు. 14  అయితే యేసు, “చిన్నపిల్లల్ని నా దగ్గరికి రానివ్వండి, వాళ్లను ఆపకండి. ఎందుకంటే పరలోక రాజ్యం ఇలాంటివాళ్లదే” అని అన్నాడు.+ 15  తర్వాత ఆయన వాళ్లమీద చేతులు ఉంచి, అక్కడి నుండి వెళ్లిపోయాడు. 16  అప్పుడు ఇదిగో! ఒక యువకుడు యేసు దగ్గరికి వచ్చి, “బోధకుడా, శాశ్వత జీవితం పొందాలంటే నేను ఏ మంచిపనులు చేయాలి?” అని అడిగాడు.+ 17  అందుకు యేసు, “ఏది మంచిదని నన్నెందుకు అడుగుతున్నావు? దేవుడు తప్ప మంచివాళ్లు ఎవ్వరూ లేరు.+ నువ్వు శాశ్వత జీవితం పొందాలనుకుంటే దేవుని ఆజ్ఞలు పాటిస్తూ ఉండు” అని అన్నాడు.+ 18  అప్పుడు అతను, “ఏ ఆజ్ఞలు?” అని అడిగాడు. యేసు ఇలా చెప్పాడు: “హత్య చేయకూడదు,+ వ్యభిచారం చేయకూడదు,+ దొంగతనం చేయకూడదు,+ తప్పుడు సాక్ష్యం చెప్పకూడదు,+ 19  మీ అమ్మానాన్నల్ని గౌరవించు,+ నిన్ను నువ్వు ప్రేమించుకున్నట్టు నీ సాటిమనిషిని* ప్రేమించాలి.”+ 20  దానికి ఆ యువకుడు, “ఇవన్నీ నేను పాటిస్తూనే ఉన్నాను, ఇంకా ఏమి చేయాలి?” అని అడిగాడు. 21  అప్పుడు యేసు అతనితో, “నువ్వు పరిపూర్ణుడివి* అవ్వాలనుకుంటే, వెళ్లి నీకు ఉన్నవన్నీ అమ్మేసి, ఆ డబ్బును పేదవాళ్లకు ఇవ్వు. అప్పుడు పరలోకంలో నీకు ఐశ్వర్యం కలుగుతుంది;+ నువ్వు వచ్చి నన్ను అనుసరించు” అని అన్నాడు.+ 22  ఆ మాటలు విన్నప్పుడు ఆ యువకుడు దుఃఖపడుతూ వెళ్లిపోయాడు, ఎందుకంటే అతనికి చాలా ఆస్తిపాస్తులు ఉన్నాయి. 23  అప్పుడు యేసు తన శిష్యులతో ఇలా అన్నాడు: “నేను నిజంగా మీతో చెప్తున్నాను, ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యంలోకి ప్రవేశించడం చాలా కష్టం.+ 24  నేను మళ్లీ చెప్తున్నాను, ధనవంతుడు దేవుని రాజ్యంలోకి ప్రవేశించడం కన్నా సూది రంధ్రం గుండా ఒంటె దూరడం తేలిక.”+ 25  ఆ మాట విన్నప్పుడు శిష్యులు చాలా ఆశ్చర్యపోయి, “అలాగైతే, రక్షణ పొందడం ఎవరికైనా సాధ్యమేనా?” అని అడిగారు.+ 26  అప్పుడు యేసు వాళ్ల కళ్లలోకి చూస్తూ, “మనుషులకు ఇది అసాధ్యమే, కానీ దేవునికి అన్నీ సాధ్యమే” అన్నాడు.+ 27  అప్పుడు పేతురు, “ఇదిగో! మేము అన్నీ విడిచిపెట్టి నిన్ను అనుసరించాం. మరి మాకు ఏం దొరుకుతుంది?” అని అడిగాడు.+ 28  అందుకు యేసు వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “నేను నిజంగా మీతో చెప్తున్నాను, అన్నీ కొత్తగా చేయబడినప్పుడు,* మానవ కుమారుడు తన మహిమగల సింహాసనం మీద కూర్చున్నప్పుడు, నన్ను అనుసరించిన మీరు 12 సింహాసనాల మీద కూర్చుని ఇశ్రాయేలు 12 గోత్రాలకు తీర్పు తీరుస్తారు.+ 29  నా* కోసం ఇళ్లను గానీ, అన్నదమ్ముల్ని గానీ, అక్కచెల్లెళ్లను గానీ, అమ్మను గానీ, నాన్నను గానీ, పిల్లల్ని గానీ, భూముల్ని గానీ వదులుకున్న ప్రతీ ఒక్కరు వంద రెట్లు ఎక్కువ పొందుతారు; అంతేకాదు శాశ్వత జీవితాన్ని పొందుతారు.*+ 30  “అయితే ముందున్న చాలామంది వెనక్కి వెళ్తారు, వెనక ఉన్న చాలామంది ముందుకు వస్తారు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “పొలిమేర్లకు.”
అక్ష., “దేవుడు ఒక కాడి కిందికి తెచ్చినవాళ్లను.”
లేదా “కఠినంగా ఉండడం.”
గ్రీకులో పోర్నియా. పదకోశం చూడండి.
పదకోశం చూడండి.
లేదా “పెళ్లి చేసుకోకుండా ఉండగలిగే వాళ్లను అలాగే ఉండనివ్వండి.”
లేదా “పొరుగువాణ్ణి.”
లేదా “సంపూర్ణుడివి.”
అక్ష., “పునఃసృష్టిలో.”
అక్ష., “నా పేరు.”
అక్ష., “స్వాస్థ్యంగా పొందుతారు.”