మత్తయి సువార్త 17:1-27

  • యేసు రూపాంతరం (1-13)

  • ఆవగింజంత విశ్వాసం (14-21)

  • యేసు తన మరణం గురించి మళ్లీ చెప్పడం (22, 23)

  • చేప నోట్లో దొరికిన నాణెంతో పన్ను కట్టడం (24-27)

17  ఆరు రోజుల తర్వాత యేసు పేతురును, యాకోబును, అతని సహోదరుడైన యోహానును మాత్రమే తీసుకొని ఎత్తైన ఒక కొండ మీదికి వెళ్లాడు.+  అక్కడ వాళ్లముందు యేసు రూపం మారిపోయింది;* ఆయన ముఖం సూర్యునిలా ప్రకాశించింది, ఆయన పైవస్త్రాలు వెలుగులా తెల్లగా అయ్యాయి.+  ఇదిగో! మోషే, ఏలీయా ఆయనతో మాట్లాడడం వాళ్లకు కనిపించింది.  అప్పుడు పేతురు యేసుతో, “ప్రభువా, మనం ఇక్కడ ఉంటే బాగుంటుంది. నీకు ఇష్టమైతే ఇక్కడ మూడు డేరాలు వేస్తాను. ఒకటి నీకు, ఒకటి మోషేకు, ఒకటి ఏలీయాకు” అన్నాడు.  అతను ఇంకా మాట్లాడుతుండగా, ఇదిగో! ఒక ప్రకాశవంతమైన మేఘం వాళ్లను కమ్ముకుంది; అప్పుడు ఇదిగో! ఆ మేఘంలో నుండి ఒక స్వరం, “ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు. ఈయన్ని చూసి నేను సంతోషిస్తున్నాను.*+ ఈయన మాట వినండి”+ అని చెప్పింది.  అది విన్నప్పుడు శిష్యులు ఎంతో భయపడి నేలమీద సాష్టాంగపడ్డారు.  యేసు వాళ్ల దగ్గరికి వచ్చి వాళ్లను ముట్టుకొని, “లేవండి, భయపడకండి” అన్నాడు.  వాళ్లు తలెత్తి చూసినప్పుడు, అక్కడ యేసు తప్ప ఇంకెవ్వరూ వాళ్లకు కనిపించలేదు.  వాళ్లు కొండ దిగి వస్తుండగా యేసు, “మానవ కుమారుడు మృతుల్లో నుండి బ్రతికించబడేంత వరకు ఈ దర్శనం గురించి ఎవ్వరికీ చెప్పొద్దు” అని వాళ్లకు ఆజ్ఞాపించాడు.+ 10  అయితే శిష్యులు, “అలాగైతే, ముందు ఏలీయా రావాలని శాస్త్రులు ఎందుకు అంటున్నారు?” అని ఆయన్ని అడిగారు. 11  అందుకు ఆయన వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “నిజంగానే, ఏలీయా ముందుగా వచ్చి అన్నిటినీ చక్కబెడతాడు.+ 12  అయితే నేను మీతో చెప్తున్నాను, ఏలీయా ఇదివరకే వచ్చాడు; కానీ వాళ్లు అతన్ని గుర్తించకుండా తమకు ఇష్టమొచ్చినట్టు అతనితో ప్రవర్తించారు. మానవ కుమారుడు కూడా అదేవిధంగా వాళ్ల చేతుల్లో బాధలు అనుభవిస్తాడు.”+ 13  యేసు తమతో మాట్లాడింది బాప్తిస్మమిచ్చే యోహాను గురించని శిష్యులకు అప్పుడు అర్థమైంది. 14  వాళ్లు ప్రజల దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు,+ ఒకతను వచ్చి యేసు ముందు మోకరించి ఇలా అన్నాడు: 15  “ప్రభువా, మా అబ్బాయి మీద కరుణ చూపించు; అతని ఆరోగ్యం బాలేదు, మూర్ఛరోగం ఉంది. అతను తరచూ మంటల్లో, నీళ్లలో పడుతుంటాడు.+ 16  అతన్ని నీ శిష్యుల దగ్గరికి తీసుకొచ్చాను కానీ వాళ్లు బాగుచేయలేకపోయారు.” 17  అప్పుడు యేసు, “విశ్వాసంలేని చెడ్డ* తరమా,+ ఎంతకాలం నేను మీతో ఉండాలి? ఎంతకాలం మిమ్మల్ని సహించాలి? ఆ అబ్బాయిని నా దగ్గరికి తీసుకురండి” అన్నాడు. 18  అప్పుడు యేసు ఆ చెడ్డదూతను* గద్దించాడు, దాంతో ఆ చెడ్డదూత అతనిలో నుండి బయటికి వచ్చాడు, అతను వెంటనే బాగయ్యాడు.+ 19  తర్వాత శిష్యులు ఒంటరిగా యేసు దగ్గరికి వచ్చి, “ఆ చెడ్డదూతను మేము ఎందుకు వెళ్లగొట్టలేకపోయాం?” అని అడిగారు. 20  దానికి యేసు వాళ్లతో ఇలా అన్నాడు: “మీ అల్పవిశ్వాసం వల్లే. నేను మీతో నిజంగా చెప్తున్నాను, మీకు ఆవగింజంత విశ్వాసం ఉండి, ఈ కొండతో, ‘ఇక్కడి నుండి అక్కడికి వెళ్లు’ అని అంటే, అది వెళ్తుంది; మీకు ఏదీ అసాధ్యంగా ఉండదు.”+ 21  *—— 22  వాళ్లు గలిలయలో కలుసుకున్నప్పుడు యేసు తన శిష్యులతో ఇలా చెప్పాడు: “మానవ కుమారుడు శత్రువుల చేతికి అప్పగించబడబోతున్నాడు,+ 23  వాళ్లు ఆయన్ని చంపుతారు, కానీ మూడో రోజున ఆయన బ్రతికించబడతాడు.”+ అది విని వాళ్లు చాలా దుఃఖపడ్డారు. 24  వాళ్లు కపెర్నహూముకు వచ్చాక, ఆలయ పన్ను* వసూలుచేసే వాళ్లు వచ్చి, “మీ బోధకుడు ఆలయ పన్ను కట్టడా?” అని పేతురును అడిగారు.+ 25  దానికి పేతురు, “కడతాడు” అని చెప్పాడు. పేతురు ఇంట్లోకి వచ్చినప్పుడు యేసే ముందుగా మాట్లాడాడు, ఆయన “సీమోనూ, నీకేమనిపిస్తుంది? భూరాజులు సుంకాలు, పన్ను* ఎవరి దగ్గర వసూలు చేస్తారు? తమ పిల్లల దగ్గరా? బయటివాళ్ల దగ్గరా?” అని అతన్ని అడిగాడు. 26  పేతురు, “బయటివాళ్ల దగ్గరే” అన్నాడు. అప్పుడు యేసు అతనితో ఇలా అన్నాడు: “అలాగైతే పిల్లలు పన్ను కట్టాల్సిన అవసరం లేదు. 27  కానీ మనం వాళ్లకు అభ్యంతరం కలిగించకుండా ఉండేలా,+ నువ్వు సముద్రం దగ్గరికి వెళ్లి గాలం వేసి మొదట చిక్కే చేపను తీసుకో, దాని నోరు తెరిస్తే ఒక వెండి నాణెం* కనిపిస్తుంది, దాన్ని తీసుకెళ్లి మనిద్దరి కోసం పన్ను కట్టు.”

అధస్సూచీలు

లేదా “రూపాంతరం చెందాడు.”
అక్ష., “ఈయన్ని నేను ఆమోదించాను.”
లేదా “వక్ర.”
పదకోశం చూడండి.
అనుబంధం A3 చూడండి.
గ్రీకులో ‘డైడ్రక్మా నాణెం’ అని ఉంది. అక్ష., “రెండు డ్రక్మాల నాణెం.” అనుబంధం B14 చూడండి.
ఇది ప్రతీ ఒక్కరి మీద విధించే పన్నును సూచిస్తుండవచ్చు.
అక్ష., “ఒక స్టేటర్‌ నాణెం.” ఇది టెట్రాడ్రక్మా అని ఎంచబడుతోంది. అనుబంధం B14 చూడండి.