ప్రసంగి 8:1-17

  • అపరిపూర్ణ మనిషి పరిపాలనలో (1-17)

    • రాజు ఆజ్ఞలకు లోబడు (2-4)

    • మనిషి అధికారం చెలాయించి హాని ​తెచ్చుకున్నాడు (9)

    • తప్పుకు వెంటనే శిక్ష పడకపోవడం (11)

    • తినడం, తాగడం, సంతోషించడం (15)

8  తెలివిగల వ్యక్తి లాంటివాళ్లు ఎవరు? సమస్యలకు పరిష్కారం తెలిసినవాళ్లు ఎవరు? మనిషి తెలివి అతని ముఖానికి తేజస్సును ఇస్తుంది, అతని ముఖంలోని కరుకుదనాన్ని పోగొడుతుంది.  నేను చెప్పేదేమిటంటే: “రాజు ఆజ్ఞలకు లోబడు,+ ఎందుకంటే నువ్వు దేవుని ఎదుట ఒట్టు పెట్టుకున్నావు.+  రాజు సమక్షంలో నుండి తొందరపడి వెళ్లిపోకు. చెడ్డపనిలో పాలుపంచుకోకు;+ ఎందుకంటే రాజు ఏం చేయాలనుకుంటే అది చేయగలడు,  రాజు మాటకు తిరుగులేదు;+ ‘నువ్వేం చేస్తున్నావు?’ అని అతనితో ఎవరు అనగలరు?”  ఆజ్ఞను పాటించేవాళ్లకు హాని జరగదు;+ ఏది సరైన సమయమో, ఏది సరైన పద్ధతో తెలివిగలవాళ్ల హృదయానికి తెలుస్తుంది.+  ప్రతీదానికి ఒక సమయం, ఒక పద్ధతి ఉంటుంది; ఎందుకంటే మనుషుల సమస్యలకు అంతే లేదు.  ముందుముందు ఏం జరుగుతుందో ఎవ్వరికీ తెలీదు, అలాంటప్పుడు అదెలా జరుగుతుందో ఎవరు చెప్పగలరు?  జీవశక్తిని* ఏ మనిషీ అదుపుచేయలేడు, అలాగే చనిపోయే రోజు ఎవరి అధీనంలోనూ ఉండదు.+ యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు ఏ సైనికుడికీ తన సేవ నుండి విడుదల దొరకదు, అలాగే దుష్టత్వం దాన్ని అనుసరించేవాళ్లను తప్పించుకోనివ్వదు.*  ఇదంతా నేను చూశాను; సూర్యుని కింద జరిగే ప్రతీ పని గురించి జాగ్రత్తగా ఆలోచించాను, ఆ సమయమంతట్లో మనిషి ఇంకో మనిషి మీద అధికారం చెలాయించి తనకు హాని చేసుకున్నాడు.+ 10  పవిత్ర స్థలంలోకి వస్తూ పోతూ ఉండే దుష్టులు పాతిపెట్టబడడం కూడా నేను చూశాను; అయితే వాళ్లు ఏ నగరంలో చెడ్డపనులు చేశారో ఆ నగర ప్రజలు వాళ్లను త్వరగా మర్చిపోయారు.+ ఇది కూడా వ్యర్థమే. 11  చెడ్డపనికి త్వరగా శిక్ష పడకపోవడం వల్ల,+ మనుషులు* ఏమాత్రం భయం లేకుండా* చెడ్డపనులు చేస్తారు.+ 12  ఒక పాపి వందసార్లు తప్పుచేసి కూడా ఎక్కువకాలం జీవిస్తుండవచ్చు; అయినా సత్యదేవుని మీద భయభక్తులు ఉన్నవాళ్లకు మంచి జరుగుతుందని నాకు తెలుసు, ఎందుకంటే వాళ్లు దేవునికి భయపడతారు.+ 13  అయితే దుష్టులు దేవునికి భయపడరు కాబట్టి వాళ్లకు మంచి జరగదు,+ నీడలా కనుమరుగయ్యే తమ రోజుల్ని వాళ్లు పొడిగించుకోలేరు.+ 14  వ్యర్థమైనది* ఒకటి భూమ్మీద జరుగుతోంది: ఒక్కోసారి నీతిమంతులనేమో చెడ్డపనులు చేసినవాళ్లలా చూస్తారు,+ చెడ్డవాళ్లనేమో నీతిగా నడుచుకున్నవాళ్లలా చూస్తారు.+ ఇది కూడా వ్యర్థమే అని నాకనిపిస్తుంది. 15  అందుకే సంతోషిస్తూ ఉండమని నేను చెప్తున్నాను;+ ఎందుకంటే తింటూ, తాగుతూ, సంతోషిస్తూ ఉండడం కన్నా సూర్యుని కింద మనిషికి మేలైనది ఏదీ లేదు; సత్యదేవుడు సూర్యుని కింద అతనికి ఇచ్చిన జీవితకాలంలో అతను కష్టపడి పని చేస్తుండగా సంతోషం అతనితోపాటు ఉండాలి.+ 16  తెలివిని సంపాదించాలని, భూమ్మీద ప్రజలు చేసే ప్రతీ పనిని చూడాలని నేను నిశ్చయించుకున్నాను,+ దానికోసం నేను రాత్రింబగళ్లు నిద్ర కూడా పోలేదు.* 17  తర్వాత నేను సత్యదేవుడు చేసిన పనంతటి గురించి ఆలోచించాను, సూర్యుని కింద జరిగేదాన్ని మనుషులు అర్థం చేసుకోలేరని+ నేను గ్రహించాను. వాళ్లు ఎంత గట్టిగా ప్రయత్నించినా దాన్ని అర్థం చేసుకోలేరు. దాన్ని తెలుసుకునే తెలివితేటలు తమకు ఉన్నాయని వాళ్లు చెప్పుకున్నా, వాళ్లు దాన్ని నిజంగా అర్థం చేసుకోలేరు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “ఊపిరిని; గాలిని.” పదకోశంలో “రూ-ఆహ్‌; న్యూమా” చూడండి.
లేదా “దుష్టుల దుష్టత్వం వాళ్లను కాపాడలేదు” అయ్యుంటుంది.
లేదా “మనుషుల హృదయాలు.”
లేదా “తెగించి.”
లేదా “చిరాకు పుట్టించేది.”
లేదా “ప్రజలు అందుకోసం పగలు గానీ రాత్రి గానీ నిద్రపోకపోవడం చూశాను” అయ్యుంటుంది.