ప్రసంగి 7:1-29

  • మంచిపేరు, చనిపోయే రోజు (1-4)

  • తెలివిగలవాళ్ల గద్దింపు (5-7)

  • ఆరంభం కన్నా ముగింపే మేలు (8-10)

  • తెలివివల్ల ప్రయోజనం (11, 12)

  • సంతోషంగా ఉన్న రోజులు, కష్టం వచ్చిన రోజులు (13-15)

  • అతి మంచిది కాదు (16-22)

  • ప్రసంగి గమనించిన విషయాలు (23-29)

7  శ్రేష్ఠమైన తైలం కంటే మంచిపేరు* మేలు,+ పుట్టిన రోజు కన్నా చనిపోయే రోజు మేలు.  విందు జరిగే ఇంటికి వెళ్లడం కన్నా దుఃఖించే ఇంటికి వెళ్లడం మంచిది.+ ఎందుకంటే ప్రతీ ఒక్కరు చనిపోతారు, బ్రతికున్నవాళ్లు ఆ విషయం గురించి శ్రద్ధగా ఆలోచించాలి.  నవ్వు కన్నా దుఃఖం మంచిది,+ ఎందుకంటే ముఖం విచారంగా ఉండడంవల్ల హృదయం మెరుగౌతుంది.+  తెలివిగలవాళ్ల హృదయం దుఃఖించే ఇంట్లో ఉంటుంది, కానీ మూర్ఖుల హృదయం విందు జరిగే* ఇంట్లో ఉంటుంది.+  తెలివితక్కువవాళ్ల పొగడ్తలు వినడం కన్నా తెలివిగలవాళ్ల గద్దింపు వినడం మంచిది.+  తెలివితక్కువవాళ్ల నవ్వు, పాత్ర కింద మండే ముళ్లకంపల చిటపట శబ్దం లాంటిది; అది కూడా వ్యర్థమే.  అణచివేత తెలివిగలవాణ్ణి పిచ్చివాణ్ణి చేయగలదు, లంచం హృదయాన్ని పాడుచేస్తుంది.+  ఒక విషయం ఆరంభం కన్నా దాని ముగింపే మేలు, అహంకార స్వభావం కలిగివుండడం కన్నా ఓపిగ్గా ఉండడం మేలు.+  త్వరగా కోపం తెచ్చుకోకు,+ ఎందుకంటే తెలివితక్కువవాళ్ల ఒడిలో కోపం తిష్ఠ వేసుకుని కూర్చుంటుంది.*+ 10  “ఇప్పటికన్నా పాత రోజులే బావున్నాయి” అని అనకు, అలా అనడం తెలివి అనిపించుకోదు.+ 11  తెలివితో పాటు వారసత్వ ఆస్తి కూడా ఉండడం మంచిదే, బ్రతికున్నవాళ్లకు* అది ప్రయోజనకరం. 12  ఎందుకంటే, డబ్బులాగే తెలివి కూడా రక్షణగా ఉంటుంది;+ కానీ జ్ఞానం వల్ల, తెలివి వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటంటే, అవి తమ యజమాని ప్రాణాన్ని కాపాడతాయి.+ 13  సత్యదేవుని పని గురించి ఆలోచించు, ఆయన వంకరగా చేసినదాన్ని ఎవరు తిన్నగా చేయగలరు?+ 14  సంతోషంగా ఉన్న రోజున మంచి చేయి;+ అయితే కష్టం వచ్చిన రోజున ఈ విషయం గురించి ఆలోచించు: మనుషులు భవిష్యత్తులో తమకు ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోకూడదని+ దేవుడే ఆ రోజునూ, ఈ రోజునూ చేశాడు.+ 15  వ్యర్థమైన నా జీవితంలో+ నేను ఇదంతా చూశాను: నీతిని అనుసరిస్తున్నా నశించిపోయే నీతిమంతుల్ని+ చూశాను, చెడు చేస్తున్నా ఎక్కువకాలం జీవించే దుష్టుల్ని కూడా చూశాను. 16  అతి నీతిమంతునిగా ఉండకు,+ మరీ తెలివిగలవాడిగా ఉండకు. నిన్ను నువ్వు నాశనం చేసుకోవడం దేనికి?+ 17  మరీ దుష్టునిగా గానీ, తెలివితక్కువవాడిగా గానీ ఉండకు.+ నువ్వు చిన్న వయసులోనే ఎందుకు చనిపోవాలి?+ 18  నువ్వు ఈ హెచ్చరికను పాటించడం, అలాగే ముందటి హెచ్చరికను నిర్లక్ష్యం చేయకుండా ఉండడం మంచిది;+ దేవుని మీద భయభక్తులు ఉన్నవాళ్లు ఈ రెండిటినీ పాటిస్తారు. 19  నగరాన్ని కాపలాకాసే పదిమంది శక్తిగల పాలకుల కన్నా, తెలివిగలవాడి తెలివి అతన్ని బలవంతుణ్ణి చేస్తుంది.+ 20  అస్సలు పాపం చేయకుండా ఎప్పుడూ మంచి చేసే నీతిమంతుడు భూమ్మీద ఒక్కడూ లేడు.+ 21  ఇతరులు అనే ప్రతీ మాటను పట్టించుకోకు,+ లేకపోతే నీ సేవకుడు నిన్ను తిట్టడం* నువ్వు వినాల్సి వస్తుంది. 22  నువ్వు కూడా చాలాసార్లు వేరేవాళ్ల గురించి చెడుగా మాట్లాడావని నీకు బాగా తెలుసు.+ 23  ఇదంతా నేను తెలివితో పరీక్షించి చూశాను; “నేను తెలివిగలవాణ్ణి అవుతాను” అని అనుకున్నాను. కానీ అది నాకు చాలా దూరంలో ఉంది. 24  జరిగిన ప్రతీది నాకు అందనంత దూరంగా, ఎంతో లోతుగా ఉంది. దాన్ని ఎవరు అర్థం చేసుకోగలరు?+ 25  తెలివిని, విషయాల వెనకున్న కారణాన్ని తెలుసుకోవడం మీద, పరిశోధించడం మీద, వెదకడం మీద నేను మనసుపెట్టాను; అలాగే మూర్ఖత్వం వెనకున్న దుష్టత్వాన్ని, పిచ్చితనం వెనకున్న తెలివితక్కువతనాన్ని అర్థం చేసుకోవడం మీద దృష్టిపెట్టాను. 26  అప్పుడు నేను ఈ విషయం కనుగొన్నాను: వేటగాడి వల లాంటి స్త్రీ, మరణంకన్నా ఘోరమైనది;* ఆమె హృదయం వల లాంటిది, ఆమె చేతులు సంకెళ్ల లాంటివి. సత్యదేవుణ్ణి సంతోషపెట్టే వ్యక్తి ఆమెకు చిక్కడు,+ కానీ పాపి ఆమెకు చిక్కుతాడు.+ 27  ప్రసంగి ఇలా చెప్తున్నాడు: “ఒకదాని తర్వాత మరొకదాన్ని పరిశీలిస్తూ నేను ఒక ముగింపుకు వచ్చాను, 28  అయితే నేను దేని కోసం వెదుకుతూ ఉన్నానో అది నాకు దొరకలేదు. వెయ్యిమంది పురుషుల్లో నాకు ఒక నీతిమంతుడు* కనిపించాడు, కానీ అంతమంది స్త్రీలలో ఒక్క నీతిమంతురాలు* కూడా కనిపించలేదు. 29  ఈ ఒక్క విషయమే నేను కనుగొన్నాను: సత్యదేవుడు మనుషుల్ని నిజాయితీపరులుగా చేశాడు,+ కానీ వాళ్లు తమ సొంత మార్గాల్ని అనుసరించారు.”+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “పేరు.”
లేదా “సంతోషించే.”
లేదా “అది తెలివితక్కువవాళ్లకు గుర్తు” అయ్యుంటుంది.
అక్ష., “వెలుగును చూసేవాళ్లకు.”
అక్ష., “శపించడం.”
అక్ష., “చేదైనది.”
లేదా “నిజాయితీపరుడు.”
లేదా “నిజాయితీపరురాలు.”