ప్రసంగి 5:1-20

  • సరైన భయంతో దేవుని దగ్గరికి రావడం (1-7)

  • పైస్థానంలో ఉన్నవాళ్లు కింది స్థానంలో ఉన్నవాళ్లను గమనిస్తారు (8, 9)

  • ఆస్తి వ్యర్థం (10-20)

    • డబ్బును ప్రేమించేవాళ్లకు ఎప్పటికీ తృప్తి ఉండదు (10)

    • పని చేసేవాడు హాయిగా నిద్రపోతాడు (12)

5  నువ్వు సత్యదేవుని మందిరానికి వెళ్లే ప్రతీసారి జాగ్రత్తగా నడుచుకో;+ మూర్ఖుల్లా బలి అర్పించడానికి కాకుండా+ వినడానికి వెళ్లు,+ ఎందుకంటే తాము చెడ్డపనులు చేస్తున్నామనే సంగతి వాళ్లకు తెలీదు.  తొందరపడి మాట్లాడకు, సత్యదేవుని సన్నిధిలో నీ హృదయాన్ని తొందరపడి మాట్లాడనివ్వకు;+ ఎందుకంటే సత్యదేవుడు పరలోకంలో ఉన్నాడు, నువ్వు భూమ్మీద ఉన్నావు. అందుకే నీ మాటలు తక్కువగా ఉండాలి.+  విస్తారమైన చింతల* వల్ల+ కలలు వస్తాయి, అలాగే అనేకమైన మాటల్లో మూర్ఖుడి స్వరం వినిపిస్తుంది.+  నువ్వు ఎప్పుడైనా దేవునికి మొక్కుబడి చేసుకుంటే దాన్ని చెల్లించడానికి ఆలస్యం చేయకు,+ ఎందుకంటే మూర్ఖుల్ని చూసి ఆయన సంతోషించడు. నువ్వు మొక్కుకున్నది చెల్లించు.+  నువ్వు మొక్కుబడి చేసుకొని చెల్లించకుండా ఉండడం కన్నా అసలు మొక్కుబడి చేసుకోకపోవడమే మంచిది.+  నీ నోటిని నీతో పాపం చేయించనివ్వకు,+ పొరపాటు అయ్యిందని దూత* ముందు చెప్పకు.+ సత్యదేవుడు నీ చేతి పనిని నాశనం చేసేలా నీ మాటలతో ఆయనకు కోపం తెప్పించడం దేనికి?+  విస్తారమైన చింతల వల్ల కలలు వస్తాయి, అలాగే అనేకమైన మాటలు వ్యర్థం. బదులుగా సత్యదేవునికి భయపడు.+  ఏ ప్రాంతంలోనైనా పేదవాళ్లు అణచివేయబడడం, నీతిన్యాయాలు జరగకపోవడం నువ్వు గమనిస్తే ఆశ్చర్యపోకు.+ ఎందుకంటే ఆ ఉన్నతాధికారి కన్నా పైస్థానంలో ఉన్న వ్యక్తి అతన్ని గమనిస్తున్నాడు, వాళ్లకన్నా పైస్థానంలో ఉన్నవాళ్లు కూడా ఉన్నారు.  నేలనుండి వచ్చే రాబడిలో వాళ్లందరికీ వాటా ఉంటుంది. చివరికి రాజు తినే ఆహారం కూడా పొలం నుండే వస్తుంది.+ 10  వెండిని ప్రేమించేవాళ్లు వెండితో, సిరిసంపదల్ని ప్రేమించేవాళ్లు ఆదాయంతో ఎప్పటికీ తృప్తిపడరు. ఇది కూడా వ్యర్థం.+ 11  మంచి వస్తువులు ఎక్కువైనప్పుడు, వాటిని అనుభవించేవాళ్లు కూడా ఎక్కువౌతారు.+ కళ్లతో చూసుకోవడం తప్ప ఆ ఆస్తి వల్ల యజమానికి ప్రయోజనం ఏంటి?+ 12  పని చేసేవాడు కొంచెం తిన్నా, ఎక్కువ తిన్నా హాయిగా నిద్రపోతాడు, కానీ ధనవంతుని సమృద్ధి అతన్ని నిద్రపోనివ్వదు. 13  సూర్యుని కింద నేను ఒక గొప్ప విషాదాన్ని చూశాను: ఒక వ్యక్తి కూడబెట్టుకున్న సంపదలు అతనికే హాని చేస్తున్నాయి. 14  కీడు సంభవించి అతని సంపదలు పోతాయి; అతనికి ఒక కుమారుడు పుట్టినప్పుడు అతని దగ్గర ఏమీ ఉండదు.+ 15  ఒక వ్యక్తి తల్లి కడుపులో నుండి ఎలాగైతే దిగంబరంగా వచ్చాడో అలాగే వెళ్లిపోతాడు. తన కష్టార్జితంలో దేన్నీ తనతోపాటు తీసుకెళ్లలేడు.+ 16  ఇది కూడా ఒక గొప్ప విషాదం: అతను ఎలా వచ్చాడో సరిగ్గా అలాగే వెళ్లిపోతాడు; గాలి కోసం ప్రయాసపడినట్టు కష్టపడడం వల్ల ఒక వ్యక్తికి వచ్చే ప్రయోజనం ఏంటి?+ 17  అంతేకాదు ప్రతీరోజు అతను ఎంతో చిరాకుతో, అనారోగ్యంతో, కోపంతో చీకట్లో భోజనం చేస్తాడు.+ 18  ఇది మంచిదని, సరైనదని నేను గమనించాను: సత్యదేవుడు తనకు ఇచ్చిన కొన్ని రోజుల జీవితంలో ఒక వ్యక్తి తింటూ తాగుతూ సూర్యుని కింద తాను చేసే కష్టమంతటిని బట్టి సుఖపడాలి,+ అదే అతని బహుమతి.*+ 19  సత్యదేవుడు ఒక మనిషికి సిరిసంపదల్ని, వస్తువుల్ని, వాటిని అనుభవించే సామర్థ్యాన్ని ఇచ్చినప్పుడు,+ అతను తన భాగాన్ని* తీసుకోవాలి; తాను చేసిన కష్టాన్ని బట్టి సంతోషించాలి. ఇది దేవుడు ఇచ్చే బహుమతి.+ 20  సత్యదేవుడు అతని హృదయాన్ని ఆనందంతో నింపుతున్నాడు+ కాబట్టి తన రోజులు ఎలా గడిచిపోతున్నాయో అతను అంతగా గమనించడు.*

అధస్సూచీలు

లేదా “పనుల.”
లేదా “సందేశకుని.”
లేదా “భాగం.”
లేదా “ప్రతిఫలాన్ని.”
లేదా “అతనికి గుర్తుండదు.”