కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

ప్రసంగి పుస్తకం

అధ్యాయాలు

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

విషయసూచిక

 • 1

  • అంతా వ్యర్థం (1-11)

   • భూమి ఎప్పటికీ నిలిచివుంటుంది (4)

   • ప్రకృతి చక్రాలు కొనసాగుతాయి (5-7)

   • సూర్యుని కింద కొత్తదేదీ లేదు (9)

  • మనుషుల జ్ఞానం పరిమితం (12-18)

   • గాలి కోసం ప్రయాస (14)

 • 2

  • సొలొమోను తాను చేసినవాటిని ​పరిశీలించుకున్నాడు (1-11)

  • మనుషుల తెలివి విలువ (12-16)

  • వృథా ప్రయాస (17-23)

  • తినడం, తాగడం, కష్టార్జితంతో ​సుఖపడడం (24-26)

 • 3

  • ప్రతీదానికి సమయం ఉంది (1-8)

  • జీవితాన్ని ఆనందించడం దేవుని బహుమతి (9-15)

   • నిరంతరం జీవించడమనే ఆలోచన మనిషి హృదయంలో ఉంది (11)

  • దేవుడు అందరికీ న్యాయంగా తీర్పు తీరుస్తాడు (16, 17)

  • మనుషులకూ జంతువులకూ పట్టే గతి ఒక్కటే (18-22)

   • అన్నీ మట్టిలోకే తిరిగెళ్తాయి (20)

 • 4

  • దౌర్జన్యం చావుకన్నా ఘోరం (1-3)

  • పని విషయంలో సరైన అభిప్రాయం (4-6)

  • స్నేహితుడి విలువ (7-12)

   • ఒక్కరి కన్నా ఇద్దరు మేలు (9)

  • పరిపాలకుడి జీవితం వ్యర్థం (13-16)

 • 5

  • సరైన భయంతో దేవుని దగ్గరికి రావడం (1-7)

  • పైస్థానంలో ఉన్నవాళ్లు కింది స్థానంలో ఉన్నవాళ్లను గమనిస్తారు (8, 9)

  • ఆస్తి వ్యర్థం (10-20)

   • డబ్బును ప్రేమించేవాళ్లకు ఎప్పటికీ తృప్తి ఉండదు (10)

   • పని చేసేవాడు హాయిగా నిద్రపోతాడు (12)

 • 6

  • అనుభవించని ఆస్తి (1-6)

  • ఇప్పుడున్న దానితో సంతోషించు (7-12)

 • 7

  • మంచిపేరు, చనిపోయే రోజు (1-4)

  • తెలివిగలవాళ్ల గద్దింపు (5-7)

  • ఆరంభం కన్నా ముగింపే మేలు (8-10)

  • తెలివివల్ల ప్రయోజనం (11, 12)

  • సంతోషంగా ఉన్న రోజులు, కష్టం వచ్చిన రోజులు (13-15)

  • అతి మంచిది కాదు (16-22)

  • ప్రసంగి గమనించిన విషయాలు (23-29)

 • 8

  • అపరిపూర్ణ మనిషి పరిపాలనలో (1-17)

   • రాజు ఆజ్ఞలకు లోబడు (2-4)

   • మనిషి అధికారం చెలాయించి హాని ​తెచ్చుకున్నాడు (9)

   • తప్పుకు వెంటనే శిక్ష పడకపోవడం (11)

   • తినడం, తాగడం, సంతోషించడం (15)

 • 9

  • అందరికీ పట్టే గతి ఒక్కటే (1-3)

  • మరణం ఉన్నా సంతోషంగా జీవించడం (4-12)

   • చనిపోయినవాళ్లకు ఏమీ తెలీదు (5)

   • సమాధిలో ఏ పనీ ఉండదు (10)

   • అనుకోని సమయాల్లో, అనుకోని ​సంఘటనలు (11)

  • తెలివిని అన్నిసార్లూ గుర్తించరు (13-18)

 • 10

  • కొంచెం తెలివితక్కువతనం తెలివిని ​పాడుచేస్తుంది (1)

  • అసమర్థత ప్రమాదకరం (2-11)

  • మూర్ఖుల కష్టాలు (12-15)

  • పరిపాలకుల తెలివితక్కువతనం (16-20)

   • పక్షి నీ మాటల్ని చెప్పవచ్చు (20)

 • 11

  • అవకాశాన్ని అందిపుచ్చుకో (1-8)

   • నీ ఆహారం నీళ్ల మీద వేయి (1)

   • ఉదయం నుండి సాయంకాలం వరకు ​విత్తనాలు విత్తు (6)

  • యౌవనాన్ని బాధ్యతతో గడుపు (9, 10)

 • 12

  • ముసలితనం రాకముందే సృష్టికర్తను ​గుర్తుచేసుకో (1-8)

  • ప్రసంగి ముగింపు మాటలు (9-14)

   • తెలివిగలవాళ్ల మాటలు ముల్లుకర్ర లాంటివి (11)

   • సత్యదేవునికి భయపడు (13)