యోహానుకు ఇచ్చిన ప్రకటన 20:1-15

  • సాతానును 1,000 ఏళ్లపాటు బంధించడం (1-3)

  • క్రీస్తుతో పాటు వెయ్యేళ్లు పరిపాలించేవాళ్లు (4-6)

  • సాతాను విడుదల చేయబడి, తర్వాత నాశనం చేయబడడం (7-10)

  • మృతులకు తెల్లని సింహాసనం ముందు తీర్పు జరగడం (11-15)

20  అప్పుడు పరలోకం నుండి ఒక దేవదూత కిందికి దిగిరావడం నేను చూశాను. ఆయన చేతిలో అగాధపు తాళంచెవి,+ పెద్ద గొలుసు ఉన్నాయి.  ఆయన ఆ మహాసర్పాన్ని+ పట్టుకొని 1,000 సంవత్సరాల పాటు బంధించాడు. అదే మొదటి సర్పం,+ అపవాది,+ సాతాను.+  ఆ దేవదూత అతన్ని అగాధంలో+ పడేసి, దాన్ని మూసేసి, ముద్రవేశాడు. ఆ 1,000 సంవత్సరాలు ముగిసేవరకు అతను దేశాల్ని ఇక మోసం చేయకుండా ఉండాలని అలా చేశాడు. ఆ తర్వాత అతను కొంతకాలం విడుదల చేయబడాలి.+  తర్వాత నేను సింహాసనాల్ని చూశాను. వాటిమీద కూర్చున్న వాళ్లు తీర్పుతీర్చే అధికారం పొందారు. అవును, యేసు గురించి సాక్ష్యమిచ్చినందుకు, దేవుని గురించి ప్రకటించినందుకు చంపబడిన* వాళ్ల రక్తాన్ని;* అలాగే క్రూరమృగాన్ని గానీ దాని ప్రతిమను గానీ పూజించకుండా, తమ నొసటిమీద, చేతిమీద గుర్తు వేయించుకోకుండా ఉన్నవాళ్లను నేను చూశాను.+ వాళ్లు బ్రతికి, క్రీస్తుతోపాటు 1,000 సంవత్సరాలు రాజులుగా పరిపాలించారు.+  (చనిపోయిన వాళ్లలో మిగిలినవాళ్లు+ ఆ 1,000 సంవత్సరాలు పూర్తయ్యేవరకు బ్రతకలేదు.) ఇది మొదటి పునరుత్థానం.+  ఈ మొదటి పునరుత్థానంలో బ్రతికేవాళ్లు సంతోషంగా ఉంటారు,+ వీళ్లు పవిత్రులు. వీళ్ల మీద రెండో మరణానికి+ అధికారం లేదు.+ వీళ్లు దేవునికి, క్రీస్తుకు యాజకులుగా+ ఉంటారు, క్రీస్తుతో కలిసి 1,000 సంవత్సరాలు రాజులుగా పరిపాలిస్తారు.+  ఆ 1,000 సంవత్సరాలు పూర్తవ్వగానే చెరలో నుండి సాతాను విడుదల చేయబడతాడు.  అప్పుడు అతను భూమి నలుమూలలా ఉన్న దేశాల్ని, అంటే గోగును, మాగోగును మోసం చేసి యుద్ధం కోసం సమకూర్చడానికి బయల్దేరతాడు. వాళ్ల సంఖ్య సముద్రపు ఇసుక రేణువులంత ఉంది.  వాళ్లు భూమంతటా విస్తరించి పవిత్రుల శిబిరాన్ని, దేవుడు ప్రేమించే నగరాన్ని చుట్టుముట్టారు. అయితే పరలోకం నుండి అగ్ని దిగివచ్చి వాళ్లను కాల్చేసింది.+ 10  వాళ్లను మోసం చేస్తున్న అపవాది అగ్నిగంధకాల సరస్సులో పడేయబడ్డాడు. అప్పటికే అందులో క్రూరమృగం, అబద్ధ ప్రవక్త ఉన్నారు. వాళ్లు రాత్రింబగళ్లు, యుగయుగాలు బాధించబడతారు.* 11  అప్పుడు తెల్లగా ఉన్న ఒక పెద్ద సింహాసనాన్ని, దానిమీద కూర్చొని ఉన్న దేవుణ్ణి+ నేను చూశాను. భూమ్యాకాశాలు ఆయన ముందు నుండి పారిపోయాయి,+ వాటికి ఎక్కడా స్థలం దొరకలేదు. 12  గొప్పవాళ్లే గానీ, సామాన్యులే గానీ చనిపోయిన వాళ్లందరూ ఆ సింహాసనం ముందు నిలబడి ఉండడం నేను చూశాను. అప్పుడు గ్రంథపు చుట్టలు విప్పబడ్డాయి. అయితే ఇంకో గ్రంథపు చుట్ట విప్పబడింది, అది జీవగ్రంథం.+ చనిపోయినవాళ్లు గ్రంథపు చుట్టల్లో రాసివున్న వాటి ప్రకారం తమతమ పనుల్ని బట్టి తీర్పు పొందారు.+ 13  సముద్రం దానిలో ఉన్న మృతుల్ని అప్పగించింది. మరణం, సమాధి* వాటిలో ఉన్న మృతుల్ని అప్పగించాయి. వాళ్లలో ప్రతీ ఒక్కరు తమతమ పనుల్ని బట్టి తీర్పు పొందారు.+ 14  మరణం, సమాధి* అగ్ని సరస్సులో పడేయబడ్డాయి.+ ఈ అగ్ని సరస్సు రెండో మరణాన్ని సూచిస్తుంది.+ 15  అంతేకాదు, ఎవరి పేర్లయితే జీవగ్రంథంలో లేవో వాళ్లు అగ్ని సరస్సులో పడేయబడ్డారు.

అధస్సూచీలు

లేదా “ప్రాణాల్ని.” పదకోశం చూడండి.
అక్ష., “గొడ్డలితో నరకబడిన.”
లేదా “అదుపుచేయబడతారు; బంధించబడతారు.”
లేదా “హేడిస్‌,” అంటే మానవజాతి సాధారణ సమాధి. పదకోశం చూడండి.
లేదా “హేడిస్‌,” అంటే మానవజాతి సాధారణ సమాధి. పదకోశం చూడండి.