యోహానుకు ఇచ్చిన ప్రకటన 16:1-21

  • దేవుని కోపంతో నిండిన ఏడు గిన్నెలు (1-21)

    • భూమ్మీద (2), సముద్రం మీద (3), నదుల మీద, నీటి ఊటల మీద (4-7), సూర్యుని మీద (8, 9), క్రూరమృగం సింహాసనం మీద (10, 11), యూఫ్రటీసు నది మీద (12-16), గాలి మీద కుమ్మరించబడ్డాయి (17-21)

    • హార్‌మెగిద్దోన్‌లో దేవుని యుద్ధం (14, 16)

16  అప్పుడు పవిత్ర స్థలం నుండి ఒక పెద్ద స్వరం ఆ ఏడుగురు దేవదూతలతో ఇలా చెప్పడం విన్నాను: “మీరు వెళ్లి, దేవుని కోపంతో నిండిన ఏడు గిన్నెలు భూమ్మీద కుమ్మరించండి.”+  మొదటి దేవదూత వెళ్లి తన గిన్నెను భూమ్మీద కుమ్మరించాడు.+ అప్పుడు క్రూరమృగం గుర్తు ఉన్నవాళ్లను,+ దాని ప్రతిమను పూజిస్తున్నవాళ్లను+ హానికరమైన, ఘోరమైన పుండ్లు+ బాధించాయి.  రెండో దేవదూత తన గిన్నెను సముద్రం మీద కుమ్మరించాడు.+ అప్పుడు సముద్రం చనిపోయిన వ్యక్తి రక్తంలా+ మారిపోయింది. దాంతో సముద్రంలోని జీవులన్నీ+ చనిపోయాయి.  మూడో దేవదూత తన గిన్నెను నదుల మీద, నీటి ఊటల* మీద కుమ్మరించాడు.+ దాంతో అవి రక్తంగా మారిపోయాయి.+  అప్పుడు నీళ్ల మీద అధికారం ఉన్న దేవదూత ఇలా అనడం విన్నాను: “ఇప్పుడూ గతంలోనూ ఉన్నవాడా,+ విశ్వసనీయుడా,+ ఈ తీర్పులు జారీ చేశావు కాబట్టి నువ్వు నీతిమంతుడివి.+  వాళ్లు పవిత్రుల రక్తాన్ని, ప్రవక్తల రక్తాన్ని చిందించారు.+ అందుకే నువ్వు వాళ్లకు తాగడానికి రక్తాన్ని ఇచ్చావు.+ వాళ్లకు అలా జరగాల్సిందే.”+  అప్పుడు బలిపీఠం నుండి ఒక స్వరం ఇలా చెప్పడం విన్నాను: “అవును, యెహోవా* దేవా, సర్వశక్తిమంతుడా,+ నీ తీర్పులు* సత్యమైనవి, న్యాయమైనవి.”+  నాలుగో దేవదూత తన గిన్నెను సూర్యుడి మీద కుమ్మరించాడు.+ అప్పుడు తన వేడితో ప్రజల్ని కాల్చేసేందుకు సూర్యుడికి అనుమతి ఇవ్వబడింది.  ఆ తీవ్రమైన వేడికి ప్రజలు మాడిపోయారు. అయితే వాళ్లు, ఈ తెగుళ్ల మీద అధికారం ఉన్న దేవుని పేరును దూషించారే తప్ప పశ్చాత్తాపపడి ఆయన్ని మహిమపర్చలేదు. 10  ఐదో దేవదూత తన గిన్నెను క్రూరమృగం సింహాసనంమీద కుమ్మరించాడు. అప్పుడు దాని రాజ్యం చీకటిమయం అయిపోయింది.+ ఆ బాధవల్ల ప్రజలు పళ్లు* కొరుక్కోవడం మొదలుపెట్టారు. 11  అయితే వాళ్లు తమ బాధల్ని బట్టి, పుండ్లను బట్టి పరలోకంలో ఉన్న దేవుణ్ణి దూషించారే తప్ప తమ పనుల విషయంలో పశ్చాత్తాపపడలేదు. 12  ఆరో దేవదూత తన గిన్నెను యూఫ్రటీసు మహానది+ మీద కుమ్మరించాడు. అప్పుడు, తూర్పు* నుండి వచ్చే రాజుల కోసం దారి ఏర్పడేలా+ ఆ నది నీళ్లు ఎండిపోయాయి.+ 13  తర్వాత మహాసర్పం+ నోటి నుండి, క్రూరమృగం నోటి నుండి, అబద్ధ ప్రవక్త నోటి నుండి కప్పల లాంటి మూడు అపవిత్రమైన ప్రేరేపిత సందేశాలు* రావడం నేను చూశాను. 14  నిజానికి అవి చెడ్డదూతలు* ప్రేరేపించిన సందేశాలు. అవి* ఆశ్చర్యకార్యాలు చేస్తాయి.+ అవి సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుని మహారోజున+ జరిగే యుద్ధం కోసం+ భూమంతటా ఉన్న రాజుల్ని పోగు చేయడానికి వాళ్ల దగ్గరికి వెళ్తాయి. 15  తర్వాత ఒక స్వరం ఇలా చెప్పడం నేను విన్నాను: “ఇదిగో! నేను దొంగలా వస్తున్నాను.+ మెలకువగా ఉంటూ+ తన పైవస్త్రాలు కాపాడుకునే వ్యక్తి సంతోషంగా ఉంటాడు, లేకపోతే అతను పైవస్త్రం లేకుండా* నడవడం ప్రజలు చూస్తారు, దానివల్ల అతను సిగ్గుపడాల్సి వస్తుంది.”+ 16  అవి ఆ రాజుల్ని ఒక చోటికి పోగుచేశాయి. హీబ్రూ భాషలో దాని పేరు హార్‌మెగిద్దోన్‌.*+ 17  ఏడో దేవదూత తన గిన్నెను గాలి మీద కుమ్మరించాడు. అప్పుడు పవిత్ర స్థలంలో ఉన్న సింహాసనం నుండి ఒక పెద్ద స్వరం వినిపించింది. ఆ స్వరం ఇలా అంది: “సమాప్తమైంది!” 18  అప్పుడు మెరుపులు, ఉరుములు వచ్చాయి; స్వరాలు వినిపించాయి; పెద్ద భూకంపం వచ్చింది. భూమ్మీద మనిషి సృష్టించబడినప్పటి నుండి అలాంటి భూకంపం ఎప్పుడూ రాలేదు.+ అది చాలా శక్తివంతమైన, పెద్ద భూకంపం. 19  అప్పుడు మహానగరం+ మూడు భాగాలుగా చీలిపోయింది. దేశాల నగరాలు కూలిపోయాయి. దేవుడు తన మహా కోపమనే మద్యాన్ని మహాబబులోనుతో+ తాగించడానికి+ ఆమెను గుర్తుచేసుకున్నాడు. 20  అంతేకాదు ప్రతీ ద్వీపం పారిపోయింది, పర్వతాలు కనిపించకుండా పోయాయి.+ 21  తర్వాత ఆకాశం నుండి పెద్దపెద్ద వడగండ్లు ప్రజల మీద పడ్డాయి.+ వాటిలో ఒక్కో దాని బరువు దాదాపు 20 కిలోలు.* ఈ తెగులు+ చాలా తీవ్రంగా ఉండడంతో ప్రజలు దాన్నిబట్టి దేవుణ్ణి దూషించారు.

అధస్సూచీలు

లేదా “బుగ్గల.”
అనుబంధం A5 చూడండి.
లేదా “న్యాయనిర్ణయాలు.”
లేదా “నాలుకలు.”
లేదా “సూర్యోదయం వైపు.”
పదకోశంలో “రూ-ఆహ్‌; న్యూమా” చూడండి.
పదకోశం చూడండి.
లేదా “ఆ సందేశాలు.”
అక్ష., “దిగంబరంగా.”
“మెగిద్దో పర్వతం” అని అర్థం. లేదా “అర్మగిద్దోను.”
అక్ష., “ఒక తలాంతు బరువు.” అప్పట్లో ఒక గ్రీకు తలాంతు 20.4 కిలోలతో సమానం. అనుబంధం B14 చూడండి.