యోహానుకు ఇచ్చిన ప్రకటన 15:1-8

  • ఏడు తెగుళ్లతో ఏడుగురు దేవదూతలు (1-8)

    • మోషే పాట, గొర్రెపిల్ల పాట (3, 4)

15  అప్పుడు పరలోకంలో అద్భుతమైన ఇంకొక గొప్ప సూచన చూశాను. ఏడుగురు దేవదూతలు ఏడు తెగుళ్లు పట్టుకొని ఉన్నారు. ఇవి చివరి తెగుళ్లు, వీటితో దేవుని కోపం తీరిపోతుంది.  తర్వాత, అగ్ని కలిసివున్న గాజు సముద్రం+ లాంటిదాన్ని నేను చూశాను. క్రూరమృగాన్ని, దాని ప్రతిమను,+ దాని పేరుకు సంబంధించిన సంఖ్యను+ జయించినవాళ్లు+ ఆ గాజు సముద్రం దగ్గర నిలబడివున్నారు. వాళ్ల చేతుల్లో దేవుని వీణలు* ఉన్నాయి.  వాళ్లు దేవుని దాసుడైన మోషే పాటను,+ గొర్రెపిల్ల పాటను పాడుతూ ఇలా అంటున్నారు: “యెహోవా* దేవా, సర్వశక్తిమంతుడా,+ నీ పనులు గొప్పవి, అద్భుతమైనవి.+ యుగయుగాలకు రాజా,+ నీ మార్గాలు న్యాయమైనవి, సత్య​మైనవి.+  యెహోవా,* నువ్వు మాత్రమే విశ్వసనీయుడివి; నీకు భయపడని వాళ్లెవరు?+ నీ పేరును మహిమపర్చని వాళ్లెవరు? నీతియుక్తమైన నీ తీర్పులు వెల్లడి చేయబడ్డాయి కాబట్టి అన్నిదేశాల ప్రజలు నీ ముందుకు వచ్చి నిన్ను ఆరాధిస్తారు.”+  ఆ తర్వాత నేను పరలోకంలో సాక్ష్యపు గుడార పవిత్ర స్థలం+ తెరవబడి ఉండడం చూశాను.  ఆ పవిత్ర స్థలంలో నుండి ఏడుగురు దేవదూతలు ఏడు తెగుళ్లను పట్టుకొని వచ్చారు. వాళ్లు స్వచ్ఛమైన, మెరిసే నారవస్త్రాలు వేసుకొని ఉన్నారు, వాళ్ల ఛాతి చుట్టూ బంగారు దట్టీ ఉంది.  నాలుగు జీవుల్లో ఒక జీవి ఆ ఏడుగురు దేవదూతలకు ఏడు బంగారు గిన్నెలు ఇచ్చింది. ఆ గిన్నెలు యుగయుగాలు జీవించే దేవుని కోపంతో నిండివున్నాయి.+  దేవుని మహిమవల్ల, ఆయన శక్తివల్ల ఆ పవిత్ర స్థలం పొగతో నిండిపోయింది.+ ఏడుగురు దేవ​దూతలు పట్టుకొని ఉన్న ఏడు తెగుళ్లు+ పూర్తయ్యేవరకు ఎవ్వరూ పవిత్ర స్థలంలోకి ​వెళ్లలేకపోయారు.

అధస్సూచీలు

ఇది ప్రాచీనకాల తంతివాద్యం; ఇప్పటి వీణలాంటిది కాదు.
అనుబంధం A5 చూడండి.
అనుబంధం A5 చూడండి.