న్యాయాధిపతులు 10:1-18

  • న్యాయాధిపతులు తోలా, యాయీరు (1-5)

  • ఇశ్రాయేలీయుల తిరుగుబాటు, పశ్చాత్తాపం (6-16)

  • అమ్మోనీయులు ఇశ్రాయేలీయుల్ని బెదిరించడం (17, 18)

10  అబీమెలెకు చనిపోయిన తర్వాత ఇశ్రాయేలీయుల్ని రక్షించడానికి ఇశ్శాఖారు గోత్రానికి చెందిన తోలా బయల్దేరాడు;+ అతను దోదో కుమారుడైన పువ్వా కుమారుడు. అతను ఎఫ్రాయిము పర్వత ప్రాంతంలోని షామీరులో నివసించాడు.  అతను 23 సంవత్సరాలు ఇశ్రాయేలులో న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడు. తర్వాత అతను చనిపోయాడు, అతన్ని షామీరులో పాతిపెట్టారు.  అతని తర్వాత గిలాదుకు చెందిన యాయీరు లేచాడు, అతను ఇశ్రాయేలులో 22 సంవత్సరాలు న్యాయాధిపతిగా ఉన్నాడు.  అతనికి 30 మంది కుమారులు; వాళ్లు 30 గాడిదల మీద తిరిగేవాళ్లు. వాళ్లకు 30 నగరాలు ఉండేవి, వాటిని ఈ రోజు వరకు హవోత్‌-యాయీరు+ అని పిలుస్తున్నారు. అవి గిలాదు ప్రాంతంలో ఉన్నాయి.  తర్వాత యాయీరు చనిపోయాడు, అతన్ని కామోనులో పాతిపెట్టారు.  ఇశ్రాయేలీయులు మళ్లీ యెహోవా దృష్టిలో చెడుగా ప్రవర్తించారు;+ వాళ్లు బయలు దేవుళ్లను, అష్తారోతు విగ్రహాల్ని, అరాము* దేవుళ్లను, సీదోను దేవుళ్లను, మోయాబు దేవుళ్లను,+ అమ్మోనీయుల దేవుళ్లను,+ ఫిలిష్తీయుల దేవుళ్లను+ సేవించడం మొదలుపెట్టారు.+ వాళ్లు యెహోవాను విడిచిపెట్టారు, వాళ్లు ఆయన్ని సేవించలేదు.  అప్పుడు యెహోవా కోపం ఇశ్రాయేలీయుల మీద రగులుకుంది; ఆయన వాళ్లను ఫిలిష్తీయుల చేతికి, అమ్మోనీయుల చేతికి అప్పగించాడు.*+  వాళ్లు ఆ సంవత్సరం ఇశ్రాయేలీయుల్ని కష్టాలు పెట్టి తీవ్రంగా అణచివేశారు; యొర్దాను అవతల ఉన్న గిలాదులోని ఒకప్పటి అమోరీయుల దేశంలో నివసిస్తున్న ఇశ్రాయేలీయులందర్నీ వాళ్లు 18 సంవత్సరాలు అణగదొక్కారు.  అమ్మోనీయులు యూదావాళ్లతో, బెన్యామీనువాళ్లతో, ఎఫ్రాయిము ఇంటివాళ్లతో యుద్ధం చేయడానికి యొర్దాను నది కూడా దాటేవాళ్లు; దాంతో ఇశ్రాయేలీయులకు తీవ్రమైన కష్టాలు వచ్చాయి. 10  అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు, “మా దేవా, మేము నీకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేశాం; మా దేవుడివైన నిన్ను విడిచిపెట్టి బయలు దేవుళ్లను సేవించాం”+ అంటూ సహాయం కోసం యెహోవాకు మొరపెట్టారు.+ 11  కానీ యెహోవా ఇశ్రాయేలీయులతో ఇలా అన్నాడు: “నేను మిమ్మల్ని ఐగుప్తు నుండి,+ అమోరీయుల నుండి,+ అమ్మోనీయుల నుండి, ఫిలిష్తీయుల నుండి+ రక్షించలేదా? 12  అలాగే సీదోనీయులు, అమాలేకీయులు, మిద్యానీయులు మిమ్మల్ని అణచివేసినప్పుడు నేను మిమ్మల్ని రక్షించలేదా? మీరు నాకు మొరపెట్టినప్పుడు, నేను వాళ్ల చేతిలో నుండి మిమ్మల్ని రక్షించాను. 13  కానీ మీరు నన్ను విడిచిపెట్టి వేరే దేవుళ్లను సేవించారు.+ అందుకే నేను మిమ్మల్ని మళ్లీ రక్షించను.+ 14  మీరు ఎంచుకున్న దేవుళ్ల దగ్గరికి వెళ్లి సహాయం కోసం వేడుకోండి.+ మీ కష్టకాలంలో వాళ్లనే మిమ్మల్ని రక్షించమనండి.”+ 15  కానీ ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాతో, “మేము పాపం చేశాం. నీ దృష్టికి ఏది మంచి​దనిపిస్తే అది మాకు చేయి. దయచేసి ఈ రోజు మాత్రం మమ్మల్ని రక్షించు” అన్నారు. 16  అంతేకాదు, వాళ్లు తమ మధ్య ఉన్న అన్య దేవుళ్లను తీసేసి, యెహోవాను సేవించారు.+ దాంతో ఆయన ఇక ఇశ్రాయేలీయుల కష్టాల్ని ఏమాత్రం సహించలేకపోయాడు.+ 17  కొంతకాలానికి అమ్మోనీయులు+ యుద్ధం చేయడానికి సమకూడి, గిలాదులో మకాం వేశారు. ఇశ్రాయేలీయులు సమకూడి మిస్పాలో మకాం వేశారు. 18  అప్పుడు గిలాదు ప్రజలు, అధిపతులు ఒకరితో ఒకరు ఇలా మాట్లాడుకున్నారు: “అమ్మోనీయులతో యుద్ధం చేయడా​నికి ఎవరైతే నాయకత్వం వహిస్తారో+ అతను గిలాదు ప్రజలందరికీ అధిపతి అవుతాడు.”

అధస్సూచీలు

లేదా “సిరియా.”
అక్ష., “అమ్మేశాడు.”