నిర్గమకాండం 35:1-35

  • విశ్రాంతి రోజు గురించి నిర్దేశాలు (1-3)

  • గుడారం కోసం కానుకలు (4-29)

  • బెసలేలు, అహోలీయాబు పవిత్రశక్తితో నింపబడ్డారు (30-35)

35  తర్వాత మోషే ఇశ్రాయేలీయులందర్నీ సమావేశపర్చి ఇలా అన్నాడు: “మనం పాటించడం కోసం యెహోవా ఇచ్చిన ఆజ్ఞలు ఇవే:  ఆరు రోజులు మీరు పనిచేసుకోవచ్చు, అయితే ఏడో రోజు మీకు పవిత్రమైనదిగా ఉంటుంది; అది యెహోవాకు పూర్తి విశ్రాంతి రోజుగా ఉంటుంది.+ ఆ రోజు పనిచేసే ఏ వ్యక్తి​కైనా మరణశిక్ష పడుతుంది.+  విశ్రాంతి రోజున మీ నివాసాల్లో ఎక్కడా నిప్పు రాజేయకూడదు.”  తర్వాత మోషే ఇశ్రాయేలీయులందరితో ఇలా అన్నాడు: “యెహోవా ఏమని ఆజ్ఞాపించాడంటే,  ‘మీలో నుండి యెహోవా కోసం కానుకలు పోగుచేయండి.+ కానుక ఇవ్వాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకునే ప్రతీ ఒక్కరు+ యెహోవా కోసం వీటిని తేవాలి: బంగారం, వెండి, రాగి,  నీలంరంగు దారం, ఊదారంగు ఉన్ని, ముదురు ఎరుపు దారం, సన్నని నార, మేక వెంట్రుకలు,+  ఎర్రరంగు అద్దిన పొట్టేలు తోళ్లు, సముద్రవత్సల* తోళ్లు, తుమ్మ చెక్క,  దీపాల కోసం నూనె, అభిషేక తైలంలో అలాగే పరిమళ ధూపద్రవ్యంలో కలపడానికి సాంబ్రాణి,+  ఏఫోదులో, వక్షపతకంలో+ పెట్టడానికి ​సులిమాని రాళ్లు, ఇతర రంగురాళ్లు.+ 10  “ ‘మీలో నైపుణ్యం ఉన్నవాళ్లంతా+ వచ్చి యెహోవా ఆజ్ఞాపించినవన్నీ చేయాలి. 11  అవేమిటంటే: గుడారం, దాని భాగాలన్నీ, దాని పైకప్పు, దాని కొక్కేలు, దాని చట్రాలు,* దాని అడ్డకర్రలు, దాని స్తంభాలు, దాని దిమ్మలు; 12  మందసం,+ దాని కర్రలు,+ దాని మూత,+ మందసం ఎదురుగా వేలాడే తెర;+ 13  బల్ల,+ దాని కర్రలు, దాని పాత్రలన్నీ, సముఖపు రొట్టెలు;*+ 14  వెలుగు కోసం దీపస్తంభం,+ దాని పాత్రలు, దాని దీపాలు, వాటి కోసం నూనె;+ 15  ధూపవేదిక,+ దాని కర్రలు; అభిషేక తైలం, పరిమళ ధూపద్రవ్యం;+ గుడారపు ప్రవేశ ద్వారం కోసం తెర; 16  దహనబలులు అర్పించే బలిపీఠం,+ దాని రాగి జల్లెడ, దాని కర్రలు, దాని ​పాత్రలన్నీ; గంగాళం, దాని పీఠం;+ 17  ప్రాంగణంలో వేలాడే తెరలు,+ దాని స్తంభాలు, దాని దిమ్మలు; ప్రాంగణ ప్రవేశ ద్వారం కోసం తెర; 18  గుడారం మేకులు, ప్రాంగణం మేకులు, వాటి తాళ్లు;+ 19  పవిత్రమైన స్థలంలో సేవచేయడానికి నేర్పుగా అల్లిన వస్త్రాలు,+ యాజకుడైన అహరోను కోసం పవిత్ర వస్త్రాలు,+ యాజకులుగా సేవచేసేలా అతని కుమారుల కోసం వస్త్రాలు.’ ” 20  తర్వాత ఇశ్రాయేలీయులందరూ మోషే ముందు నుండి వెళ్లిపోయారు. 21  అప్పుడు ఎవరి హృదయం వాళ్లను ప్రేరేపించిందో,+ ఎవ​రికైతే కానుక ఇవ్వాలని అనిపించిందో వాళ్లం​దరూ ప్రత్యక్ష గుడారం కోసం, దాని ​సేవలన్నిటి కోసం, పవిత్ర వస్త్రాల కోసం యెహోవాకు కానుక తీసుకొచ్చారు. 22  కానుక ​ఇవ్వాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకున్న పురుషులు, స్త్రీలు అలంకార పిన్నుల్ని, చెవిపోగుల్ని, ఉంగరాల్ని, నగల్ని, అన్నిరకాల బంగారు ​వస్తువుల్ని తీసుకొస్తూ ఉన్నారు. వాళ్లందరూ తమ బంగారు ​వస్తువుల్ని యెహోవాకు అర్పణలుగా* అర్పించారు.+ 23  నీలంరంగు దారం, ఊదారంగు ఉన్ని, ముదురు ఎరుపు దారం, సన్నని నార, మేక వెంట్రుకలు, ఎర్రరంగు అద్దిన పొట్టేలు తోళ్లు, సముద్రవత్సల తోళ్లు ఉన్నవాళ్లంతా వాటిని ​తీసుకొచ్చారు. 24  వెండిని, రాగిని ఇవ్వాల​నుకున్న వాళ్లంతా వాటిని యెహోవాకు కానుకగా తీసుకొచ్చారు; అలాగే పనిలో దేని​కైనా ఉపయోగపడే తుమ్మ చెక్క ఉన్నవాళ్లంతా దాన్ని తీసుకొచ్చారు. 25  పనిలో నైపుణ్యం ఉన్న స్త్రీలందరూ+ తమ చేతులతో వడికి, వాళ్లు వడికిన నీలంరంగు దారాన్ని, ఊదారంగు ఉన్నిని, ముదురు ఎరుపు దారాన్ని, సన్నని నారను తీసుకొచ్చారు. 26  నైపుణ్యం ఉండి, హృదయం ప్రేరేపించిన స్త్రీలందరూ మేక వెంట్రుకల్ని వడికారు. 27  ప్రధానులు ఏఫోదులో, వక్షపతకంలో+ పెట్టడానికి సులిమాని రాళ్లను, ఇతర రంగురాళ్లను తీసుకొచ్చారు; 28  వాళ్లు ​సాంబ్రాణిని; దీపాలు వెలిగించడం కోసం, అభిషేక తైలం+ కోసం, పరిమళ ధూపద్రవ్యం+ కోసం నూనెను తీసుకొచ్చారు. 29  స్త్రీపురుషుల్లో ఎవరి హృద​యాలు వాళ్లను ప్రేరేపించాయో వాళ్లందరూ మోషే ద్వారా యెహోవా ఆజ్ఞాపిం​చిన పని కోసం ఏదో ఒకటి తీసుకొచ్చారు; ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు స్వేచ్ఛార్పణగా వాటిని తీసుకొచ్చారు.+ 30  తర్వాత మోషే ఇశ్రాయేలీయులతో ఇలా అన్నాడు: “ఇదిగో, యూదా గోత్రానికి చెందిన హూరు మనవడూ, ఊరి కుమారుడూ అయిన బెసలేలును యెహోవా ఎంచుకున్నాడు.+ 31  ఆయన అతన్ని తన పవిత్రశక్తితో నింపి, అతనికి తెలివిని, అవగాహనను, జ్ఞానాన్ని, అన్నిరకాల చేతిపనులు చేసే నైపుణ్యాన్ని ఇచ్చాడు. 32  దానివల్ల అతను కళాత్మక రూపాల్ని చేయగలుగుతాడు; బంగారం పని, వెండి పని, రాగి పని చేయగలుగుతాడు; 33  అలాగే విలువైన రాళ్లను చెక్కి పొదగడం, అన్నిరకాల చెక్క వస్తువులు తయారుచేయడం అతనికి వస్తుంది. 34  దేవుడు అతని హృదయంలో, దాను గోత్రానికి చెందిన అహీసామాకు కుమారుడైన అహోలీయాబు+ హృదయంలో ఇతరులకు నేర్పించే కళను పెట్టాడు. 35  అన్నిరకాల చేతిపనుల్ని; బుట్టాపనిని;* నీలంరంగు దారంతో, ఊదారంగు ఉన్నితో, ముదురు ఎరుపు దారంతో, సన్నని నారతో అల్లే పనిని; మగ్గం పనిని చేసే నేర్పును ఆయన వాళ్ల హృదయాల్లో పెట్టాడు.+ ఈ పురుషులు అన్నిరకాల పనుల్ని, అన్నిరకాల కళాత్మక రూపాల్ని చేస్తారు.

అధస్సూచీలు

అంటే, సీల్‌ అనే సముద్ర జీవి.
లేదా “ఫ్రేములు.”
లేదా “సన్నిధి రొట్టెలు.”
లేదా “అల్లాడించే అర్పణలుగా.”
అంటే, ఎంబ్రాయిడరీ.