నిర్గమకాండం 31:1-18

  • చేతిపని చేసేవాళ్లు దేవుని పవిత్రశక్తితో నింపబడడం (1-11)

  • విశ్రాంతి రోజు దేవునికీ ఇశ్రాయేలీయులకూ మధ్య సూచన (12-17)

  • రెండు రాతి పలకలు (18)

31  యెహోవా మోషేతో ఇంకా ఇలా అన్నాడు:  “ఇదిగో, యూదా గోత్రానికి చెందిన హూరు మనవడూ, ఊరి కుమారుడూ అయిన బెసలేలును+ నేను ఎంచుకున్నాను.*+  నేను అతన్ని నా పవిత్రశక్తితో నింపి, అతనికి తెలివిని, అవగాహనను, జ్ఞానాన్ని, అన్నిరకాల చేతిపనులు చేసే నైపుణ్యాన్ని ఇస్తాను.  దానివల్ల అతను కళాత్మక రూపాల్ని చేయగలుగుతాడు; బంగారం పని, వెండి పని, రాగి పని చేయగలుగుతాడు;  అలాగే విలువైన రాళ్లను చెక్కి పొదగడం,+ అన్నిరకాల చెక్క వస్తువులు తయారుచేయడం అతనికి వస్తుంది.+  అంతేకాదు, అతనికి సహాయం చేయడానికి దాను గోత్రానికి చెందిన అహీసామాకు కుమారుడైన అహోలీయాబును+ నేను నియమించాను. అలాగే, పనిలో నైపుణ్యం ఉన్న వాళ్లందరి హృదయాల్ని నేను తెలివితో నింపుతున్నాను. దానివల్ల వాళ్లు నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రతీది చేయగలుగుతారు.+ అంటే,  ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని,+ సాక్ష్యపు మందసాన్ని,+ దాని మూతను,+ గుడారంలోని ఉపకరణాలన్నిటినీ,  బల్లను,+ దాని పాత్రల్ని, స్వచ్ఛమైన బంగారు దీపస్తంభాన్ని, దాని పాత్రలన్నిటినీ,+ ధూపవేదికను,+  దహనబలులు అర్పించే బలిపీఠాన్ని,+ దాని పాత్రలన్నిటినీ, గంగాళాన్ని, దాని పీఠాన్ని,+ 10  నేర్పుతో అల్లిన వస్త్రాల్ని, యాజకుడైన అహరోను కోసం పవిత్ర వస్త్రాల్ని, యాజకులుగా సేవచేసేలా అతని కుమారుల కోసం వస్త్రాల్ని,+ 11  అభిషేక తైలాన్ని, పవిత్రమైన స్థలం కోసం పరిమళ ధూపద్రవ్యాన్ని,+ అలా నేను నీకు ఆజ్ఞాపించిన ప్రతీదాన్ని వాళ్లు తయారుచేస్తారు.” 12  యెహోవా మోషేకు ఇంకా ఇలా చెప్పాడు: 13  “నువ్వు ఇశ్రాయేలీయులతో మాట్లాడి వాళ్లకు ఇలా చెప్పు: ‘ముఖ్యంగా మీరు నా విశ్రాంతి రోజుల్ని ఆచరించాలి.+ యెహోవా అనే నేనే మిమ్మల్ని పవిత్రపరుస్తున్నానని మీరు తెలుసుకునేలా మీ తరతరాలపాటు అది నాకు, మీకు మధ్య సూచనగా ఉంటుంది. 14  మీరు విశ్రాంతి రోజును తప్పకుండా ఆచరించాలి, ఎందుకంటే అది మీకు పవిత్రమైనది.+ దాన్ని అపవిత్రపర్చే ఏ వ్యక్తినైనా చంపేయాలి. ఆ రోజున ఎవరైనా ఏదైనా పని చేస్తే, తన ప్రజల్లో ఉండకుండా అతన్ని కొట్టేయాలి.*+ 15  ఆరు రోజులు మీరు పని చేసుకోవచ్చు, కానీ ఏడో రోజు పూర్తి విశ్రాంతి రోజు.+ అది యెహోవాకు పవిత్రమైనది. విశ్రాంతి రోజున పని చేసే ఏ వ్యక్తినైనా చంపేయాలి. 16  ఇశ్రాయేలీయులు తప్పకుండా విశ్రాంతి రోజును ఆచరించాలి; వాళ్లు తరతరాలపాటు ఎప్పటికీ దాన్ని ఆచరించాలి. ఇది శాశ్వతమైన ఒప్పందం. 17  అది నాకు, ఇశ్రాయేలు ప్రజలకు మధ్య ఎప్పటికీ నిలిచివుండే సూచన.+ ఎందుకంటే యెహోవా ఆరు రోజుల్లో ఆకాశాన్ని, భూమిని సృష్టించి ఏడో రోజున విశ్రాంతి తీసుకొని సేదదీరాడు.’ ”+ 18  దేవుడు సీనాయి పర్వతం మీద మోషేతో మాట్లాడడం అయిపోగానే, సాక్ష్యంగా ఉండే రెండు పలకల్ని అతనికి ఇచ్చాడు;+ అవి దేవుని వేలితో రాయబడిన రాతి పలకలు.+

అధస్సూచీలు

అక్ష., “పేరు పెట్టి పిలిచాను.”
లేదా “చంపేయాలి.”