నిర్గమకాండం 30:1-38

  • ధూపవేదిక (1-10)

  • జనాభా లెక్క, ప్రాయశ్చిత్తం కోసం ఇచ్చే డబ్బు (11-16)

  • కడుక్కోవడం కోసం రాగి గంగాళం (17-21)

  • అభిషేక తైల ప్రత్యేక మిశ్రమం (22-33)

  • పవిత్ర ధూపద్రవ్యాన్ని తయారుచేసే పద్ధతి (34-38)

30  “ధూపం వేయడానికి నువ్వు ఒక వేదిక తయారుచేయాలి;+ దాన్ని తుమ్మ చెక్కతో తయారుచేయాలి.+  అది చతురస్ర ఆకారంలో ఉండాలి; దాని పొడవు ఒక మూర,* వెడల్పు ఒక మూర, ఎత్తు రెండు మూరలు ఉండాలి. దాని కొమ్ములు దానిలో భాగమై ఉండాలి, వాటిని విడిగా చేయకూడదు.+  నువ్వు ఆ వేదిక అంతటికీ, అంటే దాని పైభాగానికి, దాని నాలుగు పక్కలకు, దాని కొమ్ములకు స్వచ్ఛమైన బంగారు రేకు తొడగాలి; అలాగే దాని చుట్టూ బంగారంతో అంచును చేయాలి.  ఆ అంచు కింద అటువైపు రెండు, ఇటువైపు రెండు బంగారు ఉంగరాలు చేయాలి; ఈ ఉంగరాలు వేదికను మోయడానికి ఉపయోగించే కర్రల్ని పట్టి ఉంచుతాయి.  ఆ కర్రల్ని తుమ్మ చెక్కతో చేసి, వాటికి బంగారు రేకు తొడగాలి.  నువ్వు దాన్ని సాక్ష్యపు మందసం దగ్గరున్న తెర ముందు,+ నేను ఎక్కడైతే మిమ్మల్ని కలుసుకుంటానో ఆ సాక్ష్యపు మందసం మీదున్న మూతకు ఎదురుగా పెట్టాలి.+  “అహరోను+ ప్రతీ ఉదయం దీపాల్ని+ చక్కబెట్టేటప్పుడు, ఆ వేదిక మీద నుండి పొగ పైకిలేచేలా దానిమీద పరిమళ ధూపద్రవ్యం+ కాలుస్తాడు.+  అలాగే, అహరోను సంధ్య వెలుగు సమయంలో* దీపాల్ని వెలిగించేటప్పుడు కూడా ఆ ధూపం వేస్తాడు. ఇది మీరు తరతరాలపాటు యెహోవా ముందు క్రమంగా అర్పించాల్సిన ధూపార్పణ.  నువ్వు దానిమీద వేరే ధూపాన్ని+ గానీ, దహనబలిని గానీ, ధాన్యార్పణను గానీ అర్పించకూడదు; అలాగే దానిమీద పానీయార్పణను పోయకూడదు. 10  అహరోను సంవత్సరానికి ఒకసారి దాని కొమ్ముల మీద ప్రాయశ్చిత్తం చేయాలి.+ ప్రాయశ్చిత్తం కోసం అర్పించే పాపపరిహారార్థ బలి రక్తంలో కొంచెం తీసుకొని+ అతను సంవత్సరానికి ఒకసారి దానికి ప్రాయశ్చిత్తం చేస్తాడు. మీ తరతరాలపాటు ఇలా జరగాలి. ఇది యెహోవాకు అతి పవిత్రం.” 11  తర్వాత యెహోవా మోషేతో ఇలా చెప్పాడు: 12  “నువ్వు ఇశ్రాయేలీయుల జనాభా లెక్క సేకరించే ప్రతీసారి,+ వాళ్లలో ప్రతీ ఒక్కరు తన ప్రాణ విమోచన కోసం ఆ సమయంలో యెహోవాకు మూల్యం చెల్లించాలి. వాళ్ల పేర్లు నమోదైనప్పుడు వాళ్ల మీదికి తెగులు రాకుండా ఉండాలంటే వాళ్లు అలా చేయాలి. 13  పేర్లు నమోదైన వాళ్లందరూ, పవిత్ర స్థల షెకెల్‌* కొలమానం ప్రకారం+ అర షెకెల్‌* ఇవ్వాలి. ఒక షెకెల్‌ ఇరవై గీరాలతో* సమానం. అర షెకెల్‌ అనేది యెహోవాకు ఇచ్చే కానుక.+ 14  20 ఏళ్లు, అంతకన్నా ఎక్కువ వయసు ఉండి తమ పేరు నమోదైన ప్రతీ ఒక్కరు యెహోవాకు ఆ కానుక ఇవ్వాలి.+ 15  తమ ప్రాణాలకు ప్రాయశ్చిత్తం చేయడానికి యెహోవాకు కానుక ఇస్తున్నప్పుడు, ధనికులు అర షెకెల్‌* కన్నా ఎక్కువ ఇవ్వకూడదు, పేదవాళ్లు అర షెకెల్‌ కన్నా తక్కువ ఇవ్వకూడదు. 16  ఇశ్రాయేలీయులు ప్రాయశ్చిత్తం కోసం ఇచ్చే ఆ వెండి సొమ్మును నువ్వు తీసుకొని, ప్రత్యక్ష గుడారపు సేవకు మద్దతుగా దాన్ని ఇవ్వాలి. తమ ప్రాణాల కోసం ప్రాయశ్చిత్తం చేయాలని గుర్తుచేయడానికి అది యెహోవా ముందు ఇశ్రాయేలీయుల కోసం ఒక జ్ఞాపికగా పనిచేస్తుంది.” 17  యెహోవా మోషేకు ఇంకా ఇలా చెప్పాడు: 18  “నువ్వు ఒక రాగి గంగాళాన్ని, దాని కోసం ఒక పీఠాన్ని తయారుచేయాలి;+ దాన్ని ప్రత్యక్ష గుడారానికి, బలిపీఠానికి మధ్య ఉంచి అందులో నీళ్లు పోయాలి.+ 19  అహరోను, అతని కుమారులు అక్కడ తమ కాళ్లూచేతులు కడుక్కుంటారు.+ 20  ప్రత్యక్ష గుడారంలోకి వెళ్లేటప్పుడు లేదా సేవ చేయడానికి, యెహోవాకు అగ్నితో అర్పణలు అర్పించడానికి బలిపీఠం దగ్గరికి వస్తున్నప్పుడు వాళ్లు చనిపోకుండా ఉండేలా ఆ నీళ్లతో కడుక్కోవాలి. 21  వాళ్లు చనిపోకుండా ఉండేలా తమ కాళ్లూచేతులు కడుక్కోవాలి. ఈ శాసనాన్ని వాళ్లు అంటే అతను, అతని సంతానం తరతరాలపాటు ఎప్పటికీ పాటించాలి.”+ 22  యెహోవా మోషేతో ఇంకా ఇలా అన్నాడు: 23  “తర్వాత అతిశ్రేష్ఠమైన ఈ పరిమళ ద్రవ్యాల్ని తీసుకో: 500 షెకెల్‌ల* గడ్డకట్టిన బోళం, దానిలో సగం అంటే 250 షెకెల్‌ల* సుగంధభరిత దాల్చిన చెక్క, 250 షెకెల్‌ల సుగంధభరిత వస, 24  అలాగే 500 షెకెల్‌ల లవంగిపట్ట. పవిత్ర స్థల షెకెల్‌* కొలమానం ప్రకారం+ వాటిని తూచాలి. అలాగే ఒక హిన్‌* ఒలీవ నూనె తీసుకోవాలి. 25  తర్వాత వాటితో పవిత్రమైన అభిషేక తైలాన్ని తయారుచేయాలి; లేపనాలు తయారుచేసే వ్యక్తిలా వాటిని నేర్పుగా కలుపుతూ ఆ తైలాన్ని తయారుచేయాలి.+ అది పవిత్రమైన అభిషేక తైలంగా ఉండాలి. 26  “నువ్వు దానితో ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని, సాక్ష్యపు మందసాన్ని అభిషేకించాలి;+ 27  అలాగే బల్లను, దాని పాత్రలన్నిటినీ, దీపస్తంభాన్ని, దాని పాత్రల్ని, ధూపవేదికను, 28  దహనబలులు అర్పించే బలిపీఠాన్ని, దాని పాత్రలన్నిటినీ, గంగాళాన్ని, దాని పీఠాన్ని కూడా అభిషేకించాలి. 29  అవి అతి పవిత్రం అయ్యేలా నువ్వు వాటిని పవిత్రపర్చాలి.+ వాటిని తాకే వాళ్లెవరైనా పవిత్రంగా ఉండాలి.+ 30  నువ్వు అహరోనును, అతని కుమారుల్ని+ అభిషేకించి,+ నాకు యాజకులుగా సేవచేసేలా వాళ్లను పవిత్రపర్చాలి.+ 31  “నువ్వు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇలా చెప్పాలి: ‘ఇది మీ తరతరాలపాటు ఎప్పటికీ నాకు పవిత్రమైన అభిషేక తైలంగా ఉండాలి.+ 32  దాన్ని మనిషి శరీరానికి రాయకూడదు, దాని పాళ్లలో అలాంటి మిశ్రమం ఏదీ తయారు చేయకూడదు. అది పవిత్రమైనది. అది ఎప్పటికీ మీకు పవిత్రమైనదిగా ఉండాలి. 33  దానిలాంటి లేపనాన్ని తయారుచేసే ఏ వ్యక్తినైనా, దానిలో కొంచెం తీసుకొని వేరేవాళ్ల* మీద పోసే ఏ వ్యక్తినైనా తన ప్రజల్లో ఉండకుండా కొట్టేయాలి.’ ”*+ 34  తర్వాత యెహోవా మోషేకు ఇలా చెప్పాడు: “నువ్వు జటామాంసి, గోపి చందనం, గంధపు చెక్క, స్వచ్ఛమైన సాంబ్రాణి అనే పరిమళ ద్రవ్యాల్ని సమపాళ్లలో తీసుకొని,+ 35  వాటితో ధూపద్రవ్యం తయారుచేయి.+ లేపనాలు తయారుచేసే వ్యక్తిలా వాటిని నేర్పుగా కలుపుతూ సువాసనగల ఆ మిశ్రమాన్ని తయారుచేయాలి. దానిలో ఉప్పు కూడా కలపాలి.+ అది స్వచ్ఛమైన, పవిత్రమైన ధూపద్రవ్యంగా ఉండాలి. 36  నువ్వు దానిలో కొంచెం తీసుకొని, దాన్ని దంచి, మెత్తని పొడిగా చేయాలి. ఆ పొడిలో కొంచెం తీసుకొని ప్రత్యక్ష గుడారంలోని సాక్ష్యపు మందసం ముందు, అంటే నేను నిన్ను కలుసుకునే చోట ఉంచాలి. అది మీకు అతి పవిత్రమైనదిగా ఉండాలి. 37  ఈ పాళ్లలో మీరు తయారుచేసే ధూపద్రవ్యాన్ని మీ సొంత ఉపయోగం కోసం చేసుకోకూడదు.+ దాన్ని మీరు యెహోవాకు పవిత్రమైనదిగా ఎంచాలి. 38  దాని సువాసనను ఆస్వాదించడానికి అలాంటిది చేసే ఏ వ్యక్తినైనా తన ప్రజల్లో ఉండకుండా కొట్టేయాలి.”*

అధస్సూచీలు

దాదాపు 44.5 సెంటీమీటర్లు (17.5 అంగుళాలు). అనుబంధం B14 చూడండి.
అక్ష., “రెండు సాయంత్రాల మధ్య.” సూర్యుడు అస్తమించిన తర్వాత చీకటి పడడానికి ముందు ఉండే సమయాన్ని సూచిస్తుందని స్పష్టమౌతోంది.
లేదా “పవిత్ర షెకెల్‌.”
అప్పట్లో ఒక షెకెల్‌ 11.4 గ్రాములతో సమానం. అనుబంధం B14 చూడండి.
అప్పట్లో ఒక గీరా 0.57 గ్రాములతో సమానం. అనుబంధం B14 చూడండి.
అప్పట్లో ఒక షెకెల్‌ 11.4 గ్రాములతో సమానం. అనుబంధం B14 చూడండి.
లేదా “దాదాపు 6 కిలోల.”
లేదా “దాదాపు 3 కిలోల.”
లేదా “పవిత్ర షెకెల్‌.”
అప్పట్లో ఒక హిన్‌ 3.67 లీటర్లతో సమానం. అనుబంధం B14 చూడండి.
లేదా “అపరిచితుల,” అంటే, అహరోను వంశస్థులు కానివాళ్ల.
లేదా “చంపేయాలి.”
లేదా “చంపేయాలి.”