కంటెంట్‌కు వెళ్లు

విషయసూచికకు వెళ్లు

నిర్గమకాండం పుస్తకం

అధ్యాయాలు

విషయసూచిక

 • 1

  • ఐగుప్తులో ఇశ్రాయేలీయుల సంఖ్య పెరుగుతుంది (1-7)

  • ఫరో ఇశ్రాయేలీయుల్ని అణచివేస్తాడు (8-14)

  • దైవభయం గల మంత్రసానులు ప్రాణాలు కాపాడతారు (15-22)

 • 2

  • మోషే పుట్టడం (1-4)

  • ఫరో కూతురు మోషేను దత్తత తీసుకుంటుంది (5-10)

  • మోషే మిద్యానుకు పారిపోయి సిప్పోరాను పెళ్లి చేసుకుంటాడు (11-22)

  • ఇశ్రాయేలీయుల మూల్గుల్ని దేవుడు వింటాడు (23-25)

 • 3

  • మోషే, మండుతున్న ముళ్లపొద (1-12)

  • యెహోవా తన పేరును వివరిస్తాడు (13-15)

  • యెహోవా మోషేకు నిర్దేశాలిస్తాడు (16-22)

 • 4

  • మోషే చేయాల్సిన మూడు అద్భుతాలు (1-9)

  • మోషే తనకు సామర్థ్యం లేదని అనుకుంటాడు (10-17)

  • మోషే ఐగుప్తుకు తిరిగెళ్తాడు (18-26)

  • మోషే, అహరోనును తిరిగి కలుసుకుంటాడు (27-31)

 • 5

  • ఫరో ముందు మోషే, అహరోను (1-5)

  • అణచివేత ఎక్కువౌతుంది (6-18)

  • ఇశ్రాయేలీయులు మోషే, అహరోనుల్ని నిందిస్తారు (19-23)

 • 6

  • విడుదల గురించిన వాగ్దానాన్ని మళ్లీ చెప్పడం (1-13)

   • యెహోవా పేరు పూర్తిగా తెలియకపోవడం (2, 3)

  • మోషే, అహరోనుల వంశావళి (14-27)

  • మోషే మళ్లీ ఫరో ముందుకు వెళ్లాలి (28-30)

 • 7

  • యెహోవా మోషేను బలపరుస్తాడు (1-7)

  • అహరోను కర్ర పెద్ద పాము అవుతుంది (8-13)

  • 1వ తెగులు: నీళ్లు రక్తంగా మారడం (14-25)

 • 8

  • 2వ తెగులు: కప్పలు (1-15)

  • 3వ తెగులు: దోమలు (16-19)

  • 4వ తెగులు: జోరీగలు (20-32)

   • గోషెనుకు ఏమీ కాలేదు (22, 23)

 • 9

  • 5వ తెగులు: పశువులు చనిపోవడం (1-7)

  • 6వ తెగులు: మనుషులు, పశువుల మీద చీముపొక్కులు (8-12)

  • 7వ తెగులు: వడగండ్ల వాన (13-35)

   • దేవుని బలాన్ని ఫరో చూడాల్సి ఉంది (16)

   • యెహోవా పేరు ప్రకటించబడాల్సి ఉంది (16)

 • 10

  • 8వ తెగులు: మిడతలు (1-20)

  • 9వ తెగులు: చీకటి (21-29)

 • 11

  • పదో తెగులు ప్రకటించబడడం (1-10)

   • ఇశ్రాయేలీయులు బహుమతులు అడిగి తీసుకోవాలి (2)

 • 12

  • పస్కా ఆచరణను స్థాపించడం (1-28)

   • గుమ్మపు కమ్ముల మీద రక్తాన్ని చిమ్మాలి (7)

  • 10వ తెగులు: మొదటి సంతానం చంపబడింది (29-32)

  • విడుదలై బయటికి రావడం మొదలౌతుంది (33-42)

   • 430 సంవత్సరాల ముగింపు (40, 41)

  • పస్కా భోజనం గురించి నిర్దేశాలు (43-51)

 • 13

  • మొదట పుట్టిన ప్రతీ మగ సంతానం యెహోవాకు చెందుతుంది (1, 2)

  • పులవని రొట్టెల పండుగ (3-10)

  • మొదట పుట్టిన ప్రతీ మగ సంతానం యెహోవాకు అంకితం (11-16)

  • ఇశ్రాయేలీయులు ఎర్రసముద్రం వైపుగా నడిపించబడ్డారు (17-20)

  • మేఘస్తంభం, అగ్నిస్తంభం (21, 22)

 • 14

  • ఇశ్రాయేలీయులు సముద్రం దగ్గరికి చేరుకుంటారు (1-4)

  • ఫరో ఇశ్రాయేలీయుల్ని వెంటాడతాడు (5-14)

  • ఇశ్రాయేలీయులు ఎర్రసముద్రాన్ని దాటుతారు (15-25)

  • ఐగుప్తీయులు సముద్రంలో మునిగిపోతారు (26-28)

  • ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవా మీద విశ్వాసం ఉంచుతారు (29-31)

 • 15

  • మోషే, ఇశ్రాయేలీయులు జయగీతం పాడతారు (1-19)

  • మిర్యాము కూడా పాడుతుంది (20, 21)

  • చేదు నీళ్లను తియ్యగా మార్చడం (22-27)

 • 16

  • ప్రజలు ఆహారం గురించి సణుగుతారు (1-3)

  • యెహోవా ఆ సణుగుల్ని వింటాడు (4-12)

  • పూరేడు పిట్టలు, మన్నా ఇవ్వబడడం (13-21)

  • విశ్రాంతి రోజున మన్నా ఇవ్వబడలేదు (22-30)

  • జ్ఞాపకార్థంగా కొంచెం మన్నాను పక్కకుపెట్టడం (31-36)

 • 17

  • హోరేబు దగ్గర నీళ్లు లేవని ఫిర్యాదు (1-4)

  • బండలో నుండి నీళ్లు (5-7)

  • అమాలేకీయులు యుద్ధం చేస్తారు, ఓడిపోతారు (8-16)

 • 18

  • యిత్రో, సిప్పోరా వస్తారు (1-12)

  • న్యాయమూర్తుల్ని నియమించమని యిత్రో సలహా ఇస్తాడు (13-27)

 • 19

  • సీనాయి పర్వతం దగ్గర (1-25)

   • ఇశ్రాయేలీయులు భవిష్యత్తులో యాజకులతో రూపొందిన రాజ్యమౌతారు (5, 6)

   • దేవుని ముందుకు రావడానికి ప్రజలు పవిత్రపర్చబడ్డారు (14, 15)

 • 20

  • పది ఆజ్ఞలు (1-17)

  • అద్భుత దృశ్యాన్ని చూసి ఇశ్రాయేలీయులు భయపడిపోతారు (18-21)

  • ఆరాధన గురించి నిర్దేశాలు (22-26)

 • 21

  • ఇశ్రాయేలీయుల కోసం న్యాయనిర్ణయాలు (1-36)

   • హెబ్రీ దాసుల గురించి (2-11)

   • తోటివాడి మీద దౌర్జన్యం చేయడం గురించి (12-27)

   • జంతువుల గురించి (28-36)

 • 22

  • ఇశ్రాయేలీయుల కోసం న్యాయనిర్ణయాలు (1-31)

   • దొంగతనం గురించి (1-4)

   • పంట నష్టం గురించి (5, 6)

   • నష్టపరిహారం, యాజమాన్యం గురించి (7-15)

   • ప్రలోభపెట్టడం గురించి (16, 17)

   • ఆరాధన, సామాజిక న్యాయం గురించి (18-31)

 • 23

  • ఇశ్రాయేలీయుల కోసం న్యాయనిర్ణయాలు (1-19)

   • నిజాయితీగా, న్యాయంగా నడుచుకోవడం గురించి (1-9)

   • విశ్రాంతి రోజులు, పండుగల గురించి (10-19)

  • దేవదూత ఇశ్రాయేలీయుల్ని నడిపిస్తాడు (20-26)

  • దేశాన్ని సొంతం చేసుకోవడం, సరిహద్దులు (27-33)

 • 24

  • ఒప్పందానికి కట్టుబడి ఉండడానికి ప్రజలు ఒప్పుకుంటారు (1-11)

  • సీనాయి పర్వతం మీద మోషే (12-18)

 • 25

  • గుడారం కోసం కానుకలు (1-9)

  • మందసం (10-22)

  • బల్ల (23-30)

  • దీపస్తంభం (31-40)

 • 26

  • ఆలయ గుడారం (1-37)

   • గుడారపు తెరలు (1-14)

   • చట్రాలు, దిమ్మలు (15-30)

   • తెరలు (31-37)

 • 27

  • బలిపీఠం (1-8)

  • ప్రాంగణం (9-19)

  • దీపస్తంభం కోసం నూనె (20, 21)

 • 28

  • యాజక వస్త్రాలు (1-5)

  • ఏఫోదు (6-14)

  • వక్షపతకం (15-30)

   • ఊరీము, తుమ్మీము (30)

  • చేతుల్లేని నిలువుటంగీ (31-35)

  • బంగారు రేకు ఉన్న తలపాగా (36-39)

  • ఇతర యాజక వస్త్రాలు (40-43)

 • 29

  • యాజకుల్ని ప్రతిష్ఠించడం (1-37)

  • ప్రతీరోజు అర్పించే అర్పణ (38-46)

 • 30

  • ధూపవేదిక (1-10)

  • జనాభా లెక్క, ప్రాయశ్చిత్తం కోసం ఇచ్చే డబ్బు (11-16)

  • కడుక్కోవడం కోసం రాగి గంగాళం (17-21)

  • అభిషేక తైల ప్రత్యేక మిశ్రమం (22-33)

  • పవిత్ర ధూపద్రవ్యాన్ని తయారుచేసే పద్ధతి (34-38)

 • 31

  • చేతిపని చేసేవాళ్లు దేవుని పవిత్రశక్తితో నింపబడడం (1-11)

  • విశ్రాంతి రోజు దేవునికీ ఇశ్రాయేలీయులకూ మధ్య సూచన (12-17)

  • రెండు రాతి పలకలు (18)

 • 32

  • బంగారు దూడను పూజించడం (1-35)

   • మోషేకు వింతైన పాట వినిపిస్తుంది (17, 18)

   • ఆజ్ఞలున్న పలకల్ని మోషే పగలగొడతాడు (19)

   • లేవీయులు యెహోవాకు విశ్వసనీయంగా ఉంటారు (26-29)

 • 33

  • దేవుని గద్దింపు సందేశం (1-6)

  • పాలెం బయట ప్రత్యక్ష గుడారం (7-11)

  • యెహోవా మహిమను చూస్తానని మోషే ​అడగడం (12-23)

 • 34

  • కొత్త రాతి పలకలు తయారుచేయడం (1-4)

  • మోషే యెహోవా మహిమను చూస్తాడు (5-9)

  • ఒప్పందం వివరాలు మళ్లీ చెప్పడం (10-28)

  • మోషే ముఖం కాంతులు విరజిమ్మింది (29-35)

 • 35

  • విశ్రాంతి రోజు గురించి నిర్దేశాలు (1-3)

  • గుడారం కోసం కానుకలు (4-29)

  • బెసలేలు, అహోలీయాబు పవిత్రశక్తితో నింపబడ్డారు (30-35)

 • 36

  • కావల్సినదాని కన్నా ఎక్కువ కానుకలు వచ్చాయి (1-7)

  • గుడార నిర్మాణం (8-38)

 • 37

  • మందసాన్ని తయారుచేయడం (1-9)

  • బల్ల (10-16)

  • దీపస్తంభం (17-24)

  • ధూపవేదిక (25-29)

 • 38

  • బలిపీఠం (1-7)

  • రాగి గంగాళం (8)

  • ప్రాంగణం (9-20)

  • గుడార సామగ్రి జాబితా (21-31)

 • 39

  • యాజక వస్త్రాలు తయారుచేయడం (1)

  • ఏఫోదు (2-7)

  • వక్షపతకం (8-21)

  • చేతుల్లేని నిలువుటంగీ (22-26)

  • ఇతర యాజక వస్త్రాలు (27-29)

  • బంగారు రేకు (30, 31)

  • మోషే గుడారాన్ని తనిఖీ చేస్తాడు (32-43)

 • 40

  • గుడారాన్ని నిలబెట్టడం (1-33)

  • గుడారం యెహోవా మహిమతో నిండిపోతుంది (34-38)