ద్వితీయోపదేశకాండం 8:1-20

  • యెహోవా దీవెనల్ని మళ్లీ గుర్తుచేయడం (1-9)

    • “రొట్టె వల్ల మాత్రమే జీవించడు” (3)

  • యెహోవాను మర్చిపోవద్దు (10-20)

8  “ఈ రోజు నేను నీకు ఇస్తున్న ప్రతీ ఆజ్ఞను నువ్వు జాగ్రత్తగా పాటించాలి. అలాచేస్తే నువ్వు ప్రాణాలతో ఉంటావు,+ నీ ప్రజల సంఖ్య పెరుగుతుంది, నీ పూర్వీకులకు యెహోవా ప్రమాణం చేసిన దేశంలోకి అడుగుపెట్టి దాన్ని స్వాధీనం చేసుకుంటావు.+  నీకు వినయం నేర్పించడానికీ, నీ హృదయంలో ఏముందో తెలుసుకునేలా+ అంటే నువ్వు ఆయన ఆజ్ఞల్ని పాటిస్తావో లేదో తెలుసుకునేలా నిన్ను పరీక్షించడానికీ+ నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను ఈ 40 సంవత్సరాలు ఎడారిలో నడిపించిన దారి అంతటినీ మర్చిపోకు.+  ఆయన నీకు వినయం నేర్పించాడు; అంతేకాదు, మనిషి రొట్టె వల్ల మాత్రమే జీవించడు కానీ యెహోవా నోటినుండి వచ్చే ప్రతీ మాట వల్ల జీవిస్తాడు+ అని నువ్వు తెలుసుకునేలా ఆయన నిన్ను ఆకలితో ఉండనిచ్చి,+ నీకు గానీ నీ పూర్వీకులకు గానీ తెలియని మన్నాతో నిన్ను పోషించాడు.+  ఈ 40 సంవత్సరాలు, నువ్వు వేసుకున్న బట్టలు పాతబడి చిరిగిపోలేదు, నీ కాళ్లు వాయలేదు.+  ఒక వ్యక్తి తన కుమారుణ్ణి సరిదిద్దినట్టు, నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను సరిదిద్దుతూ వచ్చాడని+ నీకు బాగా తెలుసు.  “నువ్వు నీ దేవుడైన యెహోవా మార్గాల్లో నడుస్తూ, ఆయనకు భయపడుతూ ఉండడం ద్వారా ఆయన ఆజ్ఞల్ని పాటించాలి.  ఎందుకంటే నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను మంచి దేశంలోకి తీసుకొస్తున్నాడు.+ అది నీటి ప్రవాహాలు* ఉన్న దేశం; లోయ మైదానంలో, పర్వత ప్రాంతంలో బావులు, నీటి ఊటలు పొంగిపొర్లుతున్న దేశం;  అది గోధుమలు, బార్లీ, ద్రాక్షచెట్లు, అంజూర చెట్లు, దానిమ్మ చెట్లు ఉన్న దేశం;+ అది ఒలీవ నూనె, తేనె ఉన్న దేశం;  ఆ దేశంలో ఆహార కొరత అనేదే ఉండదు, అక్కడ నీకు ఏ లోటూ ఉండదు. ఆ దేశపు రాళ్లలో ఇనుము ఉంటుంది, అక్కడి కొండల నుండి నువ్వు రాగిని వెలికితీస్తావు. 10  “నువ్వు అక్కడ తిని, తృప్తి పొందిన తర్వాత, నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఇచ్చిన మంచి దేశాన్ని బట్టి నువ్వు ఆయన్ని స్తుతించాలి.+ 11  నేడు నేను నీకు ఇస్తున్న ఆయన ఆజ్ఞల్ని, న్యాయనిర్ణయాల్ని, శాసనాల్ని పాటించడం మానేసి నీ దేవుడైన యెహోవాను మర్చిపోయే పరిస్థితి రాకుండా చూసుకో. 12  నువ్వు తిని, తృప్తి పొంది, శ్రేష్ఠమైన ఇళ్లు కట్టుకొని, వాటిలో నివసించినప్పుడు,+ 13  నీ పశువులూ మందలూ ఎక్కువయ్యి, నీ వెండిబంగారాలు పెరిగి, నీకు ప్రతీది సమృద్ధిగా ఉన్నప్పుడు, 14  నీ హృదయంలో గర్వం మొదలై+ నీ దేవుడైన యెహోవాను మర్చిపోయే పరిస్థితి రానివ్వకు. దాస్య గృహమైన ఐగుప్తు దేశంలో నుండి ఆయన నిన్ను బయటికి తీసుకొచ్చాడు;+ 15  విషసర్పాలూ తేళ్లూ తిరిగే, నీళ్లులేని ఎండిన ప్రదేశాలున్న భయంకరమైన మహా ఎడారి గుండా ఆయన నిన్ను నడిపించాడు.+ ఆయన చెకుముకి రాయి నుండి నీళ్లు ప్రవహించేలా చేశాడు;+ 16  నీ పూర్వీకులకు తెలియని మన్నాతో ఎడారిలో ఆయన నిన్ను పోషించాడు; నీకు వినయం నేర్పించడానికీ,+ భవిష్యత్తులో నీకు ప్రయోజనం చేకూరేలా నిన్ను పరీక్షించడానికీ ఆయన అలా చేశాడు.+ 17  ఒకవేళ నువ్వు నీ హృదయంలో, ‘నా సొంత శక్తితో, నా చేతి బలంతో నేను ఈ ఆస్తిని సంపాదించుకున్నాను’ అని అనుకుంటే,+ 18  అలా ఆస్తిని సంపాదించడానికి నీకు శక్తిని ఇస్తున్నది నీ దేవుడైన యెహోవాయే అన్న విషయం గుర్తుంచుకో.+ తాను నీ పూర్వీకులకు ప్రమాణం చేసిన ఒప్పందాన్ని నెరవేర్చడానికే ఆయన అలా ఇస్తున్నాడు. నేటివరకు ఆయన ఆ ఒప్పందాన్ని నెరవేరుస్తూనే ఉన్నాడు.+ 19  “ఒకవేళ నువ్వు ఎప్పుడైనా నీ దేవుడైన యెహోవాను మర్చిపోయి, వేరే దేవుళ్లను అనుసరించి, వాటిని పూజించి, వాటికి మొక్కితే మీరు ఖచ్చితంగా నాశనమౌతారని నేను మిమ్మల్ని హెచ్చరిస్తున్నాను.+ 20  మీరు మీ దేవుడైన యెహోవా స్వరం విననందువల్ల, మీ కళ్లముందు యెహోవా నాశనం చేస్తున్న జనాల్లాగే మీరూ నాశనమౌతారు.+

అధస్సూచీలు

లేదా “నీటి వాగులు.”