ద్వితీయోపదేశకాండం 16:1-22

  • పస్కా పండుగ; పులవని రొట్టెల పండుగ (1-8)

  • వారాల పండుగ (9-12)

  • పర్ణశాలల పండుగ (13-17)

  • న్యాయమూర్తుల్ని నియమించడం (18-20)

  • ఆరాధనలో ఉపయోగించకూడనివి (21, 22)

16  “అబీబు* నెలను ఆచరిస్తూ నీ దేవుడైన యెహోవాకు పస్కా పండుగ జరుపుకోవాలి.+ ఎందుకంటే అబీబు నెలలో, రాత్రివేళ నీ దేవుడైన యెహోవా ఐగుప్తు నుండి నిన్ను బయటికి తీసుకొచ్చాడు.  యెహోవా తన పేరును మహిమపర్చడానికి ఎంచుకునే చోట+ నువ్వు నీ మందలో నుండి, పశువుల్లో నుండి+ నీ దేవుడైన యెహోవాకు పస్కా బలి అర్పించాలి.+  నువ్వు దానితోపాటు పులిసిందేదీ తినకూడదు;+ నువ్వు పడిన బాధలకు గుర్తుగా ఉన్న పులవని రొట్టెను నువ్వు ఏడురోజుల పాటు తినాలి, ఎందుకంటే నువ్వు ఐగుప్తు దేశం నుండి హడావిడిగా బయటికి వచ్చావు.+ నువ్వు ఐగుప్తు దేశం నుండి బయటికి వచ్చిన రోజును నీ జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నువ్వు అలా చేయాలి.+  ఏడురోజుల పాటు నీ ప్రాంతాలన్నిట్లో పులిసిన పిండి అనేదే నీ దగ్గర కనిపించకూడదు;+ అలాగే మొదటి రోజు సాయంత్రం నువ్వు బలి అర్పించిన మాంసంలో ఏ కొంచెం కూడా రాత్రంతా, అంటే మరుసటి రోజు ఉదయం వరకు ఉండకూడదు.+  నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఇస్తున్న నగరాల్లో ఏ నగరంలో పడితే ఆ నగరంలో పస్కా బలి అర్పించకూడదు.  నీ దేవుడైన యెహోవా తన పేరును మహిమపర్చడానికి ఎంచుకునే చోట మాత్రమే నువ్వు దాన్ని అర్పించాలి. నువ్వు ఐగుప్తు నుండి బయటికి వచ్చిన తేదీన* సాయంత్రం సూర్యుడు అస్తమించిన వెంటనే పస్కా బలిని అర్పించాలి.+  నీ దేవుడైన యెహోవా ఎంచుకునే చోట+ నువ్వు దాన్ని వండుకొని తినాలి,+ తెల్లవారిన తర్వాత నువ్వు నీ డేరాలకు తిరిగెళ్లవచ్చు.  ఆరురోజుల పాటు నువ్వు పులవని రొట్టెలు తినాలి; ఏడో రోజున నీ దేవుడైన యెహోవాకు ప్రత్యేక సమావేశం ఉంటుంది. ఆ రోజున నువ్వు ఏ పనీ చేయకూడదు.+  “నువ్వు ఏడు వారాలు లెక్కించాలి. నువ్వు నీ పొలంలోని పంట మీద కొడవలి పెట్టిన రోజు నుండి ఏడు వారాలు లెక్కించాలి.+ 10  తర్వాత నువ్వు నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను దీవించిన దానికి తగ్గట్టు+ స్వేచ్ఛార్పణ తీసుకొచ్చి నీ దేవుడైన యెహోవాకు వారాల పండుగ జరపాలి.+ 11  నీ దేవుడైన యెహోవా తన పేరును మహిమపర్చడానికి ఎంచుకునే చోట నువ్వు, నీ కుమారులు, నీ కూతుళ్లు, నీ దాసులు, నీ దాసురాళ్లు, నీ నగరాల్లో నివసించే లేవీయులు, నీ మధ్య ఉన్న పరదేశులు, తండ్రిలేని పిల్లలు,* విధవరాళ్లు అందరూ నీ దేవుడైన యెహోవా ముందు సంతోషించాలి.+ 12  నువ్వు ఐగుప్తులో బానిసగా ఉండేవాడివని గుర్తుంచుకొని+ ఈ నియమాల్ని పాటించు, వాటి ప్రకారం జీవించు. 13  “నీ కళ్లంలో నుండి ధాన్యాన్ని, నీ నూనె గానుగలో నుండి నూనెను, నీ ద్రాక్ష గానుగలో నుండి ద్రాక్షారసాన్ని సమకూర్చినప్పుడు, నువ్వు ఏడురోజుల పాటు పర్ణశాలల* పండుగ జరుపుకోవాలి.+ 14  నువ్వు, నీ కుమారులు, నీ కూతుళ్లు, నీ దాసులు, నీ దాసురాళ్లు, నీ నగరాల్లో నివసించే లేవీయులు, పరదేశులు, తండ్రిలేని పిల్లలు, విధవరాళ్లు అందరూ ఆ పండుగలో సంతోషించాలి.+ 15  యెహోవా ఎంచుకునే చోట నువ్వు నీ దేవుడైన యెహోవాకు ఏడురోజుల పాటు పండుగ జరుపుతావు;+ నీ దేవుడైన యెహోవా నీ పంట అంతటినీ, నీ పనులన్నిటినీ దీవిస్తాడు+ కాబట్టి నువ్వు ఖచ్చితంగా సంతోషిస్తావు.+ 16  “నీ మధ్య ఉన్న పురుషులందరూ సంవత్సరానికి మూడుసార్లు, అంటే పులవని రొట్టెల పండుగ సమయంలో,+ వారాల పండుగ సమయంలో, పర్ణశాలల* పండుగ సమయంలో నీ దేవుడైన యెహోవా ఎంచుకునే చోట ఆయన ముందు కనిపించాలి, ఎవ్వరూ వట్టి చేతులతో యెహోవా ముందు కనిపించకూడదు. 17  ప్రతీ ఒక్కరు తీసుకొచ్చే కానుక, నీ దేవుడైన యెహోవా నిన్ను దీవించిన దానికి తగ్గట్టుగా ఉండాలి.+ 18  “నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఇస్తున్న నగరాలన్నిట్లో ప్రతీ గోత్రానికి నువ్వు న్యాయమూర్తుల్ని, అధికారుల్ని నియమించాలి.+ వాళ్లు ప్రజలకు నీతిన్యాయాలతో తీర్పుతీర్చాలి. 19  నువ్వు న్యాయాన్ని పక్కదారి పట్టించకూడదు,+ పక్షపాతం చూపించకూడదు,+ లంచం తీసుకోకూడదు. ఎందుకంటే లంచం తెలివిగలవాళ్ల కళ్లకు గుడ్డితనం కలిగిస్తుంది,+ నిజాయితీపరుల తీర్పుల్ని మార్చేస్తుంది. 20  నువ్వు న్యాయాన్ని, అవును న్యాయాన్ని మాత్రమే అనుసరించాలి.*+ అప్పుడే నువ్వు ప్రాణాలతో ఉండి నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు ఇస్తున్న దేశాన్ని స్వాధీనం చేసుకోగలుగుతావు. 21  “నీ దేవుడైన యెహోవా కోసం నువ్వు తయారుచేసుకునే బలిపీఠం దగ్గర పూజా కర్రగా* ఏ రకమైన చెట్టునూ నాటకూడదు.+ 22  “అంతేకాదు నువ్వు నీ కోసం పూజా స్తంభాన్ని నిలబెట్టుకోకూడదు,+ అది నీ దేవుడైన యెహోవాకు అసహ్యం.

అధస్సూచీలు

అనుబంధం B15 చూడండి.
లేదా “నియమిత సమయంలో.”
లేదా “అనాథలు.”
లేదా “తాత్కాలిక ఆశ్రయాల.”
లేదా “తాత్కాలిక ఆశ్రయాల.”
లేదా “వెంటాడాలి.”
పదకోశం చూడండి.